Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2017

Tipněte si, který vinař letos získal medaile na nejvíce zahraničních soutěžích

Které tuzemské vinařství uspělo v roce 2017 na nejvíce zahraničních soutěžích? Podrobně jsme psali zde a nyní můžete z 91 medailistů tipovat nebo s jistotou zvolit toho nejúspěšnějšího. Pokud nás počet odpovědí překvapí, pošleme vylosovanému tipujícímu se správnou odpovědí věcnou cenu. Zadejte proto, prosím, při odpovědi platný email, abychom vás v případě správného tipu a dávky štěstí mohli kontaktovat. A všem našim čtenářům přejeme šťastné a veselé Vánoce. Načítání...

Vína z Česka na mezinárodních soutěžích 2017

Protože skončila poslední letošní mezinárodní soutěž pod patronací OIV a oznámila výsledky, je čas na rekapitulaci úspěchů vinařů z Česka ve světě za rok 2017.  Z pěti desítek sledovaných mezinárodních soutěží tuzemští producenti medailově uspěli na 35 a z celkové udělených více než 73 tisíc medailí jich získali 714, tedy 1% ze všech, s tím že podíl Velkých zlatých i Zlatých medailí je téměř dvojnásobný, 1,8%, resp. 1,7% ze všech.  Projděme si všechny letošní významné mezinárodní soutěže a tuzemská vinařství, která na nich medailově uspěla.     Česko: velmi úspěšná medailová země

Nízká domácí produkce těší obchodníky se zahraničním vínem. Nejvíc vydělávají na Champagne.

Necelých 19 litrů zkonzumovaného vína na obyvatele a rok nás neřadí k jeho největším příznivcům na světě. Ale necelých 8 litrů tuzemské produkce na obyvatele a po odečtení exportu méně než 6 litrů nás neřadí ani mezi velké vinařské producenty. A to jsou nedávná čísla po předcházejících 1 až 3 litrech na obyvatele nevídaný skok.  Za malou domácí produkcí není v celé Evropě kontrolovaná a v Česku často medializovaná omezená rozloha vinic. Přestože už druhý rok může pravidelně růst, úřady v Česku enormní zájem o nové hektary neregistrují .  Nedostatek tuzemských hroznů Hlavním důvodem je nízký výnos vinic , 4 až 5 tun sklizených vinných hroznů na hektar, s kterým je tuzemské vinohradnictví na konci světového žebříčku efektivity. Zdůvodnit to nelze ani odkazem na obtížné zeměpisné podmínky, protože sousední Německo je s 12,5 tunami hektarového výnosu třikrát efektivnější. 

Vinařské marketingové granty čeká změna, tajemství se poodhaluje

Díky novele vinařského zákona a obměně rady Vinařského fondu budou v jeho blížícím se jarním grantovém kole 2018 marketingové podpory rozdělované podle nových pravidel. Na jejich schválení a tím i na jejich zveřejnění a na rozpočet Fondu na příští rok včetně sumy pro podpory se ještě čeká, ale my jsme už teď požádali členy rady o odpovědi na několik otázek, které mohou být pro tvůrce připravující projekty, se kterými se budou za dva měsíce o vinařské marketingové granty ucházet, cenným vodítkem. Postrádáte některé typy projektů, nebo jsou předkládané žádosti adekvátním maketingovým mixem tuzemského vinařství a vinohradnictví? Libor Průdek : Ano, některé typy projektů chybí a jsou v současnosti předkládané na radě Fondu a konfigurované tak, aby byly v souladu s legislativou. Některé projekty jsou zase zbytečné.  Luboš Bárta : Předkládané žádosti buď schválíme, když splňují náležitosti a jsou věcně i formálně správné, nebo neschválíme, jsou-li podané třeba pozdě, chybně at

Češi jsou na špici alkoholického žebříčku!

Tuzemskými médii cestuje údaj o čelném místě Česka na světovém žebříčku konzumentů alkoholu.  Nejnověji ho v Hospodářských novinách využila  Julie Hrstková , když hledala paralelu mezi nadměrnou konzumací alkoholu a znásilněním na jedné straně a opilým okradeným pasažérem nočního taxíku na druhé straně. " V Česku, zemi s největší spotřebou alkoholu na světě ," uvedla v souvislosti s vynuceným sexuálním stykem , jsou " samostatnou kapitolou oběti pod vlivem alkoholu ."  Jana Kohoutová vloni v Hospodářských novinách konstatovala, že " nejvíc pijí Rakušané, hned po nich Češi ," přestože spotřeba alkoholu celosvětově klesá. V polovině letošních prázdnin uvedl Český rozhlas titulkem " Češi jsou v pití alkoholu šestí na světě " zprávu, že Ministerstvo zdravotnictví na boj s alkoholem vyčlenilo 20 milionů korun. „ Tak, jak se pije dneska, se nikdy nepilo. A vůle cokoli změnit je strašně malá ,“ citoval rozhlas národního protidrogového koordiná

