Přeskočit na hlavní obsah

Tuzemská obliba Champagne opět vzrostla

Někteří čeští dovozci šumivého vína Champagne jsou jeho ziskovými vývozci, jak jsme psali už na podzim roku 2017. Co se s jeho dovozem, konzumací a reexportem událo od té doby a co pro to udělali samotní producenti?

Po tehdy nejúspěšnějším roce 2017 s 3890 dovezenými hektolitry Champagne následoval ještě úspěšnější rok 2018, dva neúspěšné roky 2019 a 2020 a návrat na předepidemickou úroveň v roce 2021, kdy se ho dovezlo 3900 hektolitrů. Cena dováženého Champagne se mezitím příliš nezměnila.

V pandemickém roce 2020 jeho tuzemská konzumace poklesla na úroveň naposledy zjištěnou před deseti lety, ale už v roce 2021 dosáhla 3630 hektolitrů, třetí nejvyšší hodnoty v celé novodobé historii.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dovoz Champagne hl 2 408 3 274 3 329 2 906 3 214 3 618 3 891 5 654 4 033 2 639 3 900

Kč/l 501,20 450,70 454,10 507,00 537,10 517,20 530,70 425,80 558,10 575,00 577,50

mil. Kč 121 148 151 147 173 187 206 241 225 152 225
Vývoz Champagne hl 130 199 280 237 288 495 498 386 385 163 273

Kč/l 572,70 670,40 653,10 738,70 750,60 456,70 411,60 433,20 356,00 1 133,10 991,10

mil. Kč 7 13 18 18 22 23 20 17 14 18 27
Vývoz / Dovoz % 5 % 6 % 8 % 8 % 9 % 14 % 13 % 7 % 10 % 6 % 7 %
Vypito v CZ hl 2 278 3 075 3 049 2 669 2 926 3 123 3 393 5 268 3 648 2 476 3 627

tis. lahví 304 410 407 356 390 416 452 702 486 330 484
Hrubý zisk reexport mil. Kč 1 4 6 5 6 -3 -6 0 -8 9 11

 
Co znamenal tento vývoj pro vývozce, kteří ho každoročně reexportují kolem deseti procent? Pravděpodobně to nedělají, ale pokud by dovezené Champagne za hranice vyvezli hned, ve třech z posledních deseti let by tratili, ale zisky v ostatních letech by jim tyto ztráty bohatě vynahradily.

A jak podporuje export šampaňského profesní organizace Comité Champagne? Nijak. Podle sdělení Brigitte Batonnet z tiskového oddělení to není jejím posláním. Organizace cíleně reguluje výrobu a tím i kvalitu Champagne, ale na prodeji, distribuci ani obchodu se nepodílí finančně ani věcně. I bez podpory tak vznikají špičková vína.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.