Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

Na Silvestra sušené hrozny ne!

Rozinky na vyhození Penny Market až do vánočních svátků prodával rozinky značky ENSA slovenského producenta Encinger SK, ale Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prodej jejich šarže E03160323C v půlkilovém balení s minimální trvanlivostí do 31.7.2017 zakázala. Laboratorní rozbor potvrdil nadlimitní přítomnost látky ochratoxin A, kterou produkují plísně a která má v případě konzumace nežádoucí dopad na lidské zdraví. Zjištěné množství 32,84 mikrogramu na kilogram (μg/kg) překročilo zákonem maximální povolené množství 10 μg/kg více než trojnásobně. SZPI nařídila Penny Marketu provést už na vlastní náklady laboratorní analýzu tří dalších šarží prodávaných rozinek. Sušené hrozny zkrátka nejsou pro sváteční dny závěru roku to pravé, lepší jsou zkvašené.

Našim zvídavým čtenářům přejeme hezké Vánoce

Přejeme vám hezké prožití vánočních svátků 

Obrana proti škodlivým organismům rostlin

Škůdci s doklady Označovat rostlinolékařské pasy zkratkami SRS a ES je i podle dosud platných předpisů výjimečně možné. To je i případ reprodukčního materiálu révy vinné, kdy je rostlinolékařský pas sloučen s návěskou pro rozmnožovací materiál (viz přílohy č. 14 a 15 k vyhlášce č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů). Proti špatným pasům S výjimkou reprodukčních materiálů lesních dřevin a ovocných rodů a druhů to v ostatních případech ale neplatí. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) opakovaně zjišťuje přetrvávající nedostatky, týkající se předepsaných náležitostí vystavovaných rostlinolékařských pasů, které mohou vést až k odebrání oprávnění k jejich vystavování.

Vinařské reklamní kampaně v mezích zákona nebo už dávno za hranou?

Dvanáct let jasný zákon Přestože se může zdát, že případ nelegálního utrácení Vinařského fondu je lokální nebo úzce stavovskou kauzou, ve skutečnosti jde o peníze vinařů a pěstitelů i o peníze ostatních daňových poplatníků včetně těch, kteří vínu nefandí. Jenže díky ohýbání zákona z roku 2004 a mnohaleté nedůsledné kontrole fondu už  v jeho nelegálních projektech zmizela třetina miliardy . Podle názoru Jaroslava Machovce, ředitele Vinařského fondu, je utrácení fondu třeba za  reklamu na Svatomartinské nebo marketing značky Vína z Moravy vína z Čech , kterou navíc fond nevlastní a vinařský průmysl ani nepotřebuje, legální. “ Je zjevné, že není pravda, že veškeré finanční prostředky Fondu jsou určeny pouze na podporu projektů a provozní náklady, ” píše Machovec a potvrzuje, že fond tyto dva zákonem dané účely nerespektuje jako jediné. Zdá se, že sebejistota managementu fondu, že dobře činí, se opírá o tři důvody. Máme pravdu a tři silné důvody Prvním je přesvědčení, že ra

Odsouhlasí senátoři menší kontrolu peněz ve fondu vinařů?

Uděláme si to po svém Mediální halas okolo “falšování vína” zakryl fakt, že projednávaná novela vinařského zákona neřešila pouze víno, ale zásadním způsobem měnila Vinařský fond, organizaci, která hospodaří s desítkami milionů veřejných prostředků ročně. Pozměňovací návrhy měly odebrat ministerstvu zemědělství pravomoc stanovovat Vinařskému fondu pravidla pro rozdělování grantů , hlavní činnosti fondu, a měly odstranit i aplikaci správního řádu na jejich rozdělování. A oba návrhy poslanci schválili. Fond má být na granty. Ale není Souhlasem s novelou senát zruší aplikaci správního řádu na řízení o žádostech o podpory z fondu - jeho hlavní činnosti - uprostřed jarního řízení o jejich rozhodování, jehož pravidla už byla vyhlášena a nelze je změnit. Některé žádosti by se tak správním řádem řídily, jiné už ne.

Kvalita burčáku 2016 pohledem inspekce

Čtyři pochybení ze sedmdesáti vzorků Vloni inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali k laboratornímu rozboru 79 vzorků částečně zkvašeného hroznového moštu, z nichž nevyhověly dva. Letos prověřili celkem 498 prodejních míst a v 69 případech inspektoři vedle kontroly provozovny a dokumentace přistoupili i k odběru vzorků pro laboratorní analýzu, většinou na podnět spotřebitele. Laboratorní rozbor prokázal pochybení u čtyř vzorků.  V jednom případě se jednalo o klamavé použití názvu „burčák,“ když prodejce nabízel pod tímto názvem kvašený nápoj z hroznů nepocházejících z Česka, což prokázala SZPI izotopovou analýzou.  V druhém případě rozbor identifikoval nepovolený přídavek vody 17%, ve třetím prokázala analýza nízký obsah skutečného alkoholu a v posledním byl prodáván o půl deci menší objem, než by mělo v jedenapůllitrové láhvi správně být. Burčák je když Jako v Rakousku Sturm je v Česku burčák legislativou chráněný název, jehož použití je v

Výživové hodnoty na etiketách vín zatím stále ještě dobrovolně

Jaká je energetická hodnota vína Až dodneška je uvádění výživových hodnot dobrovolné, ale od 13. prosince je pro většinu výrobců povinné uvádět sedm údajů, a to energetickou hodnotu, tuky a z nich nasycené mastné kyseliny, sacharidy a z nich cukry, bílkoviny a sůl . Základních sedm povinných údajů mohou producenti dobrovolně doplnit o mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, polyalkoholy, škrob, vlákninu, vitaminy a minerální látky .  Pro vína tato povinnost neplatí a uvádění výživových hodnot zatím zůstává dobrovolné, stejně jako je ještě dobrovolné do čtvrtečního schválení novely vinařského zákona senátem a jejího následného podpisu prezidentem značení vín jednotným logotypem . Protože ale výjimka platí pro nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2 % obj., nelkoholická vína uváděná do oběhu po 13. prosinci už všechny povinné výživové hodnoty mít musí.

