Přeskočit na hlavní obsah

Prohlášení o produkci a sklizni klepou na dveře

Podpory až po splnění povinností

Vinaři a vinohradníci musí i letos do 16. ledna doručit Oddělení registru vinic Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31.12.2016. 
Podat prohlášení je nutné i pokud vinař zahájil výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběl, nebo na registrované vinici byl stav sklizně nulový. V obou případech se vypíší prohlášení s hodnotou nula.
Splnění povinnosti podat prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.