Přeskočit na hlavní obsah

Ještě promile vinic může dostat povolení pro novou výsadbu

Prodloužení lhůty pro povolení nových vinic

Státy EU mohou každoročně vyčlenit plochu pro novou výsadbu vinic. Česko využilo maximální hranici 1% z celkové osázené plochy vinic k 31.7. loňského roku. Proto je letošní kvóta určená na povolení pro novou výsadbu 178 hektarů, ale není dodnes plně využitá. Povolení v původním určeném termínu do 30. 4. 2016 byla přidělená 155 osobám.
Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu podávání žádostí udělení povolení pro novou výsadbu do 31. 7. 2016, avšak jen do naplnění kvóty 178 hektarů.
Do této doby je možné ještě o povolení požádat u ÚKZÚZ. Zbývá vyčerpat necelých dvacet hektarů, konkrétně 19,185 hektaru.