Hattrick Zámeckého vinařství Bzenec

Úspěch slováckého producenta Absolutní Šampion Salonu vín Ve čtvrtek 8. prosince večer získalo Zámecké vinařství Bzenec titul absolutního Šampiona Salonu vín pro rok 2017 pro svůj Ryzlink vlašský 2015 Pozdní sběr z řady Collection 1508 Reservé, který obdržel i zlatou medaili v soutěži Král vín, ale také bronzovou na Decanter World Wine Award. Po letošních titulech Vinař roku a Vinařství roku putuje k tomuto slováckému producentovi další významné tuzemské ocenění. Zámecké vinařství Bzenec je členem Vinařské unie a je spolu s Vinařstvím Mikrosvín Mikulov a Vinařstvím U Dvou lip součástí rodinného vinařského holdingu Wine Invest. Podle posledních zveřejněných čísel dosáhly tržby Zámeckého vinařství Bzenec 268 milionů korun v roce 2014 oproti 282 milionům v roce 2013, tržby Mikrosu 42 milionů, resp. 41 milionů korun v předchozím roce a tržby hýselského Vinařství U Dvou lip s 35 hektary vinic v režimu Bio téměř 5 milionů v roce 2014 a bezmála 7 milionů korun v roce 2013.

Česká a moravská hrdla pod jednou vlajkou. Ale čí?

Nové povinné značení tuzemských vín Jan Hojda, předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, má od vinařských lobbistů exkluzivní informace, protože před projednáváním vinařského zákona řekl, že pro tuzemská vína je “ povinně nařízená záklopka, která má jako označení „vlaječku. " Jenže ho informovali mylně. “Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení.“ O téhle parlamentem v říjnu schválené větě v novele vinařského zákona budou senátoři 15. prosince hlasovat. Hojdou citované “vlaječka” ani “záklopka” v ní nejsou. Vlaječka je pasé Pokud mají zákonodárci při obhajobě povinného značení vín před očima “vlaječku” a “záklopku,” ztotožňují si tento záměr s projektem Vinařského fondu Do

Za sysla dík a medaile. Ale ne olympijská

Sysli na vinici Sysel je v současnosti jeden z nejvzácnějších savců Evropy. „Pokud chceme tento druh v naší krajině zachovat, je nutné realizovat celou řadu konkrétních opatření k podpoře jeho zbytkových populací. Koordinaci těchto aktivit a vytyčení priorit slouží Záchranný program pro sysla obecného, který ministerstvo vydalo v roce 2008,“ vysvětluje Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany Ministerstva životního prostředí. Čtyři vinařství z Hnanic se zapojila do projektu ochrany sysla obecného, když pro něj způsobem hospodaření na svých vinicích vytvářejí vhodné prostředí.  Populace syslů se do Hnanic rozšířila z Rakouska. V rakouském pohraničí je výskyt syslů běžnější než na české straně, řada syslích kolonií se nachází třeba u obcí Schrattenberg nebo Mitterretzbach.  Uź v létě se do podpory syslích komunit zapojilo čtrnáct vinařství z Velkých Pavlovic a tito všichni vinaři za to byli ocenění zlatou plaketou. „Počet syslů v České republice dnes odhadujeme na 4500 až 5

Marketing pro (některá) Vína z Moravy i vína z Čech

Desítky milionů ročně za žlutý čtvereček >>> logo Vinařského fondu, které není jeho Nejdražší problém Vinařského fondu rozhodně není schovaný pod pokličkou. Právě naopak. Na první pohled ho lze vidět na billboardech, na všech tiskovinách fondu i na akcích, které dostanou jeho granty. Jmenuje se Vína z Moravy vína z Čech a vypadá přesně takhle >>> A není to jen kvůli tomu, že za marketingové kampaně, kterými tohle logo a tenhle slogan propaguje, utrácí fond peníze v rozporu se zákonem.  Není to dokonce ani kvůli tomu, že těch peněz utrácí neuvěřitelně mnoho - jen v loňském roce to bylo víc než 22 a půl a v předloňském 23 a půl milionu, více než třetinu svého každoročního rozpočtu. Ale největší problém je to proto, že tyto neuvěřitelně vysoké nelegální investice z veřejných prostředků jdou na propagaci značky, která fondu nepatří. Je soukromá a vždycky byla. Šest značek a žádná fondu Abychom byli úplně přesní. Ochranných známek kombinujících uvedené

Úřady straší škodlivé organizmy i nelegální biologická obrana proti nim

Škudci a obrana proti nim Na rakousko-české hranici nedaleko Valtic byli letos v Česku vůbec poprvé nalezeni jedinci kříska révového . Křísek révový, Scaphoideus titanus , je přenašečem významné choroby révy vinné – fytoplazmy zlatého žloutnutí révy, Flavescence dorée. Proti těmto a podobným hrozbám používají zemědělci chemickou obranu. Ne každá je však legální. Obrana proti nelegálním obchodům s těmito postřiky i jejich odhalování a postihy za používání těchto prostředků byly vážným tématem červencové brněnské mezinárodní konference pracovníků příslušných úřadů několika evropských zemí. Pravděpodobně i to je důvodem, proč ÚKZÚZ, oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Znojmo, hledá k nástupu už v lednu kolegu inspektora s rozsáhlými dozorovými pravomocemi.  Rozsáhlá dozorová činnost Pracovní náplní tohoto pracovníka má být monitoring a průzkum výskytu škodlivých organizmů (ŠO), hodnocení výsledků monitoringu a průzkumu a zpracování širší regionální prognó

