Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2016

Letos s rozpočtem 68,8 milionů Kč

Rozpočet 2016 Rada Vinařského fondu schválila finanční plán – plán výdajů Fondu na rok 2016 v celkové výši 68,8 miliónů korun v následující podobě (kapitola a výše prostředků v Kč): Marketingová podpora značky „Vína z Moravy, vína z Čech“: 19 600 000 Kč PR: 1 600 000 Kč HORECA, výstavy v ČR, propagační akce: 1 200 000 Kč Podpora exportu, zahraniční výstavy a soutěže: 3 000 000 Kč Vinařská turistika: 3 500 000 Kč Průzkumy trhu: 1 500 000 Kč Retail – podpora prodeje tuzemských vín v řetězcích: 13 000 000 Kč Projekty dle vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb., VOC a ostatní smlouvy: 16 000 000 Kč Online (web, videomarketing, VnD), informační činnost: 3 000 000 Kč Provozní náklady: 6 400 000 Kč Další schválené body Dne 20.1. 2016 proběhlo první jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada se zabývala vyhodnocením komunikačních aktivit kampaně značky Vína z Moravy, vína z Čech v roce 2015. Rada dále schválila smlouvu o zajištění PR služeb pro Vinařský fond na rok 2016 se sp

Názory vinařů na novelu vinařského zákona

Návrh novely vinařského zákona Vláda schválila novelu vinařského zákona a poslala ji do parlamentu. Text původního zákona a navrhovaných změn je k dispozici zde . K textu novely se už vyjádřil Svaz vinařů ČR, i když se nevěnoval všem změnám, které novela přináší. Text je k dispozici zde . Vinařská asociace se k navrhovaným změnám vyjádřila už dřív . Svaz moravských vinařů Moravín ani Cech českých vinařů se zatím k textu samostatně nevyjádřili. Stanovisko Sdružení obchodníků s vínem a vinoték k jedné části navrhovaných změn je známé, ale k textu novely se sdružení nevyjádřilo. Na konferenci vedené senátorem Valentou se k tématu v Uherském Hradišti vyjádřili vinaři a vinotékaři ze Slovácka.

Letošní zahraniční vinařské veletrhy s dotací

Dotace na zahraniční veletrhy Na propagaci tuzemských vinařů na několika zahraničních veletrzích poskytne i letos MZe dotace.  Pokud se rozhodnete pro Evropu, pak jsou dotované veletrhy ProWein (Düsseldorf, Německo), Le Grand Marché des AOC-AOP-IGP (Bourg-en-Bresse, Francie), London Wine Fair (Londýn, Velká Británie), Food and Drink Expo (Birmingham, Velká Británie) a VinItaly (Verona, Itálie). V Asii můžete žádat o dotace za účast na veletrzích Agro Food and Drink (Tbilisi, Gruzie), ProWine China (Šanghaj, Čína) a China Food and Drinks Fair (Chengdu, Čína). Vlajka podmínkou Podmínkou pro poskytnutí dotace je označení stánku názvem státu (v rozměru min. 150 x 80cm) a vlajkou České republiky (100x50 cm) - formou závěsného označení expozice nebo cedulemi či bannery na límci stánku a logem Ministerstva zemědělství, včetně kontaktních údajů (cedule min 50 x 50 cm viditelně umístěná na čele stánku).  Výše dotace Dotace se poskytne maximálně do výše 100 % prokázaných nákladů

Vláda schválila novelu vinařského zákona: na sudové víno přísněji

Novela zákona míří do sněmovny Vláda dnes schválila novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Novela mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz a prodej sudového vína. Zvyšují se i pokuty za falšování vína, a to až na 50 milionů korun. „Tato novela je důležitá jak pro spotřebitele, tak pro poctivé moravské a české vinaře, které poškozuje černý trh s vínem. Vytváříme daleko větší tlak na to, aby se víno neprodávalo v kdejaké trafice, kdejakým pochybným způsobem. Naším záměrem je co nejvíce ochránit český a moravský trh před nekvalitními produkty, které kazí jméno celému oboru,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Omezení prodejních míst sudového vína Novela by měla výrazně omezit množství prodejních míst sudového vína. To se nebude moci prodávat jinde než v provozovnách výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína (dovozců). V této souvislosti je nutné upozornit, že výrobcem vína je podle zákona i subjekt, který si víno nechá zpracov

Noví udržovatelé odrůd révy vinné

Pro révu ke třem dalším udržovatelům 24. a 29. prosince v závěru loňského roku zapsal ÚKZÚZ pro osm registrovaných moštových odrůd jejich další udržovatele. Jsou jimi Ampelos, šlechtitelská stanice vinařská z Vrbovce pro Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Neronet a Neuburské, Alois Tománek z Boršic pro Neuburské, Ryzlink vlašský, Veltlínské červené rané a Alibernet, a Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice pro Neronet. Dvě chystané novinky Současně podala Mendelova univerzita v Brně žádosti o registraci odrůd s předběžným označením L-111-6-11 (MERxCVET) a FRxRE 2000/1.

