Přeskočit na hlavní obsah

Podzimní grantové žádosti na maximu i minimu. Konflikty zájmů na stejno.

Grant (Cary, herec)
Počet vyplněných formulářů, které v podzimním grantovém kole včas dorazily na Vinařský fond, aby jejich autoři usilovali o zlomek prostředků, který by mohl fond podle zákona rozdělovat, dosáhl historického maxima, 158 žádostí
Na historické dno 48 tisíc korun naopak  klesla průměrná výše požadovaného grantu, o plných sedm tisíc Kč a 15%, a skromností tak překonala dosud nejstřídmější projekty jarního kola roku 2010. Celkový objem všech žádostí mírně přesáhl sedm a půl milionu korun.
Až jarní upozornění serveru WineofCzechia.com na možnost financovat grantem průzkumy trhu vyburcovalo historicky prvního odvážlivce, Vinařskou unii, sdružující většinu nejsilnějších producentů a tím i plátců do fondu, k podání žádosti o takový grant.
Požadovaných čtyři sta padesát tisíc korun by mělo až ze sta procent financovat průzkum s názvem Vliv uzávěru láhve na vnímání kvality tichých vín a v žebříčku finančně nejodvážnějších žadatelů tím tento projekt obsadil třetí příčku.

Zase vinobraní

O druhou nejvydatnější žádost, o půl milionu korun, usiluje Znojemská beseda pro Znojemské vinobraní, které spolu s mikulovským Pálavským vinobraním a uherskohradišťskými Slováckými slavnostmi vína patří k trojici akcí, které nejenže stejně vysoký grant žádají, ale také ho v požadované výši od fondu pravidelně dostávají.
Velkopavlovické vinobraní už se roky zkouší k této půl milionem podporované trojici připojit, ale přislíbená částka je oproti požadované nižší a pořadatel, Město Velké Pavlovice, získal zatím vždy sto tisíc korun.
Znojemská beseda žádala o totožný grant už v jarním kole, se žádostí tehdy ale neuspěla. Z prostého důvodu - podala ji pozdě. I když ji nyní podala včas, dostává se do kolize s jiným grantovým pravidlem, podle něhož musí fond žádost o grant zamítnout, když "žadatel zrealizuje projekt, resp. činnost, na kterou žádá poskytnutí podpory, před dnem, kdy o žádosti bude rada Vinařského fondu rozhodovat." Rozhodovat má sice 13. září, dva dny před zahájením vinobraní, jenže vstupenky se prodávají už od června. Rada si tak bude muset lámat hlavu, jestli projekt nebo činnost budou zrealizované zahájením vinobraní nebo byly zahájené už prodejem vstupenek a její rozhodnutí bude precedentem do budoucna a možná i mementem minulosti.

Konfliktní rozhodování

Na prvním místě podle výše požadované částky je s osmi sty tisíci korunami sommelierská soutěž Bohemia Sekt Trophée - Sommelier ČR, ale soudě podle předchozích let by měla pořádající Asociace sommelierů počítat s nižší výslednou částkou.
Název tohoto klání obsahuje jméno největšího tuzemského producenta šumivých vín, vlastníka několika producentů tichých vín a tím tuzemské největší vinařské skupiny, který je jejím hlavním sponzorem. Ondřej Beránek, ředitel, je ale také členem rady fondu a bude proto mít ve vztahu k této žádosti konflikt zájmů a totéž platí i v případě uvedeného průzkumného grantu pro Vinařskou unii, jejímž je prezidentem.
Členem rady, která bude rozhodovat i o opakovaném grantu Znojemské besedy, je nově i František Koudela, ředitel Besedy. Členem rady je i Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR a současně i člen správní rady Národního vinařského centra, jehož je Svaz vinařů spoluzakladatelem. První pořádá soutěž Vinařství roku a podal žádost o čtvrtý nejvyšší grant, druhý je pořadatelem soutěží Salon vín a Grand Prix Vinex a pro obě tyto akce požádal o stotisícové granty. V předchozím grantovém kole byli ve stejném konfliktu zájmů také Petr Marek, pořadatel soutěže Vinař roku a žadatel o granty pro ni, s drobnými granty na podporu účasti na výstavách vín Jaroslav Javornický, majitel vinařství Spielberg CZ, vinaři Jiří Maděřič a Libor Průdek i Michal Tetur v případě projektů velkobílovických vinařů.