U koho a za co nelegálně končí vinařské stamiliony

Výdaje přehledně Dobře, řekněme, že to byl správný nápad založit Vinařský fond a moc ho nekontrolovat. Při utrácení veřejných peněz se sice nechová podle zákona, na přidělování grantů je skoupý - namísto 90% rozpočtu na ně dlouhodobě dává jen 16% - a povinných novinek o vinaření zveřejňuje ročně hubených pár desítek a utrácí za ně desítky milionů - 7% rozpočtu - zato zaplatil za posledních deset let 340 milionů korun v rozporu se zákonem. Takže kde vlastně skončila ta nelegálně utracená třetina miliardy z veřejných peněz, které fond spravuje? Pro zvídavce jsme přímo tady zpřístupnili kompletní seznam. Je to seznam nejen všech grantů, které fond za dobu své existence rozdal a kdo je získal a kdo ne, ale i seznam všech výdajů nad deset tisíc, které komu a za co od počátku své práce až do dneška zaplatil. Co je v seznamu

Jedna stránka Vín Originální Certifikace

Naše nové apelace Přestože vznik vinařských apelací s tuzemským názvem Víno originální certifikace (VOC) umožnila novela vinařského zákona od roku 2004, na první čekala vinařská veřejnost až do roku 2009, kdy vznikla VOC Znojmo. Po ní následovaly s odstupem další a v současnosti už v našich dvou vinařských oblastech napočítáme šest apelací na Moravě a jednu v Čechách.  Úsilí získat pro ně místo na slunci, aby si jich příznivci vína nejen všimli, ale také si jich vážili a vyhledávali je, je a bude značné. Nejsou za tím vždycky jen peníze - bez těch marketing dělat nejde - ale i mnoho času a spousta energie. Zamrzí, když to někdo kazí. Kdo propaguje VOC Je pozoruhodné, že z nekonečných prostor internetu zvídavcům hledajícím informace o VOC vyskočí nejen stránky jednotlivých apelací, ale také česko anglický web Vína Originální Certifikace , který obsahuje seznam všech apelací včetně klíčových údajů o nich a přehled aktualit, které se v regionech dějí. Potud vše dobré. 

Kontrola prodeje potravin přes internet se zvýší

Potraviny na síti stejně jako v obchodě Tuzemský i evropský trh s potravinami prochází zásadní změnou, kterou představuje dynamický nástup prodeje přes internet. Přitom spotřebitel na internetu disponuje stejnou mírou ochrany, jako spotřebitel v kamenném obchodě.  Právní ochrana se týká zejména bezpečnosti a jakosti nabízené potraviny a toho, aby spotřebitel měl před uzavřením koupě k dispozici veškeré informace o nabízeném zboží i o provozovateli internetového obchodu. Online čeká rozvoj Počet online prodejců potravin registrovaných u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) meziročně stoupá o 100 až 200% a v současnosti jich inspekce registruje 897.

Nové pestré vedení pořádně problematického fondu

Rada fondu kompletní Ministr zemědělství má jen pár pravomocí vůči Vinařskému fondu a současný ministr jednu využil mnohem víc na hraně, než jeho předchůdce v roce 2012.  V polovině listopadu jmenoval nové členy rady Vinařského fondu - instituce s rozpočtem skoro sedmdesát milionů korun ročně, která za ně polepuje republiku plakáty o Vínech z Moravy, Vínech z Čech, Vínech na dotek nebo vínech Svatomartinských.  Definitivní složení rady fondu na další roky bude zřejmé až za tři týdny, kdy skončí mandát jejímu současnému předsedovi. I když podle stávajících politických proklamací nemá Michal Hašek, dosluhující předseda rady fondu, za kraj vykonávat žádnou placenou funkci, jako nominovaný za Jihomoravský kraj by i tak být mohl, protože členům rady fondu za výkon funkce žádná odměna nepřísluší. Jasno bude za tři týdny. Čtyři roky střetů? Zčásti nová a zčásti staronová rada fondu je kompletní, ale také pestřejší, než v minulosti. Letos ministr vybíral nominanty z více vinařsk

Zintenzivní kontroly nepovolené výsadby vinic

Personální posila pro kontroly vinic Na pracoviště ve Znojmě - Oblekovicích hledá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nového kolegu nebo kolegyni do oddělení registru vinic.  Hlavní pracovní náplní mají být autorizace vinic, tedy kontrola vinic před klučením, vyřizování žádostí převodu práv na výsadbu na povolení, zajišťování podkladů pro sankční řízení při porušení zákona o vinohradnictví a vinařství a souvisejících předpisů EU, zjišťování souladu evidovaných ploch vyňatých ze systému povolení pro výsadbu révy se zákonem o vinohradnictví a vinařství a souvisejícími předpisy EU, zjišťování nepovolených výsadeb a zpracování podkladů pro řešení v souladu se zákonem o vinohradnictví a vinařství a souvisejícími předpisy EU, aktualizace grafických podkladů registru vinic včetně zajišťování podkladů z Katastru nemovitostí, data pro měření GPS, jejich následné zpracování, import do databáze LPIS a celková odpovědnost za vývoj a další rozvoj SW pro registr vinic i LPIS.

Degustátoři mají od loňska svou asociaci

O asociaci přehledně Spolek Česká asociace degustátorů (ČAD) založili na konci května 2015 jedna žena a čtyři muži, Iveta Steinerová, Stanislav Rudolfský, Jiří Dunovský, Petr Hůrka a Vojtěch Masařík. Ti jsou současně členy výkonného výboru, nejvyššího orgánu spolku, jehož předsedou je Stanislav Rudolfský a místopředsedkyní Iveta Steinerová. Řádným členem ČAD může být pouze fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 nebo obdobného zahraničního osvědčení. Vedle řádných členů mohou být čestnými členy ČAD všeobecně uznávaní odborníci v oblasti degustace vín a kromě nich může mít spolek i příznivce, ti však nemají žádná členská práva ani povinnosti. Výše ročního členského příspěvku řádného člena je 1.500 korun, čestní členové ani příznivci spolku členské poplatky neplatí. Seznam svých členů ČAD nezveřejňuje. Kdo je degustátor Podle ČAD je degustátorem odborník na víno, který musí rozpoznat i tu nejmenší chybu ve

