Přeskočit na hlavní obsah

Ekologie letos dostala výjimku kvůli počasí

Biopotraviny s výjimkou

Ministerstvo zemědělství z důvodu letošních nepříznivých klimatických podmínek povolilo v případě trvalých kultur překročení povoleného limitu 6 kg mědi na hektar v roce 2016. Podmínkou je, že průměrné množství skutečně použité mědi v letech 2012 až 2016 nepřekročí 6 kg.
Ekologičtí zemědělci, kterých se to týká, musí uschovat osvědčení o nutnosti použití takových přípravků a jsou také povinní vést záznamy o jejich použití.
Ekologické zemědělství a biopotraviny letos mohou být o něco méně ekologické, než v jiných letech.