Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2016

Vinařské soutěže nemusí být certifikované

I bez certifikace může být dotace Podmínka certifikace vinařských soutěží kvůli získání podpory Vinařského fondu padla. Vinařský fond se jí jako přítěže, kterou zkoumal Antimonopolní úřad, zbavil a od certifikace dal výslovně ruce pryč. Sdělení Národního vinařského centra, které spolu se Svazem vinařů ČR certifikaci vymyslelo a prosadilo, že certifikace je jednou z podmínek pro přidělení podpory Vinařským fondem pro danou soutěž, už neplatí. Pro získání podpory je stále třeba splnit několik praktických technicko-organizačních pravidel, jejichž dodržení kontroluje samotný Vinařský fond. Ale samotnou certifikaci soutěže netřeba získat, není nutné za ni platit ani není třeba nechat průběh své soutěže kontrolovat garantem konkurence. Konkurenci už nehlídá konkurence Výsadní postavení, které si certifikací Národní vinařské centrum a Svaz vinařů ČR, sami organizátoři několika vinařských soutěží, mezi ostatními pořadateli zajistili - protože sami sebe mohli snadno a bezplatně

Elektronické podání na Portálu farmáře je bezpečnější

Elektronické podání nově Služby související s elektronickým podáním jsou přímou součástí Elektronické podatelny v souladu se správním řádem. Původně byla tato elektronická podatelna určena výhradně pro potřeby Portálu farmáře, ale v současnosti době dochází k jejímu rozšířování o další možnosti elektronické komunikace. Ministerstvo zemědělství upozornilo na ukončení podpory zranitelného protokolu SSLv3.0, který se využíval v komunikačním programu vOKO a jeho modulu vOKOsCOM. Uživatelé si musí nainstalovat novou verzi programu vOKO, případně vOKOsCOM, protože původní verze programů bude možné využívat pouze do 28.10.2016.

Rozdílně odpovědné vedení ČNB a Vinařského fondu

Jde o peníze Vinařský fond i Česká národní banka jsou instituce zřízené zákonem a v první řadě jde v nich o peníze. Co do průhlednosti rozhodování členů jejich vrcholných orgánů jsou to ale instituce nesrovnatelné. Národní banka Bankovní rada ČNB se schází v předem oznámených termínech a záznamy ze svých jednání zveřejňuje na internetu i se soupisem přítomných členů a v případě hlasování o nastavení hlavního měnověpolitického nástroje – dvoutýdenní repo sazby i se záznamem hlasování jednotlivých členů. Po jednání bankovní rady a zveřejnění závěrů následuje tisková konference, ze které se pořizuje zvukový záznam a video záznam, které jsou na webu také zveřejněny. Záznamy z jednání i z tiskových konferencí jsou veřejnosti k dizpozici od roku 1998. Vinařský fond Vinařský fond o jednáních Rady a Dozorčí rady Vinařského fondu zveřejňuje na webu pouze strohé info , ze kterého není zřejmé ani kdo byl na jednání přítomný ani přehled všech diskutovaných témat a stanovisek jednotl

V Oddělení registru vinic hledají člověka pro agendu provozoven

Kontroly provozoven posílí ÚKZÚZ hledá na pracoviště ve Znojmě Oblekovicích nového kolegu do Oddělení registru vinic. Jeho prací má být vedení agendy provozoven podle vinařského zákona a souvisejících předpisů EU, koordinace souběhu provedených změn v informačním systému evidence využití půdy a evidence umístění provozoven v aplikaci pro úředníky a veřejnost, ověřování umístění provozoven kontrolou na místě, práce na úseku evidence prohlášení, ukládání dat do databáze, průběžná evidence změn v registru vinic a specializované práce a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti ÚKZÚZ. S jeho nástupem se počítá od 1. listopadu. Na jaře ÚKZÚZ hledal pro stejné pracoviště Odborného radu do Sekce rostlinné výroby.

Nové vinařství z hlavního města vína plánuje brzy vstoupit na trh

Uslyšíme o novém vinařství? Přípravy úplně nového vinařství jsou zdá se v plném proudu. Vinohrady ve Valticích jsou už nakoupené a brzy by se také mohla zahájit výstavba nové budovy. Na území valtického katastru je připravených přes 120 hektarů pozemků, z nichž 38 hektarů je vedených jako vinice a na dalších 65 až 78 hektarech by se pravděpodobně mohly v budoucnu vinice založit. Podle informací z vinařství vlastník v současnosti hospodaří na 13 hektarech vinic a v budoucnu je hodlá rozšířit na čtyřicet. Pět a půl hektaru pozemků jako ostatní nebo zastavěná plocha by pak mohlo posloužit právě k výstavbě navrženého vinařství. Nový hráč a vlastník stovek hektarů lesnických pozemků se silným vztahem k přírodě a zvěři by se tak brzy zařadil k významným tuzemským producentům vína. Vizualizace vinařství

Zbývá týden na podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

Bez podání prohlášení nelze čerpat dotace Podle nařízení Komise Evropských společenství č. 436/2009, čl. 11 a čl. 16 odst. 2, musí být do 10. září 2016 splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, ale i na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hektolitrů za 1 vinařský rok a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství. Naštěstí lze Prohlášení podat elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře , na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručit na Oddělení registru vinic ÚKZÚZ do Oblekovic. Povinnost podat prohlášení mají všichni i v případě, že stav zásob je nulový.