Víno stále na desáté příčce dovozu zemědělských komodit do Česka

Zahraniční víno a jeho domácí konzumenti Tuzemská produkce vína jeho příznivcům nestačí. Proto i za tři čtvrtletí letošního roku je podle ČSÚ víno na desáté příčce nejvíce importovaného zemědělského zboží, stejně jako jím bylo v pololetí 2016 . Celkem se ho dovezlo 1 084 tisíc hektolitrů v hodnotě 2 988 milionů korun.  Trend v posledních letech je zřejmý z uvedené tabulky, údaje za rok 2016 jsou za letošní tři čtvrtletí: Víno   2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dovoz mil. CZK   3 651 3 757 4 208 4 023 4 169 2 988 Dovoz 1000 hl   1 744 1 451 1 392 1 416 1 461 1 084 Jak je z trendu patrné, podíl dovozozových vín na celkové roční konzumaci vína kolem 1,8 milionů hektolitrů pravděpodobně opět dosáhne tří čtvrtin.  Díky rozloze tuzemských vinic nejsou schopní domácí vinaři uspokojit českou spotřebu českým vínem a navíc část jejich produkce se exportuje. Import zahraničních vín, zahraničních hroznů,

Koník s Martinem dopovaný nezákonnými miliony. Díl druhý.

Nejen víno, i zábava Vinařský fond směle utrácí dvě třetiny svých desítkamilionových rozpočtů za něco, co zákon nepřipouští . A Svatomartinské je jedna z těch položek, a ještě hezky na očích. Z předchozího dílu víme, že za marketing Svatomartinského utrácí fond až osm milionů korun ročně , přestože investuje do značky, kterou za pouhou stokorunu ročně přenechal k výhradnímu užití Národnímu vinařskému centru (NVC). Připomínáme, že licence ke značce Svatomartinské už dávno nezahrnuje pouze označování vín, ale i pořádání akcí, které jsou s tímto mladým vínem spojené. Brněnský košt A že těch akcí je. 

Komu patří Svatomartinské? Díl první.

Značka mladého vína Za posledních deset let použil Vinařský fond víc než třetinu miliardy úplně jinak , než si zákonodárci od roku 2004 přejí. Kdekomu vrtá hlavou, kde ty podivně utracené peníze končí, což zas tak detektivní práce není. Daleko zajímavější je poznání, jakým způsobem se ty peníze utrácejí. Teď tedy příběh o Svatomartinském. Nejen víně. Díky masivnímu marketingovému rozpočtu rostou zájem a poptávka po Svatomartinských vínech každým rokem. V roce 2005 získalo známku Svatomartinské okolo třiceti vinařství, v roce 2015 136 a letos 111 vinařů, kteří ho v roce 2005 prodali 125 tisíc lahví a 2,3 milionů lahví v roce 2015. Marketingová podpora Přestože Vinařský fond nad Svatomartinským plnou kontrolu nemá, hodně si ho považuje. Nejenže o něm letos už třikrát informoval na svém webu, což s výjimkou podobně podporované akce Růžové v zásadě nedělá.

Vinařské lisy nelze vyvézt z Česka jen tak

Prodáváte do zahraničí? Pokud máte vinařský lis a chcete ho prodat do zahraničí, nemůžete ho bez osvědčení vyvézt dočasně a už vůbec ne trvale. Pokud je to lis kládový nebo vřetenový a starší sedmdesáti let. Protože pak je podle zákona předmětem kulturní hodnoty. Lisy ale nejsou jediné. Jsou to i traktory, stabilní motory, parní motory a lokomobily starší padesáti let, víc jak sedmdesátileté bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje, svítilny, stroje na zpracování půdy, setí a zpracování zemědělských plodin, stroje a zařízení potravinářské výroby, úly vyřezávané, dlabané nebo vypalované, kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské a krupařské kameny a stoleté lovecké nástroje a zařízení, například železa, tenata nebo vrše. Pozor na sankce

Aktualizovaná dohoda GŘC a SZPI o společných kontrolách

Kontroly v zájmu zdraví tuzemských spotřebitelů Martin Klanica, ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, a Milan Poulíček, ředitel Generálního ředitelství cel, podepsali ve čtvrtek v Brně aktualizovanou podobu dohody o vzájemné spolupráci obou organizací, navazující na fungující a léty osvědčenou praxi. Cílem dohody je zajistit v souladu s požadavky potravinového práva EU a platnými tuzemskými předpisy odpovídající ochranu zájmů tuzemských spotřebitelů a aplikovat vhodná opatření u potravin, které by mohly přestavovat riziko pro jejich zdraví. V dohodě jsou upravené možnosti provádění společných kontrolních akcí včetně případných společných vnitrostátních kontrol zaměřených na problémové oblasti na trhu.

V nelegálních vinařských projektech zmizela třetina miliardy

Děláme marketing Čert ví v čí hlavě řídící kroky Vinařského fondu se před lety vylíhl nápad utrácet peníze vinařů, pěstitelů a daňových poplatníků za marketingové kampaně, průzkumy trhu, filmy a seriály nebo billboardy s podivnými ochrannými známkami. Když to zákon fondu nedovoluje. Stalo se a stačilo deset let, aby se takhle z Vinařského fondu 340 milionů podělo kam nemělo. Ne že by fond sám nevěděl, k čemu má svěřené peníze použít, ví to moc dobře. I když nesmíme Jeden stručný odstavec zákona ve třech bodech přesně popisuje, co má fond dělat, a dva body dalšího paragrafu lapidárně konstatují, že jen za tohle může svěřenými penězi platit.  Především musí rozdělovat žadatelům granty - v dikci zákona podpory - na projekty marketingu vína, uchování a rozvoje vinohradnictví a vinařství a vinařské turistiky. Na jejich projekty, ne na své. Také má informovat veřejnost o vinohradnictví a vinařství . A maximálně deset procent z příjmů může zaplatit za svůj provoz. Toť vše.

