Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2016

Americká révová cikáda je v Česku!

Křísek révový je u Valtic Vůbec poprvé v Česku byli letos nalezeni jedinci kříska révového na rakousko-české hranici nedaleko Valtic. Křísek révový Scaphoideus titanus je přenašečem významné choroby révy vinné – fytoplazmy zlatého žloutnutí révy, Flavescence dorée. Už v březnu byla tato nákaza zaregistrovaná ve švýcarském Ticinu a Vaudu, kde napadenou révu úplně zničila. Scaphoideus titanus Křísek révový je veliký 5 - 6,5 milimetru, člunkovitého tvaru, rezavě hnědý, na hlavě, hrudi a křídlech se světle okrovými charakteristickými skvrnami. Pro dospělce jsou na hřbetní straně charakteristické světle skvrny ve tvaru „slziček“. Nymfy se naopak vyznačují dvěmi nápadnými tmavými skvrnami na konci zadečku.

Kam s ministrem na veletrh příští rok

Veletrhy a výstavy pro rok 2017 Do konce srpna můžete ministerstvu zemědělství prostřednictvím tohoto online dotazníku sdělit, o účast na kterých zahraničních potravinářských veletrzích máte zájem. Ministr následně přizpůsobí a zacílí své proexportní aktivity tak, aby tyto náměty kopírovaly.

Ještě promile vinic může dostat povolení pro novou výsadbu

Prodloužení lhůty pro povolení nových vinic Státy EU mohou každoročně vyčlenit plochu pro novou výsadbu vinic. Česko využilo maximální hranici 1% z celkové osázené plochy vinic k 31.7. loňského roku. Proto je letošní kvóta určená na povolení pro novou výsadbu 178 hektarů, ale není dodnes plně využitá. Povolení v původním určeném termínu do 30. 4. 2016 byla přidělená 155 osobám. Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu podávání žádostí udělení povolení pro novou výsadbu do 31. 7. 2016, avšak jen do naplnění kvóty 178 hektarů. Do této doby je možné ještě o povolení požádat u ÚKZÚZ. Zbývá vyčerpat necelých dvacet hektarů, konkrétně 19,185 hektaru.

Poslanecký zemědělský výbor zpřísnil připravovanou novelu zákona o víně

Přísněji na dovoz vína Zemědělský výbor na konci školního roku projednal připravovanou novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, která má za cíl bojovat proti různým formám černého trhu s vínem. Zpřísňuje například podmínky dovozu nebaleného vína a zvyšuje pokuty za jeho falšování. Novela by měla výrazně omezit množství prodejních míst sudového vína. To se nebude moci prodávat jinde než v provozovnách výrobců vína nebo dovozců nebaleného vína.  Oproti vládou schválenému znění zákona se ještě zpřísní podmínky pro příjemce nebaleného vína. Ten bude muset nově být uveden i na průvodním dokladu užívaném při přepravě vína. "S dalším zpřísněním nesouhlasím, i ve sněmovně proto budu prosazovat návrh v podobě, v jaké jej původně schválila vláda," řekl Marian Jurečka, ministr zemědělství. Trikolora na záklopce jako na Slovensku Další změnou oproti vládnímu návrhu je zrušení povinnosti uvádět údaj o provenienci vína také na přední etiketě. Naopak se zavádí povinné použi

Praktiky Vinařského fondu začne prověřovat antimonopolní úřad

Dotace jen certifikovaným Podle dnes už dokonaného záměru Národního vinařského centra a Svazu vinařů získávají na pořádání vinařských soutěží a udělování medailí veřejné dotace ze státního Vinařského fondu jen ti organizátoři, kteří splní Národní standardy soutěží vín , jejichž jsou NVC a SVČR autory, a získají tím nezbytnou certifikaci a garanci. NVC i SVČR jsou současně organizátory vlastních vinařských soutěží. Organizátoři konkurenčních soutěží, kteří musí být pro účely získání dotace certifikováni a za certifikaci platí, se této praxi podivují a není jim také jasné, jak získávají certifikaci samotní certifikátoři. Zájem ÚOHS Podmínku certifikace začne prověřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže . Jak SVČR tak NVC mohou jako konkurenční organizátoři soutěží vín získávat neoprávněnou výhodu, jelikož udělují certifikaci ostatním organizátorům soutěží vín dle Standardů, a za tu na rozdíl od konkurenčních organizátorů soutěží vín ani nemusí platit poplatek. Úřad se pr