Sudové víno má svou zářijovou cenu

Průměrná cena sudového vína se v září 2017 pro nedostatečný počet respondentů vůbec nestanovovala. Aktuálně zveřejněná čísla pouze udávají průměrnou cenu sudového vína odrůdy Veltlínské zelené, které uzavíralo na hodnotě 33,30 korun za litr. To je jen 30 haléřů nad průměrnou cenou bílého sudového vína v posledních třech letech a cena z dosavadního trendu nijak nevybočuje. Statistiky zatím bohužel nereagují na změnu vinařského zákona a podle obalu stále rozlišují pouze víno lahvové a sudové. Co je ale vlastně po letošní dubnové novele sudové víno? Bulk wine Podíl velkoobchodně prodávaného a také dopravovaného vína na celkových prodejích ve světě setrvale roste. Česko pro tento typ obchodů, které už mají roky své tradiční veletrhy v Amsterodamu a San Francisku a kterému se v angličtině říká bulk wine, nemělo dosud výraz. Zákon takovému vínu nově říká nebalené víno. Není v obalu určeném pro spotřebitele a nelze ho zákazníkovi prodat.

Svatomartinské 2017: prozíravá volba?

Tradice Heurige v sousedním Rakousku © Österreich Werbung, Peter Burgstaller Proměnu vody ve víno na svatbě v Káně zařídil Ježíš Kristus. Proměnu vína ve Svatomartinské zařizuje soukromá společnost Národní vinařské centrum - a proč právě ona ví jen bůh. Proměnu pokládanou za zázračnou zařídil svatebčanům Ježíš na počkání. Dnešní proměna mladého vína ve Svatomartinské trvá déle a bez podepsání a dodržování písemných dohod je nemyslitelná. Jak připomíná Pavel Krška , ředitel NVC, každý vinař usilující o ochrannou známku Svatomartinské musí předat  " originál přihlášku, podepsanou podlicenční smlouvu, vyplněný a podepsaný formulář pro objednávku záklopek nebo šroubových uzávěrů, analytický rozbor vína, kopii dokladu o původu hroznů, zaplatit šest set korun za každý vzorek a k hodnocení doručit dvě láhve vína od každého vzorku. " Stokoruna ke stokoruně Ochrannou známku Svatomartinské si NVC pronajímá už jedenáct let a platí za ni 100 korun ročně. Letos se o Svatomart

Podzimní granty pořád stejně skromné

O podzimním kole podpor Vinařského fondu z jeho letošního sedmdesátimilionového rozpočtu rozhodli radní 13. září. Z celkových 158 žadatelů přislíbili 139 úspěšným 3,2 milionu Kč, 5 % ročního rozpočtu. Ve srovnání s loňskem byl fond o třičtvrtě přislíbeného milionu štědřejší, ale v průměrné výši podpory naopak o 10 % skromější. Spolu s jarními podporami za 14,7 milionu fond letos přislíbil žadatelům bezmála 18 milionů korun, které představují 26 % jeho rozpočtu. To je v porovnáním s dlouhodobým průměrem rozdělovaných částek o jeden procentní bod méně. V předchozím příspěvku věnovanému tomuto grantovému kolu  jsme zmínili několik finančně nejnáročnějších žádostí, podívejme se tedy, jak uspěly.

Kde bude sudového vína víc a kde nic

Termín pro registraci provozoven se sudovým vínem skončil a i když je dostupný přehled všech bezmála 770 zaregistrovaných, protože jejich registr je podle novely vinařského zákona veřejně přístupný, zůstávají stále otázky . Když navštívíme zaregistrovanou provozovnu sudového vína, najdeme v ní víno vyrobené v tuzemsku z tuzemských hroznů? Nebo víno ze zahraničních hroznů? Nebo víno dovezené ze zahraničí? Odpověď budou muset příznivci sudového vína hledat přímo v provozovnách. Kde je ale najdou? Nebudeme vytvářet celorepublikový žebříček, nakonec značná část prodejen sudového vína jsou samotná vinařství. Ale podíváme se, jak jsou na tom města, kterých je v Česku 605. Do nich přeci podstatná část vína v KEG sudech mířila. Města s KEGy a města na suchu Žebříček měst - a sledujme dnes jen všech 26 statutárních měst - vede s 87 zaregistrovanými provozovnami Praha.

Registrace provozoven se sudovým vínem skončila. Co to vlastně znamená?

Za poslední měsíc před koncem povinné registrace provozoven sudového vína se jejich počet zdvojnásobil. Zatímco na konci srpna jich bylo 350 - o polovinu víc než v červenci - na konci září už jich bylo bezmála 770.  Přestože zákon rozlišuje tři typy provozoven prodávajících sudové víno, registr je bohužel stále nerozlišuje ani neuvádí datum registrace a podle zářijových slov Rostislava Gruny, vedoucího oddělení registru vinic ÚKZÚZ, ani není taková úprava na pořadu dne. Připoměňme, že ony tři typy provozoven jsou provozovna výrobce, který víno vyrábí, provozovna výrobce, který si víno nechává zpracovat u jiného subjektu, a provozovna příjemce zahraničního vína.  Sama registrace není pro zákazníka žádná informace Přestože se počet zaregistrovaných prodejen za poslední měsíc povinné registrace zdvojnásobil, nezměnil se jejich poměr, který zůstal zachován 60:30:10 v pořadí jižní Morava, Čechy a severní Morava. 