Klamavý původ v regálech supermarketu, voda na mlýn originálního původu

O 70 km jiná apelace Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v supermarketu Globus klamavé označení původu. Inspektoři odhalili předmětné vzorky v provozovně Globusu v Pardubicích na ulici Poděbradská 293. Jednalo se o jablka odrůdy Paula Red, označená na regálové etiketě jako česká. SZPI ale šetřením u dodavatele zjistila, že jsou původem z Polska. Pardubičtí příznivci Pauly Red tak byli co do jejího původu nejméně o sedmdesát kilometrů ošizení. České potraviny v obchodech budou skutečně české Marian Jurečka, ministr zemědělství, k tomu dnes na Žofínském fóru uvedl: „Díky novele zákona o potravinách už nebudou moci obchodníci jako českou potravinu označit cokoliv, třeba to, co se u nás jen zabalí. Nastavili jsme jasná pravidla, aby to, co je uváděno jako české, bylo skutečně vyrobeno v České republice a z místních surovin.“

Informace o vinaření, které za 11 let a 36 milionů změnily Česko

Bez informací dnes nelze být Poptávka veřejnosti po informacích o vinařství a vinohradnictví, které soukromý sektor tehdy zjevně nezvládal poskytovat, musela být v roce 2004 obrovská. Jen tak lze pochopit, proč zákonodárci nadáli povinností poskytovat tyto informace Vinařský fond. A tento deficit zjevně trvá dodnes, protože ani novela vinařského zákona z fondu tuto povinnost nesejmula. Než se podíváme, kolika a jakými informacemi fond veřejnost za ta léta zasypal, sečteme, že za tuto povinnost zaplatil mezi lety 2005 až 2015 celých 36 milionů korun. Což z jeho jedenáctiletého rozpočtu 528 milionů, který spolu s daňovými poplatníky naplňují sami vinaři a vinohradníci, bylo nemalých 7 %. Statistika Všechny poskytnuté informace jsou podle fondu na oficiálních stránkách tuzemského vinařství . Z jejich elektronického seznamu na uvedeném webu vyplývá, že za zmíněných jedenáct let fond vydal přesně 428 informací. Ročně tedy fond veřejnosti poskytl necelých 39 informací a cena jedn

Valtické Vinařství Obelisk začíná od základů

Stavba začala Zatímco webové stránky nového valtického Vinařství Obelisk zůstávají beze změny v přípravné fázi, samotná stavba vinařství už začala. Po lednové a únorové demolici bývalé pohraniční roty Valtice - Celní úřad se bagry pod původní stavbou zakously do země a vyhloubily základovou jámu. Se stavbou sousedí vinice vinasřtví, kterým se zemní práce opatrně vyhýbají. Vlastník nového Vinařství Obelisk, významný jihomoravský průmyslník a majitel stejnojmenné čtyřistapadesátihektarové obory na území katastrů obcí Lednice, Rakvice a Podivín, dohodnul pro výstavbu vysoké tempo. Demolice Celňáku

Kdo je držitelem práv k tuzemským odrůdám révy

Šlechitelé českých odrůd Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako Národní odrůdový úřad vydal v říjnu seznam chráněných odrůd rostlin podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv kodrůdám, zapsaných v rejstříku chráněných odrůd ke dni 1.10.2016, včetně údajů o adresách držitelů šlechtitelských práv a zmocněných zástupců. K dvaadvaceti tuzemským odrůdám révy vinné drží práva devět šlechtitelů.

Mutěnický spolek lobbuje za dovoz zahraničních sudových vín

Obchodníci se sudovým vínem společně Tři dny po svatém Valentýnovi vznikl v roce 2015 z podnětu Rostislava Žďárského v jeho zaječském Vinařství U Kapličky spolek Sdružení obchodníků s vínem a vinoték (SOVV), který si zvolil za své sídlo Vinařství Mutěnice a do svého vedení Václava Rusnoka jako předsedu a Rostislava Žďárského a Bronislava Vajbara jako členy. Důvodem vzniku SOVV bylo vytlačování obchodu se sudovým vínem mimo zákon prostřednictvím chystané novely vinařského zákona. Jak je na tom domácí trh SOVV vychází z toho, že sudové víno zabírá poměrně význačnou část trhu, což je dáno zejména orientací zákazníka na tento druh zboží. Představa, že každý spotřebitel touží po jakostním vínu s přívlastkem za cenu 300 korun za láhev, je podle SOVV naivní. K tomu uvádí, že z v Česku prodaných vín tvoří 20 % tuzemská a 80 % importovaná vína . Podle SOVV je drtivá většina tuzemských vín, cca 90 % lahvových, prodávaná za vysokou cenu.

Je vám Česko malé a chcete prodávat víno do Spojených států?

Pět kompetentních rad Málokdy se stane, že by američtí distributoři sami hledali vinaře , jejichž vína budou dodávat na americký trh. Pokud na tento trh míříte, je vhodné si přečíst pět rad Sida Patela, ředitele a zakladatele americké společnosti Beverage Trade Network, jak si tuto práci ulehčit a dovést k úspěšnému cíli. Pro nezávislého výrobce vína může být velmi frustrující najít a zaujmout správného distributora v konkurenčním americkém nápojovém průmyslu. Těm jsou každý týden nabízeny stovky takzvaných SKU ( Stock keeping unit ), unikátních kódů používaných pro identifikaci a odlišení konkrétních produktů.  Když se konečně domluví setkání, kterému často předcházejí nesčetné e-maily a hodiny neosobních hovorů, neznamená to, že se vaše víno bude prodávat, nakonec může být vaše značka stejně odmítnutá a celý proces může začít od začátku. Nicméně když pochopíte, jak zviditelnit svůj produkt i to, co od vás distributoři potřebují, půjde vše mnohem lépe. Je nutno ctít pět z

Kolik vinařských grantů opravdu za posledních osm let rozdělil grantový fond?

