Přeskočit na hlavní obsah

Fakta

Vinohradnictví

Ukazatel MJ 2016 2015 2014 2013 2012
Produkční potenciál vinic ha 18 486,34 19 663,45 19 633,47 19 633,45 19 633,45
z toho

obhospodařované plochy vinic ha 17 737,12 17 677,85 17 611,44 17 463,51 17 312,50
plochy vyklučených vinic ha 157,75 58,86 70,9 71,43 113,86
plochy s právem na opětovnou výsadbu vinic ha 384,83 599,99 656,27 853,01 973,34
práva na výsadbu ve státní rezervě ha - 1 326,75 1 294,86 1 245,50 1 233,75
povolení pro novou výsadbu ha 132,43 - - - -
povolení pro opětovnou výsadbu ha 75,40 - - - -
Zaregistrovaných pěstitelů
18 193 18 304 18 414 18 506 18 624Vinohradnictví a vinařství

Ukazatel MJ
2016
2015 2014 2013 2012
Plocha plodných vinic 1) tis. ha 15,8 15,8 15,8 15,7 15,7
Hektarový výnos 1) t/ha 4,31 5,73 4,03 4,77 3,83
Počáteční zásoba k 1.8. 2) tis. hl 920 705 850 920 850
Domácí výroba 2) tis. hl 631 819 382 635 470
Dovoz suroviny a vína tis. hl 1 405 1 594 1 651 1 594 1 597
Celková nabídka tis. hl 2 956 3 118 2 883 3 149 2 917
Spotřeba tis. hl 2 150 2 091 1 980 2 052 1 669
Vývoz vína tis. hl 61 107 198 247 328
Konečná zásoba k 31. 7. 2) tis. hl 835 920 705 850 920
Soběstačnost 2, 3) % 29,3 39,2 19,3 30,9 28,2
Rentabilita bez dotací 4) % -7 7 -5 0 -10Poměry

Ukazatel MJ
2016
2015 2014 2013 2012
Obyvatelstvo osob 10 565 284 10 542 942 10 524 783 10 510 719 10 509 286
Domácí výroba / obyvatel l/osobu 6,0 7,8 3,6 6,0 4,5
Domácí výroba – Vývoz vína / osobu l/osobu 5,4 6,8 1,7 3,7 1,4
Spotřeba / osobu l/osobu 20,3 19,8 18,8 19,5 15,9
Podíl domácí produkce na konzumaci % 26,5% 34,1% 9,3% 18,9% 8,5%

Poznámka: 
1)Údaje ČSÚ
2)Pro vinařský rok 2014/15 zásoba podle ÚKZÚZ, pro vinařský rok 2015/16 domácí výroba a konečná zásoba odhad ÚKZÚZ
3)Meziroční index u soběstačnosti a rentability je vyjádřen v procentních bodech, tj. rozdílem %
4)Údaje SV ČR

Odrůdová skladba registrovaných vinic MJ 2016 2015 2014 2013 2012
Veltlínské zelené ha 1 639,83 1 663,14 1 645,62 1 616,00 1 630,06
Müller Thurgau ha 1 546,92 1 545,90 1 539,61 1 543,50 1 569,13
Ryzlink rýnský ha 1 242,28 1 225,99 1 244,18 1 257,10 1 242,21
Ryzlink vlašský ha 1 188,27 1 195,73 1 207,50 1 204,80 1 192,10
Rulandské šedé ha 951,53 912,49 890,17 867,40 842,51
Sauvignon ha 937,04 943,61 940,10 928,90 922,32
Chardonnay ha 920,53 897,12 873,88 853,60 828,99
Rulandské bílé ha 803,40 811,83 816,86 807,70 811,62
Tramín červený ha 686,33 657,87 644,35 631,30 622,61
Pálava ha 494,08 452,05 417,38 377,30 314,64
Muškát moravský ha 429,41 425,76 416,94 410,10 398,02
Neuburské ha 293,82 301,16 316,32 318,10 326,89
Hibernal ha 227,45 193,74 187,86 139,10 96,74
Veltlínské červené rané ha 169,08 181,62 168,68 199,70 202,88
Sylvánské zelené ha 146,79 139,74 136,58 135,30 123,79
Irsai Oliver ha 90,04 89,82 89,91 86,30 85,30
Solaris ha 66,86 53,16 45,85 26,90 16,00
Kerner ha 60,69 53,46 51,98 43,60 36,60
Muškát Ottonel ha 60,47 63,40 63,06 62,30 63,34
Aurelius ha 54,56 52,56 34,77 52,50 49,61
Děvín ha 28,18 27,30 25,89 23,70 22,41
Johanniter ha 19,27 16,89 13,26 11,30 10,77
Malverina ha 11,72 11,54 10,07 9,00 9,02
ostatní ha 203,44 127,32 181,96 176,00 171,40
Celkem moštové bílé ha 12 271,97 12 119,54 11 962,77 11 781,30 11 588,97Svatovavřinecké ha 1 138,84 1 175,65 1 175,65 1 254,10 1 285,67
Frankovka ha 1 119,88 1 141,77 1 141,77 1 166,75 1 165,16
Zweigeltrebe ha 762,82 768,96 768,96 794,63 811,95
Rulandské modré ha 720,99 717,52 717,52 718,52 715,89
Modrý Portugal ha 593,21 604,55 604,55 622,68 626,35
Cabernet Sauvignon ha 237,47 238,41 238,41 243,07 242,66
André ha 223,24 237,52 237,52 245,49 246,26
Cabernet Moravia ha 194,34 194,25 194,25 196,96 196,87
Dornfelder ha 145,15 142,43 142,43 133,12 129,60
Merlot ha 117,00 117,18 117,18 105,71 103,57
Neronet ha 35,71 35,74 35,74 34,84 34,92
Alibernet ha 25,37 24,32 24,32 23,21 21,35
Cabernet Cortis ha 14,07 12,51 12,51 7,13
Regent ha 8,36 8,44 8,44 6,57 6,49
Fratava ha 6,23 7,37 7,37 6,53 6,53
Blauburger ha 7,16 6,65 6,65 6,60 6,16
Agni ha 5,57 5,29 5,29 4,04
Laurot ha 5,01 4,84 4,84 4,47
Sevar ha 4,20 4,18 4,18 3,89
Roesler ha 4,12 4,01 4,01 4,01
Ariana ha 2,92 3,00 3,00 3,14
Cabernet Franc ha 3,22 2,56 2,56

Rubinet ha 2,53 2,51 2,51

Dunaj ha 2,19 2,10 2,10

ostatní ha 31,85 32,67 32,67 41,50 63,47
Celkem moštové modré ha 5 411,42 5 494,44 5 494,44 5 626,94 5 662,89

Zdroj: ÚKZÚZ; Pozn.: pokud tabulka neuvádí žádné číslo, nejsou osázené plochy.