Podzimní grantové žádosti na maximu i minimu. Konflikty zájmů na stejno.

Grant (Cary, herec) Počet vyplněných formulářů, které v podzimním grantovém kole včas dorazily na Vinařský fond, aby jejich autoři usilovali o zlomek prostředků , který by mohl fond podle zákona rozdělovat, dosáhl historického maxima, 158 žádostí .  Na historické dno 48 tisíc korun  naopak  klesla průměrná výše požadovaného grantu, o plných sedm tisíc Kč a 15%, a skromností tak překonala dosud nejstřídmější projekty jarního kola roku 2010. Celkový objem všech žádostí mírně přesáhl sedm a půl milionu korun . Až jarní upozornění serveru WineofCzechia.com na možnost financovat grantem průzkumy trhu vyburcovalo historicky prvního odvážlivce, Vinařskou unii , sdružující většinu nejsilnějších producentů a tím i plátců do fondu, k podání žádosti o takový grant. Požadovaných čtyři sta padesát tisíc korun by mělo až ze sta procent financovat průzkum s názvem Vliv uzávěru láhve na vnímání kvality tichých vín  a v žebříčku finančně nejodvážnějších žadatelů tím tento projekt obsadil t

Víno ve skleněných demižonech je v Česku populární a také levné

Podle Vinařství Mutěnice rostou obliba i prodej vína v pětilitrových skleněných demižonech o desítky procent ročně a souvisí s několika faktory. Velmi vstřícná cena ve vztahu ke kvalitě, když v obchodních řetězcích jej lze zakoupit i za 24 Kč za litr, průhledný obal, který vyhovuje určitému typu zákazníků a navíc fakt, že po zkonzumování vína zůstane spotřebitelům praktický skleněný soudek, který je možné využít například pro domácí ovocné šťávy. Cena vína z demižonů a z lahví Vinařství Mutěnice je součástí Vinařské skupiny Vinifera, která je s 25 milionů litrů prodaného vína a ročními tržbami 750 milionů Kč podle svých slov současnou dvojkou na trhu, chce dále růst a být nejen tuzemskou jedničkou, ale i klíčovým dodavatelem vína ve střední Evropě. 

Vinařská informační agentura: jedna zpráva týdně za 30 tisíc kus

Vedle veřejnoprávních informačních agentur Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář působí v Česku ještě jedna veřejná agentura, specializovaná na vinařství a vinohradnictví. David mezi Goliáši. Sídlí v Brně, její zaměstnance lze spočítat na prstech jedné ruky a za zpracování informací může ročně utrácet od skoro nic do téměř pěti desítek milionů korun, když o rozpočtu v tomto intervalu si rozhoduje sama. Peníze ji na to musí podle zákona a pod hrozbou exekuce dávat sami vinaři a pěstitelé, a ze státního rozpočtu a většinou i z rozpočtu Jihomoravského kraje ji platí rovněž daňoví poplatníci. Co říkal Hašek Tou agenturou je Vinařský fond a jak z jeho loňských webových stránek víme, všechny své zprávy zveřejňuje na jediném místě, na webu wineofczechrepublic.cz v sekci Aktuality Pro tisk .  Michal Hašek, až do sklonku loňského roku předseda rady fondu, na konci listopadu 2016 uvedl, že se fond nemůže " fakticky zbavovat kontroly nad činností, resp. způsob

Červnové zahraniční medaile pro tuzemská vína

Rekordní červen Námi soustavně sledovaných mezinárodních soutěží uspořádali organizátoři v letošním červnu šest, z nich bylo pět evropských - a z nich jedna tuzemská - a jedna asijská.  Z celkových šesti jich pět proběhlo podle pravidel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) a s její záštitou. Protože domácí medaile z tuzemské soutěže nezapočítáváme, získali zahraniční medaile domácí vinaři na třech z nich. Ve srovnání s květnem, kdy bylo na sledovaných soutěžích uděleno soutěžícím vínům deset a půl tisíce medailí, byly červnové soutěže menší a medailí na nich rozdáno osmnáct set. Z nich jich do Česka patří 59 - jen o 15% méně, než květnových 71 - z toho byly 4 Velké zlaté, 46 Zlatých, 5 Stříbrných a 4 Bronzové. Z uvedených čísel je patrný mnohonásobně vyšší podíl na celkových ziscích ve srovnání s předchozím měsícem a v relativním srovnání dosáhl - i bez medailí z domácí soutěže - svého letošního rekordu. Medailisté Na slovenské soutěži Muvina 2017 uspělo ce

