Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2017

O geneticky modifikované kukuřici vedle své vinice budete včas vědět

Kukuřice v sousedství Pěstitelé geneticky modifikované kukuřice se musí řídit novými pravidly Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).  Jednou z jejich klíčových povinností je únorová ohlašovací povinnost vůči sousedním pěstitelům. Kdokoli se totiž chystá v daném roce pěstovat geneticky modifikovanou kukuřici, musí svůj záměr do 1. března ohlásit písemně nebo i jen ústně všem sousedním pěstitelům.  Výjimkou je případ, kdy od pozemku, kde bude pěstovaná geneticky modifikovaná kukuřice, leží do vzdálenosti 140 metrů pouze pěstitelovy vlastní pozemky a zároveň se do 400 metrů nenachází žádný pozemek obhospodařovaný v režimu ekologického zemědělství. Pěstitel geneticky modifikované kukuřice musí také nejpozději do třiceti dnů po jejím zasetí písemně informovat příslušné pracoviště SZIF.

Dotace na průzkumy trhu zatím nikdo nechtěl. Zkusíte to?

Průzkumy třeba zadarmo Někoho postrčí průzkumy do vlády, jiného z vlády, z někoho udělají ministra financí, z jiného předsedu strany. Stejně by to mělo fungovat ve světě vína. A proč si neudělat průzkum trhu, když může být zadarmo? Zůstává nad tím rozum stát, ale opravdu až dosud nikdo o grant na průzkum trhu nepožádal. Přestože lze takovéhle žádosti Vinařskému fondu podávat už dvanáct let, přestože je horní limit grantu 100%, přestože se důležitých otázek k průzkumům trhu nabízí mnoho a přestože to novela vinařského zákona může už za půl roku změnit. Vinařský fond se sám s tímto tématem připomněl minulý týden a vybídl vinařskou veřejnost, aby mu své náměty na průzkumy trhu zasílala mailem. Jak na to správně To je špatná rada - fond sám průzkumy trhu nesmí dělat, protože za ně nesmí platit a náměty proto nevyužije - ale lepší než žádná. 

Fond se chlubí cizím peřím

Nestálo by to za řeč, kdyby to nestálo 36 milionů. Tolik utratil Vinařský fond mezi lety 2005 až 2015 za zveřejnění 428 informací o vinařství a pěstitelství na webu wineofczechrepublic.cz. Jedna zpráva bratru za 84 tisíc, jak píšeme zde . Je to prý jinak Jenže Vinařský fond poslal na sklonku roku tichou mailovou poštou vinařům, kteří mu pod hrozbou exekuce posílají každoročně poplatky z každého litru vína a každého hektaru vinice, filipiku, že to není pravda. Napsal to přesně takhle: “ Pojem „informace“ si autor zjevně vysvětluje po svém a chápe jej pouze jako zveřejněné informace na webu wineofczechrepublic.cz. To je samozřejmě ale jen část „informační činnosti“ Fondu. Poskytování informací je samozřejmě také pořádání různých školení, seminářů pro vinaře, vydávání publikací s vinařskou a vinohradnickou tématikou, informační servis vinařům zajišťovaný např. prostřednictvím Svazu vinařů, nemluvě o mediální komunikaci. Atd., atd. ” Jedna mystifikace vedle druhé Pojem “ infor

Klesne spotřeba vína? Co způsobí novela vinařského zákona

Vinařský zákon ještě v turbulencích Mezi poslaneckou sněmovnou, senátem a zpět putuje novela vinařského zákona, ale její osud ještě není definitivní.  Protože jsme chtěli nahlédnout pod pokličku příprav novely, zeptali jsme se zástupců dvou vinařských aliancí, které se v zájmu svých členů na jejím projednávání podílely, co podle nich změna vinařského zákona přinese, co z ní obhajovali nebo rozporovali a kolik je to stálo.  Na naše otázky odpovídali Ondřej Beránek , prezident Vinařské unie ČR, sdružující největší tuzemské producenty, a Jiří Maděřič , místopředseda Vinařské asociace ČR, jejímiž členy jsou malá a střední převážně rodinná vinařství a obchodníci s vínem. Jak velký je tuzemský vinařský trh Než se s jejich názory seznámíme, připomeňme si parametry tuzemského trhu s vínem.  Podle posledních údajů Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), jejímiž členy jsou přímo státy, které jí také oficiálně poskytují své statistické údaje, vyprodukovali v roce 2012 vinaři

Ochranu rostlin řídí po Česku Německo

Ochrana rostlin v EU koordinovaně Česko jako zemi předsedající Řídícímu výboru střední zóny pro přípravky na ochranu rostlin v roce 2016 střídá pro rok 2017 Německo. Mezi členské země patří dále Nizozemsko, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rakousko a Maďarsko. Tématem loňských jednání výboru byly především otázky povolování přípravků na ochranu rostlin , zpřesnění pravidel pro činnost pracovních skupin, spolupráce s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Práce ve výboru Řídící výbor vloni kvůli harmonizaci postupů při povolování přípravků na ochranu rostlin řešil například hodnocení dlouhodobé kombinované expozice pro ptáky a savce, postupy v rámci žádosti o obnovení povolení nebo o povolení nového přípravku v případech, kdy přípravek obsahuje více účinných látek s různým termínem pro jejich obnovení schválení nebo hodnocení životní prostředí ve střední zóně, který se zabývá několika oblastmi, ve kterých dosud nebylo postupováno harmonizovanou cesto

Prohlášení o produkci a sklizni klepou na dveře

Podpory až po splnění povinností Vinaři a vinohradníci musí i letos do 16. ledna doručit Oddělení registru vinic Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31.12.2016.  Podat prohlášení je nutné i pokud vinař zahájil výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběl, nebo na registrované vinici byl stav sklizně nulový. V obou případech se vypíší prohlášení s hodnotou nula. Splnění povinnosti podat prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Vinařské granty mohou letos vzrůst i pětinásobně

Hledají se dobré projekty Pokud máte skvělý nápad na marketing vín nebo rozvoj vinařské turistiky, můžete Vinařskému fondu od Nového roku až do Valentýna podat žádost o jarní finanční podporu svého projektu. Za posledních deset let to s vinařskými granty nebyla žádná sláva. Například vloni žadatelé dostali přislíbeno jen 28% z rozpočtu fondu , ale mezi lety 2008 až 2015 odešlo na účty žadatelů dokonce pouhých 16% jeho rozpočtu , tedy méně než pětina prostředků, které měl fond pro tyto účely k dispozici. Je to žalostně málo, když jsou vinařské podpory podle zákona hlavní smysl jeho existence. Fond na podporách dlouhodobě šetří, aby mu hodně zbylo na nelegální marketingové kampaně , filmy nebo průzkumy - za deset let se jedná o třetinu miliardy - a zatím mu to procházelo. Bude letošní rozpočet jiný? Jenže letos mohou věci běžet jinak. O letité chybné praxi všichni vědí a vedení fondu proto jeho zdroje možná už teď přesměruje tam, kam zákon káže.