Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2022

Tuzemská obliba Champagne opět vzrostla

Někteří čeští dovozci šumivého vína Champagne jsou jeho ziskovými vývozci, jak jsme psali už na podzim roku 2017 . Co se s jeho dovozem, konzumací a reexportem událo od té doby a co pro to udělali samotní producenti? Po tehdy nejúspěšnějším roce 2017 s 3890 dovezenými hektolitry Champagne následoval ještě úspěšnější rok 2018, dva neúspěšné roky 2019 a 2020 a návrat na předepidemickou úroveň v roce 2021, kdy se ho dovezlo 3900 hektolitrů. Cena dováženého Champagne se mezitím příliš nezměnila. V pandemickém roce 2020 jeho tuzemská konzumace poklesla na úroveň naposledy zjištěnou před deseti lety, ale už v roce 2021 dosáhla 3630 hektolitrů, třetí nejvyšší hodnoty v celé novodobé historii. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dovoz Champagne hl 2 408 3 274 3 329 2 906 3 214 3 618 3 891 5 654 4 033 2 639 3 900 Kč/l 501,20 450,70

Opravdu věříte číslům o tuzemském vinařství?

Kdo chtěl mít do diskuzí o tuzemském vinařském průmyslu nebo o výkaznictví a kontrole Evropské unie správná data, mohl je vyhledat v databázi Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), které tyto údaje dříve předával Eurostat a nyní přímo české Ministerstvo zemědělství. Nebo se mohl opřít o údaje z Bilance výroby a spotřeby vína každoročně publikované v Situační a výhledové zprávě (SVZ) pro komoditu víno sestavené Ministerstvem zemědělství z údajů jím řízených organizací a z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Celní správy. Situační a výhledovou zprávu Réva vinná a víno 2021 vydalo Ministerstvo zemědělství s prosincovým datem zveřejnění v lednu letošního roku. Loňská zpráva 2020 neobsahovala mnohé klíčové údaje s dovětkem, že letos budou zpřesněné a úplné. Srovnání letošních zveřejněných údajů s loňskými a předloňskými a s údaji z dalších uvedených zdrojů je překvapivé. Protože najít z různých zdrojů v každém roce více než dva stejné údaje je téměř nemožné. A to se navíc liší