První 3 měsíce se sudovým vínem podle nového zákona

Schéma možností prodeje vína spotřebitelům Zdroj: ÚKZÚZ Od 1. dubna platí novela vinařského zákona, která mimo jiné zavedla definici sudového vína a nutnou registraci provozoven výrobců nebo příjemců sudového vína, kteří jediní ho nyní mohou prodávat, v registru vedeném ÚKZÚZ v Oblekovicích.  Schéma nového způsobu prodeje sudovky ukazuje ilustrační obrázek. Praktické shrnutí povinností producentů sudového vína i jeho prodejců podle této vinařské novely uvádí ÚKZÚZ zde . Také Svaz vinařů přišel se svou troškou do mlýna a na konci června zveřejnil nezávazný návod , jak při prodeji sudovky postupovat. Registrace je pro stávající prodejny sudového vína dobrovolná až do 30. září a už od 1. dubna povinná pro provozovny, které s jeho prodejem začaly právě až po 1. dubnu.  Co tedy lze ze seznamu provozoven prodávajících sudové víno po třech měsících fungování registru vyčíst? Morava registruje V registru je po třech měsících přes dvě stě dvacet provozoven. Lze očekávat, že

Vyladěno na léto: cesta k vinaři i do sklepa na jeden klik

Hledat podle názvů Nový mikulovský Hotel Ryzlink Vložte do hledácího pole největší tuzemské vinařské mapy Wine of Czechia | Víno z Česka i jen část názvu vinařství nebo hotelu a ihned se vám nabídnou možnosti, které Vašemu zadání na mapě odpovídají. Napište třeba jen "ryzli" a mapa Vám ihned nabídne nový Hotel Ryzlink , ulici Ryzlinkovou v Libni a stejnou ve Velkých Bílovicích.  Vyhledávání je novinkou na léto jak dělanou. Skutečně stačí napsat "herzán" nebo "zámecké" a v nabídce se hned ukazuje všech pět vinařství, která mají toto příjmení nebo přídavné jméno ve svém názvu. Chybí? Jestli nějaké místo - třeba vinaře, sklep, pension, hotel nebo vinotéku - na mapě postrádáte,  prostě ho přidejte ! Vyhledávání samozřejmě funguje stejně výkonně na mobilu, tabletu i stolních počítačích a i vyhledávání podle adresy a nalezení trasy zůstávají stále stejně funkční.

Včera za tisíc, dneska zadarmo

Podpora za podporu Na našem facebooku jsme nedávno upozornili, že Vinařský fond v dubnu zveřejnil Info pro příjemce podpory – pořadatele vinařských akcí , ve které poukázal na povinnost zveřejnit výměnou za jeho finanční podporu  loga fondu v místě podporované akce. Současně přímo z této informace vedl odkaz na eshop soukromé firmy, kde byl a stále je ke koupi banner splňující tuto podmínku - za 1000 Kč .  Poté, co tato nevídaná marketingová podpora vyplavala na povrch, fond v  Info pro příjemce podpory z 27. června oznámil, že vydal nový plakát velikost A1 s požadovanými logy - který je zdarma .  Stovkám organizátorů v budoucnu podpořených akcí tímto konečně ušetřil nadbytečné stovky tisíc. Ale vsázet se, jestli se bude revanšovat i jejich předchůdcům, které už k nákupu tisícovkového banneru s úspěchem svedl, nebudeme.

Jakou má cenu víno z Česka a co za tím vězí

Cena vína Víno z Česka stojí nachlup šedesát korun litr a tuzemská politika s tím vlastně nic nesvede. Vážně? Tak pomalu a popořadě. Ptát se na ceny tuzemských vín může být nošením dříví do lesa, když máme eshopy, heuréky, do noci otevřené supermarkety, ve schránkách jejich reklamní letáky a na dně nákupních košíků zahozené účtenky eet. Jenže otázka je zákeřnější, není jedna a zní: jakou cenu má víno z Česka dnes, jakou mělo včera a jaké je její srovnání se světem? A kdo za to může? Kalousek nebo Babiš? Takže čísla Začněme čísly. Podle tržního informačního systému stojí v první třetině letošního roku litr vína z Česka 60,60 Kč, vloni stál 59,90 Kč a v roce 2004, kdy se tuzemští vinaři stali součástí jednotného trhu EU, byl za 62,70 Kč. Za celé téměř patnáctileté sledované období od předposledního měsíce roku 2002 až do dubna 2017 je dlouhodobá průměrná cena lahvového vína z Česka přesně 60,00 Kč, tedy sedmička za 45 korun. Je to cena přímo z výrobního podniku, bez dopravy,

Květnové zahraniční medaile vinařů z Česka

Medailový květen Květnová rekapitulace medailových úspěchů vinařů a vín z Česka na významných vinařských soutěžích je zajímavá. Zahraničních soutěží, jejichž výsledky soustavně sledujeme, se v květnu konalo šest a vína z Česka medailemi ocenily čtyři, z toho obě největší ano a dvě z menších konaných pod záštitou OIV ne. Z celkových více než deseti a půl tisíce medailí jich do Česka patří 71, z toho 2 Velké zlaté, 25 Zlatých, 27 Stříbrných a 17 Bronzových. Podíl na celkových ziscích je ve srovnání s předchozím měsícem vyšší. Medailisté Z rumunské OIV soutěže International Wine Contest Bucharest 2017 patří medaile jedinému vinařství, na kanadské soutěži Sélections Mondiales des Vins Canada 2017 uspělo celkem 8 vinařství, z putovní Concours Mondial de Bruxelles 2017 veze medaile 19 producentů a na britské International Wine Challenge 2017 uspělo 12 vinařství. Kliknutím na název soutěže se zobrazí přehledná mapa se všemi oceněnými vinařstvími, která mají v detailu i všech

