Přeskočit na hlavní obsah

Mýtus o románském a germánském způsobu značení vín


V českém mediálním prostoru se dlouhodobě objevují tvrzení o dvou způsobech značení vín, románském a germánském, zcela odlišných a na trhu fungujících nezávisle vedle sebe. Podle autorů těchto tvrzení zohledňuje románský způsob především charakteristické znaky dané oblasti, tzv. terroir, ve francouzštině znamenající kraj, půdu, zem, tedy označování dle místa původu hroznů a vína, neboť místo původu dává vínům jedinečný a nezaměnitelný charakter. Germánský způsob vychází z jakostního zatřídění vín, založeného na rozlišení kvality vín dle cukernatosti sklizených hroznů.

Není větší mýlky.
Podle tohoto tvrzení existují v Česku oba systémy, ale převažuje germánský způsob, a románský, reprezentovaný na lahvích trojicí písmen VOC, jej doplňuje. Dodejme, že toto doplňování ilustrují necelé 4 tisíce hektolitrů vín VOC podílející se na celkové tuzemské roční produkci 635 tisíc hektolitrů vína pouhými šesti promile.

Označování

Románský způsob, to jsou dle uvedené teorie apelace, přečasté označené právě trojicí písmen. Dodejme, že výraz apelace je tuzemskou zkratkou francouzského slova appellation, které znamená označení. Jeho vinařský původ je ve francouzském sousloví appellation d'origine controlée a zkratce AOC, podle aktuálních předpisů appellation d'origine protégée, AOP. Anglickou podobu označují předpisy protected designation of origin, PDO, italskou denominazione di origine controllata, DOC, německou geschützte Ursprungsbezeichnung, g.U., a českou chráněné označení původu, CHOP.

Co jsou apelace?

Především je třeba podtrhnout, že zdánlivě rozdílné předpisy upravující definice jednotlivých AOC, DOC, g.U. i tuzemských CHOP, ale i jen zdánlivě odlišných VOC, jsou zcela stejné v rozsahu regulace a specifikace. Ta vždy zahrnuje oblast jak pěstitelství, tedy původu a pěstování révy vinné včetně povolených odrůd a limitů hektarového výnosu, tak oblast vinařství, tedy způsobu výroby vína, ale v naprosté většině i podmínky jeho zrání, balení nebo termíny jeho distribuce. Stačí porovnat jednotlivé předpisy, v tom i pravidla tuzemských VOC.
Pokud by přívlastky coby populární údaj o cukernatosti hroznů byly specifikem germánského značení, nemohly by se na lahvích údajně románského značení AOC objevit výrazy vendange tardive nebo vin de paille a na DOC výrazy vendemmia tardiva či vino passito, známé v německé podobě jako Spätlese a Strohwein a v české jako pozdní sběr a slámové víno.

A naopak pokud je údaj o místě původu hroznů i vína v případě AOC Chablis La Côte nebo DOC Montepulciano d'Abruzzo Terre di Casauria tím rozhodujícím znakem, co dělají na německých lahvích údaje Sachsen Radebeul a Johannisberg, ať zůstaneme Česku poblíž, a na tuzemských lahvích Morava Šatov a Peklo?

Tři písmena jako marketing

Označení CHOP, uznejme, není moc sexy. I proto zákon připouští záměnu za označení jakostní víno případně víno s přívlastkem. Ale to stále nejsou magická tři písmena ála AOC nebo DOC. A právě to mohlo být důvodem, proč do nejen tuzemského systému pronikly obdobné třípísmenné zkratky. A spolu s tím i teorie o dvou odlišných způsobech označování původu.

