Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Obavy Ministerstva financí: nejsou podpory Vinařského fondu ovlivněné?

Když začalo Ministerstvo financí vloni kontrolovat rozhodování Rady Vinařského fondu o žádostech o podpory Fondu, nevycházelo z údivu. První, nad čím se pozastavilo, byly samotné peníze. Jak je možné, ptali se kontroloři, že rozhodnete o podporách v násobném množství, než kolik na ně plánujete v rozpočtu? Z čeho je hodláte zaplatit, až dostanete jejich vyúčtování? Jejich zjištění se týkalo předchozích dvou let. Tehdy měl Fond v plánu rozdělit na vinařské podpory devatenáct milionů a přislíbil jich v roce 2020 padesát tři a v roce 2019 dokonce 67 milionů. Platí míň než slíbí A ještě zvláštnější je, že Fond pravidelně zaplatí žadatelům po dodání vyúčtování mnohem méně, než kolik jim přislíbil. Pokud v roce 2019 rozhodl o podporách za 67 milionů, pak v následujícím roce po dodání vyúčtování vyplatil 17 milionů. A namísto o rok později přislíbených 53 milionů napřesrok vyplatil necelých 18 milionů korun. Zdálo by se, že po upozornění Ministerstva financí se od letoška musí tato praxe změni
Nejnovější příspěvky

Zájem o Svatomartinské ani v roce 2022 neroste

Svatomartinským vínem letos vinaři podle aktuálních údajů naplní 2,35 milionů lahví, což představuje 17,63 tisíc hektolitrů vína, jen o trochu víc než loňských 17,58 tisíc hektolitrů. Počet vinařů, kteří ho produkují, klesl na 74 z vrcholných téměř 130 před deseti lety s tehdejší produkcí 16,45 tisíc hl. Měřeno objemem celkové produkce je důvěra v zájem příznivců Svatomartinského trvale skoro stejná, měřeno počtem producentů v jeho ekonomický význam klesá. A to je zde registrovaných 1 869 výrobců vína. Poslední údaj o tuzemské konzumaci zveřejnil statistický úřad v loňském prosinci za rok 2020, 1 768 tisíc hektolitrů vína, méně než v předchozích dvou letech. Měli-li by příznivci stejnou chuť na víno i letos, dosáhl by podíl Svatomartinského na celkové domácí konzumaci jednoho procenta. Na celkové loňské produkci tuzemských vín 579 tisíc hektolitrů by se Svatomartinské podílelo třemi procenty. Pro srovnání: produkce všech VOC vín všech VOC spolků v posledních pěti letech osciluje kolem

Černý trh s vínem nenašla ani policie

V roce 2015 podsunuli lobbisté vládě a parlamentu kvalifikovaný odhad, podle kterého probíhá zhruba pětina trhu s vínem v České republice v rámci šedé ekonomiky. Při konzumaci přibližně 2 milionů hektolitrů jde o objem 0,5 milionu hektolitrů vína za rok. To podle státem přejatého odhadu odpovídá částce asi 525 milionů korun ročně, která není vybírána na dani z přidané hodnoty a další únik představuje neodvedená daň z příjmu, která při tomto objemu ročně činí přibližně 500 milionů . Jak jsme v analýze Černý trh a poctivý vinař z Břeclavska zdokumentovali, po novele vinařského zákona zdůvodněné tímto odhadem se na bílém trhu půl milionu hektolitrů vína z údajného černého trhu nikdy neobjevilo a státu proto slibovaná miliarda nepřibyla. Novela sice na čas zamíchala žebříčkem největších vinařství , ale nijak se nedotkla cen vína . Černý trh s vínem neodhalili jen lobbisté, ale na základě anonymního trestního oznámení podepsaného „poctivý vinař z Břeclavska“ ho měla hledat i policie. Pol

Aktuální údaje o rozloze tuzemských vinic 2021

Přestože výroční zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nebyla letos výjimečně vydaná už před začátkem prázdnin, ale bude zveřejněná až v říjnu, můžeme díky údajům registru vinic aktualizovat údaje o tuzemských vinicích roku 2021 již dnes. Ke konci roku 2021 bylo registrováno 17 865,8 hektarů révo vinnou osázených vinic, 13 998 jejich pěstitelů, o téměř 650 méně, než v předchozím roce, a 1 869 výrobců vína, méně, než v roce 2020 i 2019.  Více než dvě třetiny obhospodařované plochy vinic patřily odrůdám moštovým bílým, jejichž plocha se zvyšuje, necelá jedna třetina odrůdám moštovým modrým a zanedbatelný podíl necelé 0,5 % připadl na stolní a podnožové odrůdy a na šlechtitelský materiál. Produkční potenciál Česka byl 18 504,3 hektarů. Pokles zájmu Nejenže vloni klesl počet pěstitelů, klesl také jejich zájem o výsadbu nových vinic. Pro rok 2021 byla stanovena kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu vinic ve výši 180,7 ha. Ve stanoveném termínu požádalo o po

Vinařský ročník 2021 globálně

Na začátku letošní sklizně si připomeňme loňská globální vinařská čísla, jak je zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno. Podle ní došlo v roce 2021 k částečnému oživení celosvětové spotřeby vína po koronavirové krizi v roce 2020 a k rozmachu mezinárodního obchodního trhu, který v roce 2021 zaznamenal rekordní objem i hodnotu. Klíčová čísla pro vinařský sektor jsou podle OIV tato: Plocha světových vinic se v roce 2021 odhaduje na 7,3 mil. ha, jen nepatrně méně než v roce 2020. Světová produkce vína, bez šťáv a moštů, se v roce 2021 odhaduje na 260 mil. hl, což je ve srovnání s rokem 2020 pokles o téměř 3 mil. hl (-1 %). Světová spotřeba vína v roce 2021 se odhaduje na 236 mhl, což představuje růst o 2 mhl (+0,7 %) ve srovnání s objemem v roce 2020. Světový vývoz vína v roce 2021 na historicky nejvyšší číslo 111,6 mhl vzrostl ve srovnání s rokem 2020 o 4 % a ještě více se zvýšil v hodnotovém vyjádření, a to o 34,3 mld. eur, což zaznamenalo meziroční nárůst o 16 %. V žebříčku ko