Přeskočit na hlavní obsah

Fakta

Vinohradnictví

Ukazatel MJ 2017 2016 2015 2014 2013
Produkční potenciál vinic ha 18 662,61 18 486,34 19 663,45 19 633,47 19 633,45
z toho

obhospodařované plochy vinic ha 17 903,30 17 737,12 17 677,85 17 611,44 17 463,51
plochy vyklučených vinic ha 170,41 157,75 58,86 70,9 71,43
plochy s právem na opětovnou výsadbu vinic ha 252,49 384,83 599,99 656,27 853,01
práva na výsadbu ve státní rezervě ha - - 1 326,75 1 294,86 1 245,50
povolení pro novou výsadbu ha 177,90 132,43 - - -
povolení pro opětovnou výsadbu ha 158,51 75,40 - - -
Zaregistrovaných pěstitelů
17 892 18 193 18 304 18 414 18 506

Vinohradnictví a vinařství

Ukazatel MJ 2017 2016 2015 2014 2013
Plocha plodných vinic 1) tis. ha 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7
Hektarový výnos 1) t/ha 5,05 4,80 5,73 4,03 4,77
Počáteční zásoba k 1.8. 2) tis. hl 731 920 705 850 920
Domácí výroba 2) tis. hl 635 617 819 382 635
Dovoz suroviny a vína tis. hl 1 608 1 405 1 594 1 651 1 594
Celková nabídka tis. hl 2 974 2 942 3 118 2 883 3 149
Spotřeba tis. hl 2 073 2 150 2 091 1 980 2 052
Vývoz vína tis. hl 107 61 107 198 247
Konečná zásoba k 31. 7. 2) tis. hl 794 731 920 705 850
Soběstačnost 2, 3) % 30,6 28,7 39,2 19,3 30,9
Rentabilita bez dotací 4) %
-7 7 -5 0
Sklizeň hroznů révy vinné t 79 744 75 905 90 608 63 533 74 721

Poměry

Ukazatel MJ 2017 2016 2015 2014 2013
Obyvatelstvo osob 10 589 526 10 565 284 10 542 942 10 524 783 10 510 719
Domácí výroba / obyvatel l/osobu 6,0 5,8 7,8 3,6 6,0
Domácí výroba – Vývoz vína / osobu l/osobu 5,0 5,3 6,8 1,7 3,7
Spotřeba / osobu l/osobu 19,6 20,3 19,8 18,8 19,5
Podíl domácí produkce na konzumaci % 25,5% 25,9% 34,1% 9,3% 18,9%
Podíl vývozu na domácí produkci % 16,9% 9,9% 13,1% 51,8% 38,9%
Sklizeň hroznů révy vinné tis. t 84 81 108 50 84
Hektarový výnos I. t/ha 5,05 4,80 5,73 4,02 4,76
Hektarový výnos II. t/ha 5,31 5,15 6,84 3,19 5,34

Hektarový výnos I. dopočten z údajů ČSÚ, Hektarový výnos II. z údajů ÚKZÚZ, oboje s výlisností dle OIV

Odrůdová skladba registrovaných vinic MJ 2017 2016 2015 2014 2013
Veltlínské zelené ha 1 620,52 1 639,83 1 663,14 1 645,62 1 616,00
Müller Thurgau ha 1 514,36 1 546,92 1 545,90 1 539,61 1 543,50
Ryzlink rýnský ha 1 313,20 1 242,28 1 225,99 1 244,18 1 257,10
Ryzlink vlašský ha 1 186,95 1 188,27 1 195,73 1 207,50 1 204,80
Rulandské šedé ha 962,28 951,53 912,49 890,17 867,40
Sauvignon ha 963,01 937,04 943,61 940,10 928,90
Chardonnay ha 935,77 920,53 897,12 873,88 853,60
Rulandské bílé ha 796,86 803,40 811,83 816,86 807,70
Tramín červený ha 701,05 686,33 657,87 644,35 631,30
Pálava ha 549,42 494,08 452,05 417,38 377,30
Muškát moravský ha 443,88 429,41 425,76 416,94 410,10
Neuburské ha 285,76 293,82 301,16 316,32 318,10
Hibernal ha 275,97 227,45 193,74 187,86 139,10
Veltlínské červené rané ha 165,47 169,08 181,62 168,68 199,70
Sylvánské zelené ha 156,44 146,79 139,74 136,58 135,30
Irsai Oliver ha 101,02 90,04 89,82 89,91 86,30
Solaris ha 89,12 66,86 53,16 45,85 26,90
Kerner ha 62,81 60,69 53,46 51,98 43,60
Muškát Ottonel ha 55,68 60,47 63,40 63,06 62,30
Aurelius ha 53,02 54,56 52,56 34,77 52,50
Děvín ha 28,99 28,18 27,30 25,89 23,70
Johanniter ha 24,50 19,27 16,89 13,26 11,30
Savilon ha 15,28ostatní ha 228,59 203,44 127,32 181,96 176,00
Celkem moštové bílé ha 12 529,56 12 271,97 12 119,54 11 962,77 11 781,30

Svatovavřinecké ha 1 085,28 1 138,84 1 175,65 1 175,65 1 254,10
Frankovka ha 1 101,36 1 119,88 1 141,77 1 141,77 1 166,75
Zweigeltrebe ha 749,55 762,82 768,96 768,96 794,63
Rulandské modré ha 720,27 720,99 717,52 717,52 718,52
Modrý Portugal ha 583,39 593,21 604,55 604,55 622,68
Cabernet Sauvignon ha 235,77 237,47 238,41 238,41 243,07
André ha 217,55 223,24 237,52 237,52 245,49
Cabernet Moravia ha 194,18 194,34 194,25 194,25 196,96
Dornfelder ha 147,78 145,15 142,43 142,43 133,12
Merlot ha 122,84 117,00 117,18 117,18 105,71
Neronet ha 36,14 35,71 35,74 35,74 34,84
Alibernet ha 25,45 25,37 24,32 24,32 23,21
Cabernet Cortis ha 16,72 14,07 12,51 12,51 7,13
Regent ha 10,02 8,36 8,44 8,44 6,57
Fratava ha 8,46 6,23 7,37 7,37 6,53
Blauburger ha 6,24 7,16 6,65 6,65 6,60
Agni ha 5,60 5,57 5,29 5,29 4,04
Laurot ha 5,04 5,01 4,84 4,84 4,47
Sevar ha 4,52 4,20 4,18 4,18 3,89
Roesler ha 4,31 4,12 4,01 4,01 4,01
Ariana ha 2,94 2,92 3,00 3,00 3,14
Rubinet ha 2,68 2,53 2,51 2,51
Dunaj ha 2,25 2,19 2,10 2,10
Acolon ha 2,09ostatní ha 34,50 31,85 32,67 32,67 41,50
Celkem moštové modré ha 5 324,93 5 411,42 5 494,44 5 494,44 5 626,94

Zdroj: ÚKZÚZ, ČSÚ