Peníze na granty pro marketing a vinařskou turistiku Zákonodárci zřejmě před dvanácti lety nečekali, že Vinařský fond, kterému tehdy jako hlavní smysl existence vetkli do vínku rozdělování grantů na vinařský marketing a vinařům a pěstitelům pod hrozbou exekuce nařídili do fondu přispívat, bude takový skrblík a vybrané peníze ve skutečnosti na granty nijak zvlášť rozdělovat nebude. Úspěšní žadatelé o letošní jarní granty získali pouhých 24% z rozpočtu fondu. A v právě skončeném podzimním kole fond rozdělil vůbec rekordně málo, jenom 4% rozpočtu , nejméně od roku 2008. Z bezmála 69 milionů korun, které na letošek má, tak přislíbil pouhých 19 milionů grantů. Přislíbil, ne rozdělil. Žadatelé o granty předkládají po skončení projektu vyúčtování a fond po jeho kontrole může z různých důvodů přislíbenou částku snížit a žadatelům vyplatit míň. Extra úsporná grantová politika Na korunu lze zrekapitulovat osud žádostí o granty podávaných mezi lety 2008 až 2015 , kdy měl fond k d

Brněnská mezinárodní diskuse o odhalování nelegálních pesticidů

Jak odhalit distribuci nepovolených pesticidů Minulý týden se v Brně konalo XX. zasedání CEUREG Forum (Central and East Europe Regulatory Authorities for Pesticides Regulation Forum). Zasedání připravují na rotačním principu jedenkrát ročně jednotlivé státy Visegrádské skupiny ve spolupráci s Rakouskem a pořadatelem letošního zasedání byl ÚKZÚZ.  Fóra se zúčastnilo celkem 56 expertů z 8 zemí střední a východní Evropy, 3 dalších států EU, a také Evropské, České a Slovenské asociace ochrany rostlin, kteří přednesli celkem 18 prezentací.  Nejživěji se diskutovalo o tématu kontroly a odhalování ilegálních přípravků a padělků. Účastníci fóra v závěrečné diskuzi zdůraznili zejména potřebu prohloubit vzájemnou spolupráci v oblasti kontroly distribuce a prodeje nepovolených pesticidů.

Podzimní podpory jsou rozdělené. Žadatelé mají přislíbená rekordně nízká 4% rozpočtu

Nejméně prostředků od roku 2008 Rada Vinařského fondu 15.9.2016 projednala žádosti o podpory podané v podzimním termínu 1.7.-15.8.2016. Z celkových žádostí za 11 milionů Kč získali úspěšní žadatelé pouhou pětinu - 2,5 milionu Kč.  Z letošního schváleného rozpočtu ve výši 68,8 mil. Kč tak na hlavní předmět své činnosti - poskytování podpor - na podzim použil Vinařský fond 4 %, což je rekordně nejnižší úroveň nejméně od roku 2008.  Oproti tomu na jaře rozdělených 24% sice představuje solidní průměr, ale i tak obě částky znamenají, že fond na svou hlavní činnost letos věnuje maximálně 28% ročního rozpočtu. Rekordmany tohoto hubeného období těžko hledat, ale stoprocentně úspěšní jsou například Vinařská unie ČR , která na své podzimní tiskové konference a prezentaci Svatomartinských vín získala celkem 230 tisíc Kč, Spolek Ekovín na pořádání konference 100 tisíc, Svazek obcí Modré Hory na otevřené Modrohorské sklepy a VOC Znojmo na katalog také každý 100 tisíc Kč.  Svaz M

Američtí nákupčí se seznamují s českými víny

Export tuzemských vín za oceán podpořen Ve spolupráci s Hospodářskou komorou připravené Česko-americké fórum k vínu začalo 12. října na Ministerstvu zemědělství. Cílem akce bylo rozšířit povědomí o kvalitě českých a moravských vín ve Spojených státech a tím i zintenzivnit obchodní spolupráci mezi tuzemskými vinaři a americkými nákupčími vína. Akce pokračuje 13. a 14. října prohlídkou několika moravských vinařství. Američtí nákupčí tak budou mít příležitost přímo na místě poznat prostředí, kde tuzemská vína vznikají. Import vína také vzroste

Ministerstvo ze hry. Ztratí kontrolu nad vinařskými granty?

Granty ještě podle pravidel Kolem svátku svatého Martina patří Senát Vinařskému fondu. Za osmdesát šest tisíc korun si ho brněnský úřad pronajímá, aby senátorům a poslancům představil nová Svatomartinská vína. Je to marketing? Na podporu marketingu vína, rozvoje vinařství a vinohradnictví a vinařské turistiky zaplatí každoročně veřejné rozpočty a vinaři a pěstitelé, ti i pod hrozbou exekucí, prostřednictvím Vinařského fondu kolem šedesáti milionů korun. Dvakrát ročně zasedá jedenáct členů jeho rady, které ministr zemědělství co čtyři roky jmenuje, a podle předložených žádostí rozhodne, kdo granty - v dikci zákona podpory - ze svěřených desítek milionů dostane. Komu dnešní pravidla vadí? Není to žádná karlovarská losovačka, tahání lístků z klobouku nebo rozdávání grantů kamarádům. Jde o proces rozdělování peněz, na který se vztahuje správní řád a podle něj se řeší i případné spory, které mohou skončit i u příslušných soudů.

Tři hektary vinice za pohádkovou cenu

Vinohrad v Mikulově Byla to příležitost, tak se jí valtičtí chopili. Téměř tři hektary vinic Pod Svatým kopečkem v Mikulově koupilo vinařství Château Valtice - Vinné sklepy Valtice. Z ulice Zlámalova přístupný vinohrad je orientovaný na jih s výhledem do Rakouska k Falkensteinu, východně i na sedlecký rybník Nesyt a na valtickou Reistnu a na západ směrem na centrum Mikulova. Protože leží v památkově chráněném a rozsáhlém chráněném území a jako pozemek významný pro panorama města a obraz krajiny je v mikulovském územním plánu chráněný, s jakoukoli výstavbou se na pozemku počítat nedá.  Akvizici komplikuje úzký pruh dva tisíce metrů čtverečních metrů velkého pozemku, který valtické vinařství nekoupilo a který vinohrad půlí na jižní a severní část. Byla cena opravdu pohádková?

