Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2020

Z mnoha vinařských milionů z letošních desítek přislíbených sejde

Tak jako nedávno rozdělil  Filmový fond  64 milionů korun , přislíbil z peněz daňových poplatníků, vinařů a pěstitelů poskytnout nevratné podpory na podporu vinařského marketingu a turistiky i Vinařský fond . Celkem v podzimním kole žádostí o 22 milionů přislíbil proplatit 14 milionů korun . Nejvyšší nevratnou přislíbenou podporu nad celkových 300 tisíc korun získaly chystané projekty: Svazu vinařů České republiky 1 790 tisíc korun (1 milion korun a 140 tisíc na vydávání Vinařského obzoru , 500 tisíc na pořádání soutěže Vinařství roku a 150 tisíc na prezentaci ČR v mezinárodní instituci PIWI - Internacional ), Asociace sommelierů ČR 680 tisíc korun (250 a 130 tisíc na pořádání sommelierských soutěží Bohemia Sekt Trophée Professional a Talent , 150 tisíc na školení a semináře o anonymním srovnání tuzemských vín s víny celého světa , 100 tisíc na školení Sommelier Moravy  a 50 tisíc na cyklus školení Certifikát sommeliera ) a Národního vinařského centra , servisní organizace Svazu vi

Zpráva, kterou poslanci nečtou

Výroční zprávu jedné jediné instituce Poslanecká sněmovna opravdu nemá ráda. Výroční zprávě České televize jsou poslanci schopní věnovat se za velké pozornosti médií i dva dny, zájem věnují výročním zprávám Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře, Státního fondu rozvoje bydlení nebo Státního fondu dopravní infrastruktury. Projednání a posouzení výroční zprávy Vinařského fondu se ale Poslanecká sněmovna důsledně vyhýbá. Od roku 2004, kdy si poslanci tuto kontrolní funkci zákonem vyhradili, na plénu sněmovny ještě nebyla žádná. Několik posledních let jí pouze vezme na vědomí pár poslanců přítomných na jednání zemědělského výboru. Jinak to nebude ani letos 23. září, kdy se dostala na pořad jednání těsně před odjezdem zemědělského výboru na letiště, odkud je vezmou proletět se nad lesy zasaženými kůrovcem. Do té doby si můžeme spolu se čtenáři prolétnout výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2019 my. K ověření jeho hospodaření stačí nalistovat jen její stránku 29 a spolu s jedním údaje

Víno v červnu letos a vloni

Červnový obchod s vínem už byl zcela jiný, než v předchozích třech měsících, v době úřední pandemie. Ceny tuzemského vína byly ve srovnání se stejným loňským obdobím mírně nižší, shodou okolností odpovídaly cenám červencovým. S výjimkou šumivého vína, jehož cena se pohybovala na nižší úrovni 90 Kč za litr odpovídající přelomu loňského října a listopadu a s výjimkou přívlastkového vína, jehož cena se ve srovnání s letošním květnem mírně zvýšila na 83,50 Kč za litr, nicméně jde letos o jeho druhou nejnižší a shodou okolností i loňskou nejnižší úroveň. *) Import a export Množství dovezeného vína ve srovnání s loňským červnem o 15 % stouplo na téměř 130 tisíc hektolitrů, na němž se dominantně podílela vína bílá a ostatní, k nimž patří rosé nebo vermuty, a vína šumivá, možná i kvůli poklesu jejich cen. Cena dováženého červeného vína vzrostla z loňských 35,40 Kč za litr na 40,30 Kč za litr a jeho množství mírně kleslo.  Množství dovezeného Champagne kleslo o téměř tři čtvrtiny, zato jeho cen

Není vinice jako vinice

S plochou tuzemských vinic to jde s kopce, dozvěděli se příznivci domácí produkce ze zpráv tuzemských médií krátce před začátkem letošní sklizně. Lidovky , Česká televize a další informovaly o tiskové zprávě ÚKZÚZ ze dne 26.8.2020, podle které došlo dle údajů jeho registru vinic ve srovnání s loňským rokem ke snížení ploch vinic o 77 hektarů na celkovou plochu 18 111 hektarů . Spolu s tím ústav registroval celkem 16 490 pěstitelů , což je ve srovnání s předchozím obdobím o 848 méně . Bez zájmu médií zůstaly jen o málo starší údaje ze stejného zdroje zveřejněné 17.7.2020 ve Zprávě o činnosti ÚKZÚZ za rok 2019 , podle které " Osázená plocha vinic má v posledních letech vzrůstající tendenci. Oproti 31.12.2018 kdy činila 18 068 ha, je vyšší o 121 hektarů " a " K 31.12.2019 bylo v registru vinic vedeno 17 788 pěstitelů, což je o 175 více než v roce 2018 ." Každý rok je jiný Že k rozdílu registrovaných údajů a změně uvedených tendencí nedošlo během jediného měsíce je pa