Mapa tuzemského vinařství od Šumavy k Pálavě

Ostrý jarní start Pálavská galerie vín v Pavlově Když na začátku jara odstartovala největší mapa tuzemského vinařství Wine of Czechia | Víno z Česka , překvapila nejen nevídaným počtem a pestrostí vinařů, které na ni zájemci o vinařskou turistiku mohli najít. Doprovázely je také potřebné, stručné a přehledné informace, které mohli jednoduše i na cestách získat.  Spolu s producenty byla už tehdy na mapě místa s příhodným ubytováním a populární vinné sklepy, kde lze vína na plánovaných i neplánovaných výletech ochutnat. Počet míst po celou dobu roste nejen z podnětů uživatelů, kteří své tipy posílají editorům mapy, ale i vkládáním samotnými uživateli.  Například majitel moderní Pálavské galerie vín U Venuše v Pavlově vlastním podrobným záznamem na mapě nejenže přesně nasměruje návštěvníky této oblíbené destinace přímo ke galerii vín, ale ještě jim i na obrazovce mobilního telefonu poskytuje přehledné a vyčerpávající informace o navštěvovaném místě včetně uvedení sommelierů

Výroční zpráva: nelegální výdaje doprovází podivné příjmy

Miliony v kostce Aktuální vydání výroční zprávy fondu tuzemského vinařství a vinohradnictví je na světě. Podle údajů z jejích stran padesát šest a padesát sedm - o příjmech fondu a jeho zákonných výdajích - snadno zjistíme, že objem výdajů uhrazených v rozporu se zákonem o vinařství a vinohradnictví stoupl za loňský rok o dalších více než 36 milionů Kč a dosáhl za roky 2006 až 2016 kumulované výše 376 milionů korun .  Kapitola rozpočtu 2006-2016 2016 2015 Příjmy Fondu 581 569 575 56 214 817 53 424 693 Podpora marketingu 55 026 613 5 001 318 4 354 445 Informace veřejnosti o vinohradnictví a vinařství 27 357 213 1 695 311 2 889 444 Podpora rozvoje vinařství a turistiky 60 336 002 6 881 230 5 565 565 Provozní náklady 62 642 249 6 204 652 6 166 105 Výdaje celkem 205 362 078 19 782 511 18 975 559 Rozdíl 376 207 497 36 432 306 34 449 134 Podíl nezákon

Wine Prague potřetí a s rekordem

Letňany osiřely Třetí ročník vinařského veletrhu Wine Prague skončil a kdo chce zažít největší tuzemskou degustaci vín z Česka i ze zahraničí, musí si dalších dvanáct měsíců vystačit s jinými menšími akcemi. Kam za rok příznivci vína a vystavovatelé půjdou se dozvíme po prázdninách, kdy bude Vinařský fond definitivně rozhodovat o podmínkách svých podpor v jarním kole. Ty až do letoška předem stanovovaly, která akce si podle jeho názoru podpory zaslouží. Když akce není zařazena mezi podporované, žadatelé o příspěvek na účast na ni ho nezískají. Podpory se pohybují v rozpětí tisícikorun až statitsíce, v součtu se však jedná o větší sumu, bez které se ale organizatoři veletrhů neobejdou. Kdysi podporovaný brněnský Vinex je nyní pořádaný po dvou letech a Víno & Delikatesy otevřel své brány naposledy vloni. Podpory hýbou veletržním světem

Kde hledat víno z Česka

Kolik je v Česku vína Domácího vína je pro jeho příznivce málo, protože daná plocha našich vinic víc suroviny pro jeho výrobu neposkytne. Skutečně? Spotřeba vína tuzemskými vínomilci i návštěvníky naší země je známá - dvě stě milionů litrů ročně, oněch dvacet litrů na obyvatele. Tuzemští vinohradníci vypěstují révy a vinaři z něj udělají vína zhruba čtvrtinu, z čehož se polovina vyveze, často i s podporou státu . Pro příznivce vína a jejich sedm osmin roční konzumace - sedmnáct a půl litru na obyvatele - tedy musí ze zahraničí vinaři přivést hrozny nebo obchodníci hotová vína . Rozšiřování vinic není úplně přímá cesta. Od loňska je sice mohou všechny evropské státy zvětšovat o procento ročně, ale to za prvé není mnoho a za druhé o to i přes podpory  není  bůhvijaký zájem .  Restrikce na dovoz vína způsobí pouze pokles jeho domácí spotřeby a přesun k jinému alkoholu, ruští konzumenti zasažení mezinárodními i vnitrostátními sankcemi by mohli vyprávět. Hektarový výnos P