Není zatím vidět, ale o novele vinařského zákona už jedná

Devět velkých producentů spojilo síly Zemědělský výbor poslanecké sněmovny Od loňského roku působí ve vinařském průmyslu nová lobbistická organizace , Vinařská unie ČR, spolek významných producentů vína. Její obecné cíle jsou přehledné - podporovat a hájit společné zájmy svých členů, zastupovat své členy a jednat v jejich zájmu v rámci schváleného mandátu při jednáních s orgány zákonodárnými, orgány státní správy nebo samosprávy, soudy, spolky a jinými právnickými osobami.  Prezidentem je Ondřej Beránek, ředitel největšího tuzemského producenta Bohemia Sekt, viceprezidenty David Šťastný z Château Valtice a Pavel Vajčner ze Znovínu Znojmo. Všech devět zakladatelských vinařství má na tuzemské produkci podíl více než 40 % a přímo obhospodařuje téměř 20 % registrovaných vinic. O jednáních se soudy nebo orgány státní správy  už mají některá z nich poměrně jasnou představu. Jedna lobby nestačí Z devíti zakladatelských vinařství je současně sedm členy Svazu vinařů České republik

Vinařské soutěže nemusí být certifikované

I bez certifikace může být dotace Podmínka certifikace vinařských soutěží kvůli získání podpory Vinařského fondu padla. Vinařský fond se jí jako přítěže, kterou zkoumal Antimonopolní úřad, zbavil a od certifikace dal výslovně ruce pryč. Sdělení Národního vinařského centra, které spolu se Svazem vinařů ČR certifikaci vymyslelo a prosadilo, že certifikace je jednou z podmínek pro přidělení podpory Vinařským fondem pro danou soutěž, už neplatí. Pro získání podpory je stále třeba splnit několik praktických technicko-organizačních pravidel, jejichž dodržení kontroluje samotný Vinařský fond. Ale samotnou certifikaci soutěže netřeba získat, není nutné za ni platit ani není třeba nechat průběh své soutěže kontrolovat garantem konkurence. Konkurenci už nehlídá konkurence Výsadní postavení, které si certifikací Národní vinařské centrum a Svaz vinařů ČR, sami organizátoři několika vinařských soutěží, mezi ostatními pořadateli zajistili - protože sami sebe mohli snadno a bezplatně

Elektronické podání na Portálu farmáře je bezpečnější

Elektronické podání nově Služby související s elektronickým podáním jsou přímou součástí Elektronické podatelny v souladu se správním řádem. Původně byla tato elektronická podatelna určena výhradně pro potřeby Portálu farmáře, ale v současnosti době dochází k jejímu rozšířování o další možnosti elektronické komunikace. Ministerstvo zemědělství upozornilo na ukončení podpory zranitelného protokolu SSLv3.0, který se využíval v komunikačním programu vOKO a jeho modulu vOKOsCOM. Uživatelé si musí nainstalovat novou verzi programu vOKO, případně vOKOsCOM, protože původní verze programů bude možné využívat pouze do 28.10.2016.

Rozdílně odpovědné vedení ČNB a Vinařského fondu

Jde o peníze Vinařský fond i Česká národní banka jsou instituce zřízené zákonem a v první řadě jde v nich o peníze. Co do průhlednosti rozhodování členů jejich vrcholných orgánů jsou to ale instituce nesrovnatelné. Národní banka Bankovní rada ČNB se schází v předem oznámených termínech a záznamy ze svých jednání zveřejňuje na internetu i se soupisem přítomných členů a v případě hlasování o nastavení hlavního měnověpolitického nástroje – dvoutýdenní repo sazby i se záznamem hlasování jednotlivých členů. Po jednání bankovní rady a zveřejnění závěrů následuje tisková konference, ze které se pořizuje zvukový záznam a video záznam, které jsou na webu také zveřejněny. Záznamy z jednání i z tiskových konferencí jsou veřejnosti k dizpozici od roku 1998. Vinařský fond Vinařský fond o jednáních Rady a Dozorčí rady Vinařského fondu zveřejňuje na webu pouze strohé info , ze kterého není zřejmé ani kdo byl na jednání přítomný ani přehled všech diskutovaných témat a stanovisek jednotl

V Oddělení registru vinic hledají člověka pro agendu provozoven

Kontroly provozoven posílí ÚKZÚZ hledá na pracoviště ve Znojmě Oblekovicích nového kolegu do Oddělení registru vinic. Jeho prací má být vedení agendy provozoven podle vinařského zákona a souvisejících předpisů EU, koordinace souběhu provedených změn v informačním systému evidence využití půdy a evidence umístění provozoven v aplikaci pro úředníky a veřejnost, ověřování umístění provozoven kontrolou na místě, práce na úseku evidence prohlášení, ukládání dat do databáze, průběžná evidence změn v registru vinic a specializované práce a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti ÚKZÚZ. S jeho nástupem se počítá od 1. listopadu. Na jaře ÚKZÚZ hledal pro stejné pracoviště Odborného radu do Sekce rostlinné výroby.

