Přeskočit na hlavní obsah

Vinařský fond

Přehled zákonných i nezákonných příjmů a výdajů Vinařského fondu za roky 2007 až 2017 z jeho výročních zpráv.


Kapitola a účetní položka 2007-2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Odvody z vína 913-401 250 798 211 25 300 832 27 221 454 19 710 843 20 716 222 20 594 914 29 440 063 18 742 256 24 262 505 25 661 750 22 175 273 16 972 101
Odvody z vinice 913-403 55 226 512 5 234 243 5 284 901 5 097 049 4 842 521 4 820 901 5 005 664 4 542 413 5 017 724 5 239 560 5 261 669 4 879 869
Finanční podpora státu Mze §35 odst.1c) 691-100 383 524 323 37 236 389 39 692 897 31 777 128 32 492 195 32 001 177 40 817 850 32 346 947 35 691 661 39 953 849 32 739 719 28 774 511
Dotace ze státního rozpočtu 0


Dotace JMK §35 odst.1e) 691-200 55 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000 7 500 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000
Finanční příspěvek kraje 0


Dary 648-200 100 000 0 50 000


50 000
Dědictví 0


Tržby za zboží 604-100,604-200 4 948 700 108 397 16 000 260 812 71 958 836 728 1 172 918 979 722 877 066 457 200 27 900 140 000
Úroky §35 odst. 1j) 662-100 6 083 429 7 607 17 182 147 346 208 479 398 688 254 284 301 701 348 596 420 480 1 818 585 2 160 481
Penále §35 odst.1k) 644-100 2 590 505 -96 655 333 057 100 453 170 696 133 383 245 208 223 261 230 156 194 685 488 603 567 660
Příjmy Fondu (dle Zákona) 758 771 681 72 790 813 77 615 490 62 093 630 63 502 071 63 785 790 80 935 986 64 636 299 71 427 707 79 927 523 65 561 748 56 494 622
Výnosy (dle Výročních zpráv) 628 512 382 52 589 743 56 214 817 53 424 693 52 362 311 52 147 035 56 233 370 72 940 792 66 763 662 76 421 502 83 868 652 5 545 805
Podpora státu, (dle Zákona – která se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů Fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k). 375 247 358 35 554 424 37 922 593 30 316 502 31 009 876 31 784 613 40 118 136 32 289 352 35 736 046 39 973 674 32 822 029 27 720 111
Rozdíl (Podpora státu Vyplaceno mínus Vypočítáno) 8 276 965 1 681 965 1 770 304 1 460 626 1 482 319 216 564 699 714 57 595 -44 385 -19 825 -82 310 1 054 400
Podpora marketingu 913-410 49 306 633 6 876 995 5 001 318 4 354 445 5 684 704 6 790 423 3 853 818 5 030 102 4 267 355 3 295 559 3 043 697 1 108 218
Informace veřejnosti o vinohradnictví a vinařství 913-411 27 513 205 2 840 719 1 695 311 2 889 444 2 141 868 2 043 672 3 161 072 4 312 068 1 837 426 3 403 320 2 910 865 277 440
Podpora rozvoje vinařství a turistiky 913-412 61 912 365 7 185 629 6 881 230 5 565 565 6 991 222 7 217 757 11 581 166 6 299 395 4 212 863 2 756 696 2 225 755 995 088
Provozní náklady 63 527 652 6 179 193 6 456 667 6 166 105 5 991 310 5 569 848 5 827 268 5 697 985 5 602 608 5 395 055 5 351 847 5 289 766
Výdaje celkem 202 259 855 23 082 536 20 034 526 18 975 559 20 809 104 21 621 700 24 423 324 21 339 550 15 920 252 14 850 630 13 532 163 7 670 511
Rozdíl (Příjmy mínus Legální výdaje) 556 511 826 49 708 277 57 580 964 43 118 071 42 692 967 42 164 090 56 512 662 43 296 749 55 507 455 65 076 893 52 029 585 48 824 111
Mimo svůj předmět činnosti % 73% 68% 74% 69% 67% 66% 70% 67% 78% 81% 79% 86%
Na svou činnost % 18% 23% 17% 21% 23% 25% 23% 24% 14% 12% 12% 4%
z toho: podpory % 15% 19% 15% 16% 20% 22% 19% 18% 12% 8% 8% 4%
z toho: informace % 4% 4% 2% 5% 3% 3% 4% 7% 3% 4% 4% 0%
Jen provoz % 8% 8,5% 8,3% 9,9% 9,4% 8,7% 7,2% 8,8% 7,8% 6,7% 8,2% 9,4%