Jako první proráželi v roce 2003 Rakušané s označením Weinviertel DAC. Pár let už nesli důsledky celý vinařský průmysl decimující glykolové aféry, potřebovali se od této historie viditelně oddělit a magická tři písmena, spojovaná s francouzskou AOC či italskou DOC kvalitou, měla tuto kvalitu asociovat i s rakouskými víny. A to doplněním paralelního DAC značení ve stávajícím systému vinařských oblastí a podoblastí spojených i s přívlastky zabralo. Proto po prvním dolnorakouském Districtus Austriae Controllatus postupně následovaly další i v ostatních rakouských vinařských oblastech a jejich magický tří písmenkový úspěch inspiroval i další vinařské země jako Maďarsko s DHC, Slovinsko s PTP, Česko s VOC, Spojené státy s jejich AVA nebo Kanadu s A.V.Q.

Co se teorie o dvou způsobech značení týká, zaznamenání hodným způsobem k tomu přistoupilo Slovensko. Termín Districtus Slovakia Controllatus nebo jeho zkratku D.S.C. mohou bez dalšího použít všechna státem zatříděná jakostní vína. I ta s přívlastkem. Pro apelační teoretiky z toho plyne znepokojivá otázka: používá Slovensko germánský nebo románský způsob značení?

Švýcarsko

Zájemcům o řešení otázky, zda existují dva nebo jeden způsob značení vín, lze doporučit prostudování vinařských předpisů švýcarských vinařských kantonů s francouzským, německým i italským vlivem a cukernatostí hroznů udávanou namísto ve stupních normalizovaného nebo klosterneuburského moštoměru ve stupních Oechsle nebo Brix.

Systém švýcarského značení plně odpovídá jak francouzskému a italskému, tedy románskému, tak německému, germánskému, s možností označovat vína AOC, DOC nebo KUB, kontrollierte Ursprungsbezeichnung. Ve Suisse romande je to pochopitelně vždy AOC, ale to převažuje i v Deutschschweiz, zato v Svizzera italiana, v Ticinu, najdete nejspíše DOC. A nechybí ani Auslese, sélection a selezione, pro nás výběr z hroznů, a další přívlastky. Vše v jednom a vše s dalšími pravidly pro vinohradnictví, vinařství, zrání, plnění i distribuci.

Apelace bez apelací

V systémech státními pravidly regulovaných a mezinárodními dohodami kontrolovaných označení původu zůstává i tak prostor pro nová označení, vznikající na základě lokálních dohod, která neruší ani nepopírají státní pravidla, jen je dále zpřesňují. Zastánci apelací by museli konstatovat, že i toto jsou apelace. Příznivcům švýcarského vína musí být známý Œil-de-Perdrix, rosé z Pinot noir, příznivcům domácí produkce připomeňme Šaldorfský Kravák, Bzeneckou lipku, mělnickou Ludmilu, Svatomartinské nebo Blatnický Roháč.

Dualismus označování původu v tuzemské praxi

Přestože pojem apelace v Česku zakořenil, nemá smysl asociovat s ním údaje o nějakém vinařském území ála terroir, které údajně české předpisy neznají. Vinařský zákon se této problematice věnuje stejně důkladně, jako jakékoli jiné zahraniční předpisy, a stejně důsledně sankcionuje zneužívání označení původu. A členství v Evropské unii zaručuje, že česká označení původu jsou stejně chráněná nejen v Evropě, ale i ve všech dalších zemích, se kterými Evropa uzavřela příslušné reciproční dohody, jako se například nyní projednává s Austrálií.

Je paradoxní, že dnes je v databázi evropských chráněných označení původu eAmbrosia pouze jediné tuzemské VOC, to nejstarší a nejproduktivnější, ale o zařazení následujících deseti se tuzemské úřady dosud nepostaraly. A dvojnásob paradoxní je, že znojemští si navíc na svůj náklad registrovali VOC Znojmo jako ochrannou známku, i když už jejich označení požívá silnější ochrany na účet státu. To jsou zcela praktické projevy údajného dualismu v označování původu, dopadající na tuzemské vinaře, jejich rozpočty a ochranu značení jejich vín.