Nové vinařství z hlavního města vína plánuje brzy vstoupit na trh

Uslyšíme o novém vinařství? Přípravy úplně nového vinařství jsou zdá se v plném proudu. Vinohrady ve Valticích jsou už nakoupené a brzy by se také mohla zahájit výstavba nové budovy. Na území valtického katastru je připravených přes 120 hektarů pozemků, z nichž 38 hektarů je vedených jako vinice a na dalších 65 až 78 hektarech by se pravděpodobně mohly v budoucnu vinice založit. Podle informací z vinařství vlastník v současnosti hospodaří na 13 hektarech vinic a v budoucnu je hodlá rozšířit na čtyřicet. Pět a půl hektaru pozemků jako ostatní nebo zastavěná plocha by pak mohlo posloužit právě k výstavbě navrženého vinařství. Nový hráč a vlastník stovek hektarů lesnických pozemků se silným vztahem k přírodě a zvěři by se tak brzy zařadil k významným tuzemským producentům vína. Vizualizace vinařství

Zbývá týden na podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

Bez podání prohlášení nelze čerpat dotace Podle nařízení Komise Evropských společenství č. 436/2009, čl. 11 a čl. 16 odst. 2, musí být do 10. září 2016 splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, ale i na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hektolitrů za 1 vinařský rok a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství. Naštěstí lze Prohlášení podat elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře , na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručit na Oddělení registru vinic ÚKZÚZ do Oblekovic. Povinnost podat prohlášení mají všichni i v případě, že stav zásob je nulový.

Víno je stále desátou největší položkou dovozu zemědělských komodit do Česka

Dovozové víno Podle ČSU je i v prvním pololetí letošního roku na desáté příčce nejvíce importovaného zemědělského zboží do Česka víno, kterého se dovezlo celkem 707 tisíc hektolitrů v hodnotě 1.948 milionů korun. Trend v posledních letech je zřejmý z uvedené tabulky, údaje za rok 2016 jsou právě za letošní první pololetí: Víno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dovoz mil. CZK 3 651 3 757 4 208 4 023 4 169 1 948 Dovoz 1000 hl 1 744 1 451 1 392 1 416 1 461 707 Jak je z trendu předchozích let zřejmé, podíl dovozozových vín na celkové roční konzumaci vína kolem 1,8 milionů hektolitrů pravděpodobně dosáhne opět tří čtvrtin. Za což paradoxně platí i tuzemští vinaři mnohamilionovými bilboardovými nebo youtubovými kampaněmi, a přitom sami polovinu své produkce vyvezou .

Ekologie letos dostala výjimku kvůli počasí

Biopotraviny s výjimkou Ministerstvo zemědělství z důvodu letošních nepříznivých klimatických podmínek povolilo v případě trvalých kultur překročení povoleného limitu 6 kg mědi na hektar v roce 2016. Podmínkou je, že průměrné množství skutečně použité mědi v letech 2012 až 2016 nepřekročí 6 kg. Ekologičtí zemědělci, kterých se to týká, musí uschovat osvědčení o nutnosti použití takových přípravků a jsou také povinní vést záznamy o jejich použití. Ekologické zemědělství a biopotraviny letos mohou být o něco méně ekologické, než v jiných letech.

Domácí vinaři podporují stovkami milionů ve Vinařském fondu zahraniční vinaře

Fond pro víno a vinařskou turistiku Vinařský fond pro podporu marketingu vína a vinařské turistiky založili poslanci novelou vinařského zákona v roce 2004 a fungovat začal rok na to. Peníze do Fondu platí zejména daňoví poplatníci prostřednictvím státního a krajského rozpočtu, majitelé vinic a tuzemští producenti vína.  Od roku 2005 do roku 2015 proteklo Fondem 528 milionů korun, z nichž padesát Fond utratil za své provozní náklady.  Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) sleduje ve statistikách jednotlivých zemí plochu vinohradů, produkci vína, export a import vína a celkovou spotřebu vína. Data OIV jsou k dispozici od roku 1995 do roku 2012 a nabízí se je porovnat s výsledky činností Fondu.  Vinice a produkce tuzemského vína Plocha tuzemských vinic vzrostla od roku 1995 do roku 2003 o víc než polovinu a dalšímu rozvoji zabránila evropská legislativa, které Česko od roku 2004 podléhá. V následujících letech, kdy už Fond naplno pracoval, nezůstala plocha tuzemských vi

Americká révová cikáda je v Česku!

Křísek révový je u Valtic Vůbec poprvé v Česku byli letos nalezeni jedinci kříska révového na rakousko-české hranici nedaleko Valtic. Křísek révový Scaphoideus titanus je přenašečem významné choroby révy vinné – fytoplazmy zlatého žloutnutí révy, Flavescence dorée. Už v březnu byla tato nákaza zaregistrovaná ve švýcarském Ticinu a Vaudu, kde napadenou révu úplně zničila. Scaphoideus titanus Křísek révový je veliký 5 - 6,5 milimetru, člunkovitého tvaru, rezavě hnědý, na hlavě, hrudi a křídlech se světle okrovými charakteristickými skvrnami. Pro dospělce jsou na hřbetní straně charakteristické světle skvrny ve tvaru „slziček“. Nymfy se naopak vyznačují dvěmi nápadnými tmavými skvrnami na konci zadečku.

Kam s ministrem na veletrh příští rok

Veletrhy a výstavy pro rok 2017 Do konce srpna můžete ministerstvu zemědělství prostřednictvím tohoto online dotazníku sdělit, o účast na kterých zahraničních potravinářských veletrzích máte zájem. Ministr následně přizpůsobí a zacílí své proexportní aktivity tak, aby tyto náměty kopírovaly.

Ještě promile vinic může dostat povolení pro novou výsadbu

Prodloužení lhůty pro povolení nových vinic Státy EU mohou každoročně vyčlenit plochu pro novou výsadbu vinic. Česko využilo maximální hranici 1% z celkové osázené plochy vinic k 31.7. loňského roku. Proto je letošní kvóta určená na povolení pro novou výsadbu 178 hektarů, ale není dodnes plně využitá. Povolení v původním určeném termínu do 30. 4. 2016 byla přidělená 155 osobám. Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu podávání žádostí udělení povolení pro novou výsadbu do 31. 7. 2016, avšak jen do naplnění kvóty 178 hektarů. Do této doby je možné ještě o povolení požádat u ÚKZÚZ. Zbývá vyčerpat necelých dvacet hektarů, konkrétně 19,185 hektaru.