Přeskočit na hlavní obsah

O geneticky modifikované kukuřici vedle své vinice budete včas vědět

Kukuřice v sousedství

Pěstitelé geneticky modifikované kukuřice se musí řídit novými pravidly Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 
Jednou z jejich klíčových povinností je únorová ohlašovací povinnost vůči sousedním pěstitelům. Kdokoli se totiž chystá v daném roce pěstovat geneticky modifikovanou kukuřici, musí svůj záměr do 1. března ohlásit písemně nebo i jen ústně všem sousedním pěstitelům. 
Výjimkou je případ, kdy od pozemku, kde bude pěstovaná geneticky modifikovaná kukuřice, leží do vzdálenosti 140 metrů pouze pěstitelovy vlastní pozemky a zároveň se do 400 metrů nenachází žádný pozemek obhospodařovaný v režimu ekologického zemědělství.
Pěstitel geneticky modifikované kukuřice musí také nejpozději do třiceti dnů po jejím zasetí písemně informovat příslušné pracoviště SZIF.