Dubnové zahraniční medaile vinařů z Česka

Medailový duben Ohlédnutí za dubnovými zahraničními medailovými úspěchy vinařů a vín z Česka zní: významných soutěží, jejichž výsledky soustavně sledujeme a publikujeme, se v dubnu konalo sedm a vína z Česka byla medailemi oceněná na třech z nich. Z celkových více než dvanácti tisíc medailí jich do Česka patří celkem 76, z toho 2 Velké zlaté, 15 Zlatých, 21 Stříbrných a 38 Bronzových. Oproti prvnímu čtvrtletí tak podíl na celkových ziscích klesl.  Medailisté Na štrasburské soutěži Grands Concours du Monde 2017, které sestává ze samostatných soutěží Gewurztraminer du monde 2017 ,  Pinot Blanc du monde 2017 ,  Pinot Gris du monde 2017 , Riesling du monde 2017 , Sylvaner du monde 2017 a nové Vins Blancs de Cépages et d’Assemblages du monde 2017 získalo medaile celkem 13 vinařství, v Cannes na Mondial du Rosé 2017 byla oceněná 3 vinařství a medaile z Decanter World Wine Awards 2017 veze 25 producentů. Kliknutím na název soutěže se zobrazí přehledná mapa se všemi oceněnými v

Czech - American Wine & Liqueur Business Forum v Praze

Američtí nákupčí v Česku Připomínáme, že 2. května od 13 hodin se v budově ministerstva zemědělství uskuteční Czech - American Wine & Liqueur Business Forum. Jednacím jazykem akce, na kterou je vstup zdarma, bude angličtina.  Akce pořádaná ministerstvem ve spolupráci s Generálním konzulátem Česka v Los Angeles má za cíl představit českou produkci nákupčím vína a lihovin z různých amerických regionů a vytvořit tak pro české podniky příležitost k navázání obchodních kontaktů. Ekonomická diplomacie Na fóru se také představí Petr Ježek, budoucí zemědělský diplomat pro Spojené Státy. Američtí nákupčí přijíždějí do Česka v rámci incomingové mise podpořené projektem ekonomické diplomacie.  Podobné Česko-americké fórum pořádané Hospodářskou komorou a určené tuzemským vinařům a americkým nákupčím už na ministerstvu zemědělství proběhlo na začátku loňského října . Je zřejmé, že podpora exportu tuzemské vinařské produkce je při rozlohou vinic dané výkonnosti vinařského průmyslu

Na grantech Vinařský fond stále šetří. Úspěšnému žadateli letos přislíbil nejméně peněz v historii

Málo žádostí a ještě méně podpor Pokud měl někdo naději, že s novým vedením budou granty Vinařského fondu pokropené živou vodu, zmýlil se. Počasí zasáhlo nejen vinice, ale zmrazené jsou i podpory.  Přestože fond trpí přebytkem peněz, které i s hrozbou exekuce vybere od vinařů a pěstitelů a má jim je z devadesáti procent podporami přerozdělit, pokračuje v trendu předchozích let. Žadatelům letos zjara přiklepl pro financování jejich projektů jen o malinko více než polovinu požadovaných peněz. Rekapitulace Po schválení finančního plánu zřejmě nevěří na změnu grantových praktik ani autoři předkládaných projektů, protože počet žádostí i celková částka ve srovnání s loňskem klesly o pětinu .  Z 480 podaných žádostí o granty jich bylo zamítnutých 28 a úspěšný žadatel má v průměru na svůj projekt přislíbených 32,6 tisíc korun. Naprosté historické minimum. A to už fond ve třech letech z předchozích deseti disponoval rozpočtem vyšším než letošním.

Ve Velkých Němčicích se chystá Noc otevřených sklepů

Do sklepů bez dětí Ve Velkých Němčicích láká vinařské příznivce sobotní  Noc otevřených sklepů . Akce se od konkurenčních podniků odlišuje právě pozdní denní dobou, kdy vinaři sklepy otevřou. Do sklepů mohou návštěvníci zavítat v sobotu 22. dubna od 14 hodin, plánovaný konec akce je kolem půlnoci. Na Noci sklepů představí svá vína dvě desítky malých a středních vinařů . Věří, že přilákají i milovníky vína s malými dětmi, kteří s nimi nechtějí trávit čas ve sklepě, ale přijdou, až děti usnou.  Inspirací byla místním vinařům Noc kostelů ale i to, že ve vinařských akcích panuje konkurence.  "Před deseti lety byl problém najít vinaře, který by otevřel lidem sklep. Dnes je situace zcela jiná," říká za pořadatele vinař Martin Prokeš. Podobné akce podle něj mají přínos v tom, že lidé mohou mluvit přímo s člověkem, který víno vyrobil.  "Buduje se vztah, není to založeno čistě na obchodu," dodává. Ve sklepě podle něj také lidé mohou mnohem snáz vstřebávat vinnou

Zahraniční medaile vinařů z Česka za první čtvrtrok

Medaile od ledna do března Tímto příspěvkem zahajujeme pravidelná ohlédnutí za zahraničními medailovými úspěchy vinařů a vín z Česka. Věnovat se budeme až na několik výjimek největším světovým soutěžím a soutěžím se záštitou Mezinárodní organizace pro révu a víno, jejichž výsledky jako jediní v Česku soustavně sledujeme. V lotšním prvním čtvrtroce se na světě takových soutěží konalo 12 a domácí producenti uspěli na 10 z nich. Z celkových téměř dvanácti tisíc medailí jich vínům z Česka organizátoři udělili 213, z toho 7 Velkých zlatých, 43 Zlatých, 101 Stříbrných a 62 Bronzových.  Medailisté Z berlínské Berliner Wein Trophy 2017 February konané na počátku února si žádné tuzemské vinařství stejně jako loni medaile neveze, ale hned na následující moldavské Black Sea Region Wines&Spirits Contest 2017 medailově uspěla 3 vinařství. Medaile ze španělské Bacchus 2017 , Femmes et Vins du Monde 2017 v Monte Carlo a francouzské Chardonnay du Monde 2017 mají vždy 2 vinařství a po