Proč v Česku není jako v okolních zemích využitá univerzální latina a místo označení Districtus Cechia Controllatus, DCC, máme v zákoně a na lahvích mezinárodně nesrozumitelné označení víno originální certifikace, VOC, a proč jeho zejména marketingové užívání nezjednodušíme jako na Slovensku, jsou opravdu jen řečnické otázky na závěr.

Nejčtenější

Aktuální údaje o rozloze tuzemských vinic 2020

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský právě vydal výroční zprávu za rok 2020, která obsahuje mimo jiné přehled registrovaných vinic tak, jak je eviduje jeho Registr vinic ve Znojmě-Oblekovicích. Osázená plocha vinic je podle údajů ÚKZÚZ v posledních letech kolísavá. Oproti roku 2019, kdy činila 18 189 hektarů, je nižší o 264 hektarů. V roce 2020 bylo vysázeno 296 hektarů nových vinic a současně bylo vyklučeno 172 hektarů starých vinic. Nová výsadba V roce 2020 byla stanovená kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu ve výši 181 hektarů a všem 174 žadatelům bylo plně vyhověno. Nejvíce vysazovanými odrůdami byly Pálava s 32 hektary, Ryzlink rýnský s 31 hektary a Veltlínské zelené s 21 hektary, následované Rulandským modrým s plochou 14 hektarů. Z PIWI odrůd se nejvíce s téměř 15 hektary sázel Hibernal. Na zkušební vinici ÚKZÚZ o velikosti 5 hektarů v k.ú. Znojmo na viniční trati Načeratický kopec se na ploše 33 tisíc metrů čtverečních probíhají pokusy registrace a odlišnost

Výroční zpráva: návod na čtení

Tento týden dostali poslanci Poslanecké sněmovny k dispozici výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2020, kterou každoročně musí, tak jako výroční zprávy České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře a mnoha dalších, projednat a posoudit, a před tím přečíst. Tak jako vždy se poslanci ke kontrole postaví liknavě a proto následuje jednoduchý čtenářský návod, který jim jejich asistenti prozatím upírají. K ověření, zda je hospodaření Vinařského fondu souladu se zákonem, postačí nalistovat tabulku s přehledem příjmů a výdajů, strana 30, z níž lze s kalkulačkou v ruce zjistit toto: Za prvé: Rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou poskytovány, jak je v tabulce označené, podle § 31 odst. 4 vinařského zákona a činily 17 milionů korun. Třikrát víc, 52 milionů korun, vynaložil Fond na Komunikační kampaň a Propagace na základě smluv, kde odkaz na zákon chybí jednoduše proto, že zákon takové výdaje Fondu neumožňuje . Za druhé:  Jestliže za rok 2020 Fond nelegálně utratil 52 milionů, ta

Černý trh a poctivý vinař z Břeclavska

Boj proti černému trhu s vínem vypukl s novelou vinařského zákona 1. dubna 2017. Už jsou to plné čtyři roky, kdy stát s cílem sklidit ročně miliardový benefit na černý trh zaklekl. Tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý sice dnes tvrdí, že " snižování daňových úniků nebylo stanoveno jako cíl novely vinařského zákona ," ale tehdejší vláda Bohuslava Sobotky s Andrejem Babišem jako ministrem financí to viděla přesně obráceně. V příloze svého lednového usnesení z roku 2016 uvedla: " V neposlední řadě jsou navržené změny v souvislosti s rozsáhlými daňovými úniky rovněž nutné z hlediska účinného fiskálního dozoru. Podle kvalifikovaného odhadu probíhá zhruba pětina trhu s vínem v České republice v rámci šedé ekonomiky. Při konzumaci přibližně 2 mil. hl jde o objem 0,5 mil. hl vína za rok. Průměrná cena dovozu nebaleného vína je 15 Kč za 1 litr, zatímco následná cena realizace prodeje je zhruba 65 Kč za 1 litr, což činí zisk kolem 50 Kč za 1 litr. To odpovídá obje