Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2016

Víno je stále desátou největší položkou dovozu zemědělských komodit do Česka

Dovozové víno Podle ČSU je i v prvním pololetí letošního roku na desáté příčce nejvíce importovaného zemědělského zboží do Česka víno, kterého se dovezlo celkem 707 tisíc hektolitrů v hodnotě 1.948 milionů korun. Trend v posledních letech je zřejmý z uvedené tabulky, údaje za rok 2016 jsou právě za letošní první pololetí: Víno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dovoz mil. CZK 3 651 3 757 4 208 4 023 4 169 1 948 Dovoz 1000 hl 1 744 1 451 1 392 1 416 1 461 707 Jak je z trendu předchozích let zřejmé, podíl dovozozových vín na celkové roční konzumaci vína kolem 1,8 milionů hektolitrů pravděpodobně dosáhne opět tří čtvrtin. Za což paradoxně platí i tuzemští vinaři mnohamilionovými bilboardovými nebo youtubovými kampaněmi, a přitom sami polovinu své produkce vyvezou .

Ekologie letos dostala výjimku kvůli počasí

Biopotraviny s výjimkou Ministerstvo zemědělství z důvodu letošních nepříznivých klimatických podmínek povolilo v případě trvalých kultur překročení povoleného limitu 6 kg mědi na hektar v roce 2016. Podmínkou je, že průměrné množství skutečně použité mědi v letech 2012 až 2016 nepřekročí 6 kg. Ekologičtí zemědělci, kterých se to týká, musí uschovat osvědčení o nutnosti použití takových přípravků a jsou také povinní vést záznamy o jejich použití. Ekologické zemědělství a biopotraviny letos mohou být o něco méně ekologické, než v jiných letech.

Domácí vinaři podporují stovkami milionů ve Vinařském fondu zahraniční vinaře

Fond pro víno a vinařskou turistiku Vinařský fond pro podporu marketingu vína a vinařské turistiky založili poslanci novelou vinařského zákona v roce 2004 a fungovat začal rok na to. Peníze do Fondu platí zejména daňoví poplatníci prostřednictvím státního a krajského rozpočtu, majitelé vinic a tuzemští producenti vína.  Od roku 2005 do roku 2015 proteklo Fondem 528 milionů korun, z nichž padesát Fond utratil za své provozní náklady.  Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) sleduje ve statistikách jednotlivých zemí plochu vinohradů, produkci vína, export a import vína a celkovou spotřebu vína. Data OIV jsou k dispozici od roku 1995 do roku 2012 a nabízí se je porovnat s výsledky činností Fondu.  Vinice a produkce tuzemského vína Plocha tuzemských vinic vzrostla od roku 1995 do roku 2003 o víc než polovinu a dalšímu rozvoji zabránila evropská legislativa, které Česko od roku 2004 podléhá. V následujících letech, kdy už Fond naplno pracoval, nezůstala plocha tuzemských vi