Všeho moc

Příčinou těchto konfliktů je vinařský zákon, který ministru ukládá vybrat a jmenovat do rady fondu z celkových jedenácti devět členů podle návrhů vinohradnických a vinařských sdružení, která ale nemají důvod se následně neucházet o granty fondu. Ovšemže lze uvedené konflikty zájmů řešit upozorněním na ně a zdržením se rozhodování o konfliktních případech, což bezpochyby dotčení v jednotlivých případech dělají.
Zarážející v tomto předvídatelném a řešitelném spletenci je postavení ředitele fondu, který je podle zákona jeho statutárním orgánem, řídí jeho činnost a vykonává veřejnou správu. Nikdo však nemohl tušit, že Jaroslav Machovec, jeho současný ředitel, bude navíc členem správní rady Národního vinařského centra.
Právě toho centra, které od fondu každoročně požaduje a dostává granty, kterému fond platí za služby objednané bez výběrového řízení, od kterého má fond zapůjčené klíčové ochranné známky, jejichž propagaci v rozporu se zákonem stovkami milionů platí, jemuž sám téměř zdarma půjčuje své ochranné známky, které pak centrum dále komerčně pronajímá, kterému poskytuje bez jakékoli kompenzace výhradní prostor na svém webu k propagaci jeho služeb, umístěném navíc na doménách, které patří právě centru a ne fondu, a že mu ještě platí za zveřejňování informací, které má podle zákona veřejnosti sám poskytovat.
Pokud by se v těchto konfliktních případech ředitel fondu svého rozhodování vzdal stejně, jak to dělají členové rady fondu, neměl by kdo rozhodovat. Také to ani nedělá.

Co z toho plyne

Peněz k rozdělení na granty je ve fondu dostatek, pětkrát víc, než jich po celou svou historii uhradil. I kdyby přestal krátit přidělené granty oproti žádaným, což ale je v jeho kompetenci, nedosáhl by jejich objem této sumy. Projekty zkrátka nejsou.
Stojí za jejich absencí nedostatek invenčních autorů, všeobecně nízká potřeba marketingu vína, nevhodně nastavené, ale od příštího roku už novelizované grantové podmínky, nebo zákonem vrozený a tolerovanou praxí daný konflikt zájmů, který autory projektů odrazuje? Nechce na takový průzkum někdo grant?

Nejčtenější

Kolik keřů révy viné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Zdá se, že Česko je (opět) značně alkoholické

Srpnový titulek ČTK hlásal, že „ Spotřeba alkoholu od roku 2008 mírně klesla “ a zpráva dále citovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví: „ V Česku se spotřebuje 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, což nás v mezinárodním srovnání zařazuje na nelichotivé druhé místo ve spotřebě alkoholu v Evropě .“  Odtud už je pro úřady jen krůček k úvaze o regulaci prodeje alkoholu a reklamy na něj. „ Ministerstvo zdravotnictví se soustředí na přípravu návrhu posílení regulace reklamy u alkoholických nápojů, neboť právě dostupná reklama má zásadní vliv na toleranci české společnosti k alkoholu a působí negativně zejména na děti ," dodala mluvčí. A Sněmovna v červenci schválila zvýšení daně na tvrdý alkohol, tabák a hazard. Na tiché víno je spotřební daň nulová, u piva se liší podle velikosti pivovaru, je ale nižší než u tvrdého alkoholu.  Skutečně v Evropě druzí? Jenže tyto regulační úvahy nevycházejí ze správného údaje, jakkoli statisticky korektního. Ignorují totiž černý trh a

Jeden a půl milionu litrů Vín Originální Certifikace

Počet tuzemských apelací se desátým rokem od povolení první zaokrouhlil na deset a součtem předčil všechny podoblasti, co jich v Česku máme. Desetiletá tradice mohla být i delší, nebýt několikaletého martýria, které Ministerstvo zemědělství nachystalo průkopnickým znojemským žadatelům a notně je tak vzdálilo od jejich průkopnického cíle. Připomeňme, že na rozdíl od stávajícího klasifikačního systému ten apelační pro vinaře a jejich lahvová vína znamená žádné přívlastky, žádné podoblasti, žádné vinařské obce ani viniční tratě, ale namísto státní kontroly jakosti dopřává spolkům samoregulaci. Vína pod obojí Ale nepředstavuje Sofiinu volbu, producenti mohou mít ve svém portfoliu současně vína přívlastková i apelační, která klidně mohou pocházet i ze stejné sklizně i stejné viniční trati. A musí pak svým zákazníkům vysvětlovat rozdíl mezi nimi.