Po dvou letech se opět otevřou sklepy Modrých Hor

Otevřené sklepy Jen jednou za dva roky pořádá Svazek obcí Modré Hory otveřené sklepy Modrých Hor. Třicet čtyři vinných sklepů a vinařství v pěti obcích pohostí návštěvníky už o tomto víkendu 25. a 26. března. Sklepy budou otevřené v sobotu od 10 do 21. hodin a v neděli od 10 do 15 hodin. Za tisícikorunové vstupné návštěvník získá degustační skleničku s logem akce, jednorázovou degustaci vín u zapojených vinařů, vouchery v celkové hodnotě 200 korun na koupi vín, tištěného průvodce s profily všech vinařů a kulturním a gastro programem, nosičku na skleničku a nezbytnou kyvadlovou dopravu mezi zapojenými obcemi po dobu celé akce. Dobré rady Všechny sklepy jsou také přehledně dostupné na on-line mapě , kdy v pokročilém fitrování stačí zvolit uvedenou modrohorskou událost. Přestože jsou ve vstupném zaplacené jednorázové degustace, nikoli konzumace vína, lze při návštěvě všech sklepů přechutnat 250 až 300 vzorků vína. Organizátoři proto radí naplánovat si na jeden den návštěvu max

Vinařští turisté letos hledají vinaře na nové bezedné on-line mapě

Vinařství na mapě jako na dlani Právě dnes se pro veřejnost otevřela nejrozsáhlejší tuzemská on-line vinařská mapa vinařství a vinných sklepů WineOfCzechia s počtem jeden a půl tisíce míst. V prvním jarním dnu nastupující sezóny získávají příznivci vinařské turistiky skvělého průvodce tuzemským vinařstvím. Mapu snadno využijí na počítačích i v mobilech při spontáních návštěvách vinařských krajů, při plánování výletů a dovolených nebo k inspirativnímu hledání nových vinařských tváří. Funkcemi je nová mapa doslova nabitá, přesto je její ovládání intuitivní. Všechna místa obsahují užitečné informace a je jen na vinařích, kolik dalších chtějí přidat, aby své příznivce zaujali. Skvělé jsou pokročilé možnosti zobrazení, například lze rychle najít vinařství pořádající otevřené sklepy a jiné vinařské události. Mapa s podtitulem „ Víno z Česka na mapě jako na dlani “ je překvapujícím přehledem tuzemských vinařů. Nejen počtem záznamů a technickými možnostmi, ale zejména pestrostí. Na

Vinaři z Česka nabídli svá vína v Japonsku

Export na asijské trhy Už počtvrté se čeští producenti prezentovali na Foodex Japan, jednom z nejvýznamnějších potravinářských veletrhů v Asii. Jeho 42. ročník se konal na výstavišti Makuhari Messe se ve dnech 7. - 10. března, kdy ho navštívilo 82.000 zájemců o produkty 3.200 vystavovatelů ze 78 zemí světa.  Na expozici Česka organizované ministerstvem zemědělství se prezentovalo 11 potravinářských firem, mezi nimiž byli vedle několika pivovarů i tři vinařští producenti Vinařství Lacina , Vinařství Ludwig a Znovín Znojmo .  Podle ministerstva účastníci veletrhu oceňují zejména možnost osobního kontaktu s japonskými importéry, nákupčími, provozovateli potravinářských prodejen, provozů a restaurací.  Úspěch na velmi konkurenčním japonském trhu je navíc výbornou referencí pro další expanzi v rámci regionu východní a jihovýchodní Asie, což potvrdila účast nákupčích a importérů z Korejské republiky, Tchaj-wanu, Filipín nebo Vietnamu.

Dvě nové informační linky k novele vinařského zákona. Třetí chybí

Změny přehledně  Novela zákona o vinohradnictví a vinařství s mnoha novými povinnostmi platí od 1. dubna 2017. Jejich přehled pro pěstitele, výrobce, obchodníky i prodejce připravilo Ministerstvo zemědělství na www.vinarskyzakon.cz.  „ Ať už jste vinař, majitel vinotéky, dovozce vína nebo spotřebitel, máte vše přehledně na jednom místě, “ řekl Marian Jurečka , ministr zemědělství. Jenže to nejsou všichni, kterých se novela dotkne. Web ve dvou částech věnovaných vinařství a vinohradnictví shrnuje povinnosti, které pěstitelům, vinařům a dalším osobám ve vinařském průmysly novelou zákona přibudou.  Za přehledným návodem nepřehledných změn stojí Tomáš Kubík a Veronika Částková z Oddělení registru vinic Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). K novele zákona jsou zřízené dvě informační linky. Linku pro pěstitele provozuje právě ÚKZÚZ, linku pro vinaře, vinotékaře a obchodníky s vínem Státní zemědělská a potravinářská inspekce.  Kdo schází  I když

