Přeskočit na hlavní obsah

Na hlášení pro ÚKZÚZ už jen deset dní

Už jen deset dní

15. ledna 2016 je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2015 ÚKZÚZ. Podání Prohlášení souvisí s přiznáním dotačních podpor. Nejlépe se hlášení podávají elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že
  • mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly
  • na registrované vinici byl stav sklizně nulový.
V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.
Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.