Přeskočit na hlavní obsah

Elektronické podání na Portálu farmáře je bezpečnější

Elektronické podání nově

Služby související s elektronickým podáním jsou přímou součástí Elektronické podatelny v souladu se správním řádem. Původně byla tato elektronická podatelna určena výhradně pro potřeby Portálu farmáře, ale v současnosti době dochází k jejímu rozšířování o další možnosti elektronické komunikace.
Ministerstvo zemědělství upozornilo na ukončení podpory zranitelného protokolu SSLv3.0, který se využíval v komunikačním programu vOKO a jeho modulu vOKOsCOM.
Uživatelé si musí nainstalovat novou verzi programu vOKO, případně vOKOsCOM, protože původní verze programů bude možné využívat pouze do 28.10.2016.