O pesticidech na seminář

Pražský seminář  ÚKZÚZ   Tlaku tv Stream a reakci Ministerstva zemědělství se věnoval tento příspěvek . I na něj navazuje seminář k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin určený pro vzdělávací subjekty pověřené MZe. Bude se věnovat aktuálním informacím k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a očekávaným změnám v souvislosti s připravovanou novelou zákona o rostlinolékařské péči. Pořádá ho 27. 1. 2016 od 9.30 hod. v ÚKZÚZ AVC Praha a z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti se předpokládá účast jednoho zástupce za vzdělávací subjekt.

Sedm moravských vinařů od zítřka na brněnském výstavišti

RegFoodFest až do neděle Na čtvrtém ročníku veletrhu RegFoodFest v Brně se 14. až 17. ledna představí sedm moravských vinařství: Hana Bartoníková, Vinné sklepy Valtice, Petr Hartmann, Rajhradské kláštení, Vinařství Lednice Annovino, Vinium a Réva Rakvice. Čtvrtek 14. ledna je určen odborným návštěvníkům a největší nápor veřejnosti se očekává v sobotu a neděli, kdy je současně připravena nejzajímavější část doprovodného programu. 

Díky prosincovým prodejům zdvojnásonil Bohemia Sekt produkci sektů

Loňské oživení poptávky prodeji výrazně pomohlo V roce 2015 prodal Bohemia sekt více než 11,5 milionu lahví šumivého vína. Na prosinec připadlo víc než 5 milionů lahví sektů, což je v meziročním srovnání čtvrtinový nárůst.  Spolu s dalšími kategoriemi alkoholických nápojů z portfolia Bohemia sekt – tichými víny a lihovinami – prodala společnost v minulém roce bezmála 28 milionů lahví, meziročně tedy téměř o 8% více.

Pesticidy v tv Stream a na ministerstvu zemědělství

Pesticidy všude kolem nás Třetí pokračování pořadu TV Stream Žlutá smrt - Sliby, chyby pana ministra   o pesticidech   přidalo do veřejného prostoru další informace o jejich používání. Co si o této problematice myslí ministr zemědělství a jeho úřad je zřejmé z reakce , ve které je na pravou míru uváděné i zpoždění přípravy novely zákona o rostlinolékařské péči.

Na hlášení pro ÚKZÚZ už jen deset dní

Už jen deset dní 15. ledna 2016 je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2015 ÚKZÚZ. Podání Prohlášení souvisí s přiznáním dotačních podpor. Nejlépe se hlášení podávají elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře .  Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly na registrované vinici byl stav sklizně nulový. V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula. Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Vinum Juvenale 2016

V únoru hodnocení, v březnu degustace veřejnosti V únoru a březnu 2016 se uskuteční osmnáctý ročník mezinárodní soutěže Vinum Juvenale 2016 pro vína ročníku 2015.  Odborná degustace soutěžních vín proběhne 22. a 23. února 2016 v hotelu Orea Voroněž Brno. Vyhodnocení soutěže, předání cen a vyhlášení Královny Vín se uskuteční 9. března 2016 v rámci Společenského večera vinařů České republiky. Veřejnost bude mít možnost degustovat soutěžní vína 10. března 2016.

Personální zemětřesení v SZPI

Ústřední ředitel SZPI Martin Klanica vyhlásil výběrová řízení na obsazení služebních míst všech ředitelů Inspektorátů SZPI v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze, Táboře a Ústí nad Labem. Posláním nových ředitelů bude tvorba koncepce potravinářské výroby a bezpečnosti potravin, tvorba koncepce prováděných úředních kontrol potravin SZPI s celostátní působností v rámci oblasti kontroly bezpečnosti potravin a ochrany oprávněných ekonomických zájmů spotřebitele a komplexní odpovědnost za finanční, personální a organizační řízení jednotlivých Inspektorátu. Přihlášky je možné podávat do 22. ledna.