Kodaň otevírá dveře vinařům a dovozcům vín

Copenhagen Wine Fair v Brøndsalen Brøndsalen České velvyslanectví v Kodani avízuje zástupcům vinřského průmyslu nabídku účasti na novém dánském veletrhu Copenhagen Wine Fair, jehož záměrem je otevírat vinařům dveře na dánský trh.  Akce se koná v Kodani 14. června a v jejím rámci proběhnou degustace, networking, odborný seminář pro vinaře o dánském vinařském trhu a den ukončí slavnostní vinařská večeře. Velvyslanectví je připravené účast tuzemských vinařů prezentovat na svém webu a podpořit je velvyslancovou přítomností.

Zájem o jarní vinařské granty je o pětinu nižší

Skepse mezi žadateli o finanční podpory Vinařského fondu se s novým obsazením jeho rady , která o jejich rozdělování rozhoduje, zvýšila. To může být vysvětlení, proč je počet žádostí i celková požadovaná suma po letech růstu dramaticky nižší. Ve srovnání s loňskem o dvacet procent. Zatím se bohužel nenaplnil předpoklad, že by se rozpočet věnovaný na finanční podpory mohl až zpětinásobit . Ale také se ještě peníze neutrácí v rozporu se zákonem, jak tomu bylo po celé předchozí roky .  Přesto se na fondu nesešly žádosti, jejichž počet a suma by umožnily vybírat jen to nejlepší, co si granty fondu a s jejich pomocí celý vinařský průmysl zaslouží. Milionový přehled Stručná rekapitulace je, že fond letos eviduje 480 žádostí o celkové výši 26,9 millionů . Méně, než vloni, kdy jich ve stejném období bylo 537 za 33,2 milionů, ale také méně než předloni, kdy jich bylo sice jen 446, zato za 32,8 milionů.

Skončilo hodnocení mladých vín Vinum Juvenale 2017

Medaile se už chystají Na tradiční brněnské soutěží mladých vín Vinum Juvenale se letos sešlo přes 630 vzorků vín od bezmála stovky vinařů převážně z Moravy, ale také z Čech i Slovenska. Ve velkém sále hotelu Orea Voroněž je s pomocí cloudového hodnotícího systému ShirazPoint po dva dny hodnotilo ve dvaadvaceti komisích celkem 113 hodnotitelů, kterým předsedal Jakub Šebesta , bývalý ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dnes odpoledne bylo dohodnoceno a degustátoři si vína pochvalovali. O skvělé úrovni letošního ročníku svědčí i to, že ze všech přihlášených vín byl pro vadu vyřazen pouze jeden jediný vzorek.  Vyhlášení výsledků a veřejná degustace Miroslav Karbula , ředitel a organizátor soutěže, byl s jejím průběhem spokojený a přestože s přípravou hodnocení je spojených nemálo starostí, teď se již soustřeďuje na slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků.

Jestli je Rusko pro české vinaře příležitostí, ekonomická diplomacie jim otevírá dveře

Cesta do ruské vinařské oblasti I vinaři se mohou v dubnu vypravit na cestu vládním speciálem do Ruska, pokud má být cílem jejich exportu.  Akce Ministerstva zemědělství a Zastupitelského úřadu v Moskvě je určená všem, kteří chtějí využít oficiální cestu ministra zemědělství do Ruské federace, jakožto prioritní oblasti českého agrárního exportu. Podnikatelská mise zamíří do Rostovské oblasti - nejvýznamějšího ruského vinařského regionu - 3. až 5. dubna a podstatná část nákladů je hrazená z Projektu pro podporu ekonomické diplomacie.  Například bulharští vinaři do Ruska úspěšně exportují, vloni už pro ně bylo nejvýznamějším odběratelem mimo země EU . Když v EU se jejich třetím nejvýznamějším trhem stalo právě Česko😏.

Kde a proč bude Faltýnek hledat 35 milionů

Nejsme ČT ani ČTK  "Na sekretariát zemědělského výboru byla doručena Výroční zpráva vinařského fondu za rok 2013," oznámil v červnu 2014 poslancům, kteří tohoroční desátou schůzi výboru navštívili, jeho předseda Jaroslav Faltýnek. A tato slova jsou to jediné, co o povinném projednávání dvanácti výročních zpráv fondu od roku 2005 v parlamentu zbylo. Grantová a informační agentura Vinařský fond má mezi obdobnými tuzemskými institucemi zjevně výsadní postavení. Zatímco ostatní kontroluje parlament a zajímají se o ně média, na kontrolu Vinařského fondu poslanci dvanáct let zapomínají a média pro svou práci nemají dostatek podkladů.  Pak se nelze divit, že fond utrácí miliony v rozporu se zákonem. Česká tisková kancelář, Česká televize, Český rozhlas nebo Státní fond kinematografie takový život v bavlnce nemají. Každou také řídí rady a ze svých jednání zveřejňují zápisy, zde ČTK , tady ČT a ČRo a tady SFK . Každoročně vypracují výroční zprávy, které projednají jejich