Přeskočit na hlavní obsah

Tuzemská obliba Champagne opět vzrostla

Někteří čeští dovozci šumivého vína Champagne jsou jeho ziskovými vývozci, jak jsme psali už na podzim roku 2017. Co se s jeho dovozem, konzumací a reexportem událo od té doby a co pro to udělali samotní producenti?

Po tehdy nejúspěšnějším roce 2017 s 3890 dovezenými hektolitry Champagne následoval ještě úspěšnější rok 2018, dva neúspěšné roky 2019 a 2020 a návrat na předepidemickou úroveň v roce 2021, kdy se ho dovezlo 3900 hektolitrů. Cena dováženého Champagne se mezitím příliš nezměnila.

V pandemickém roce 2020 jeho tuzemská konzumace poklesla na úroveň naposledy zjištěnou před deseti lety, ale už v roce 2021 dosáhla 3630 hektolitrů, třetí nejvyšší hodnoty v celé novodobé historii.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dovoz Champagne hl 2 408 3 274 3 329 2 906 3 214 3 618 3 891 5 654 4 033 2 639 3 900

Kč/l 501,20 450,70 454,10 507,00 537,10 517,20 530,70 425,80 558,10 575,00 577,50

mil. Kč 121 148 151 147 173 187 206 241 225 152 225
Vývoz Champagne hl 130 199 280 237 288 495 498 386 385 163 273

Kč/l 572,70 670,40 653,10 738,70 750,60 456,70 411,60 433,20 356,00 1 133,10 991,10

mil. Kč 7 13 18 18 22 23 20 17 14 18 27
Vývoz / Dovoz % 5 % 6 % 8 % 8 % 9 % 14 % 13 % 7 % 10 % 6 % 7 %
Vypito v CZ hl 2 278 3 075 3 049 2 669 2 926 3 123 3 393 5 268 3 648 2 476 3 627

tis. lahví 304 410 407 356 390 416 452 702 486 330 484
Hrubý zisk reexport mil. Kč 1 4 6 5 6 -3 -6 0 -8 9 11

 
Co znamenal tento vývoj pro vývozce, kteří ho každoročně reexportují kolem deseti procent? Pravděpodobně to nedělají, ale pokud by dovezené Champagne za hranice vyvezli hned, ve třech z posledních deseti let by tratili, ale zisky v ostatních letech by jim tyto ztráty bohatě vynahradily.

A jak podporuje export šampaňského profesní organizace Comité Champagne? Nijak. Podle sdělení Brigitte Batonnet z tiskového oddělení to není jejím posláním. Organizace cíleně reguluje výrobu a tím i kvalitu Champagne, ale na prodeji, distribuci ani obchodu se nepodílí finančně ani věcně. I bez podpory tak vznikají špičková vína.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

Češi mají o víno zájem stále stejný. Spíš malý

Údaje o tuzemské spotřebě alkoholu pravidelně vzbuzují vášně, neboť nás údajně posouvají na nelichotivá místa zemí s jeho největší konzumací. V roce 2019 hlásal titulek ČTK , že „Spotřeba alkoholu od roku 2008 mírně klesla“ a zpráva dále citovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví : „V Česku se spotřebuje 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, což nás v mezinárodním srovnání zařazuje na nelichotivé druhé místo ve spotřebě alkoholu v Evropě.“ Skutečnost Před několika málo dny zveřejnil  Český statistický úřad , který jediný tyto údaje zjišťuje, nejnovější data o domácí spotřebě potravin včetně alkoholu. Spotřeba čistého lihu v roce 2021 byla podle něj 9,7 litru na osobu a rok, stejná jako v předchozím roce a nejnižší za posledních deset let. To představuje 163,26 litrů piva, vína a lihovin na osobu a rok a za celou zemi pak 17 144 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů. Rozpory Spotřeba vína – míněno vína z révy vinné, ne ovocného vína – mnoho let osciluje kolem 17 litrů na osobu a rok

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř