Přeskočit na hlavní obsah

Potravinářská inspekce o víně 2023


Kontroly vína

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se s veřejností podělila o výsledky loňských kontrol vína. Za účelem prověření požadavků na produkci a uvádění na trh výrobků z révy vinné provedla v roce 2023 celkem 4 400 kontrolních vstupů do 3 662 provozoven za účelem prověření požadavků na produkci a uvádění na trh výrobků z révy vinné. Během těchto kontrol byla v 1 092 kontrolních materiálech popsána minimálně jedna nevyhovující skutečnost (tedy 1/4 daných kontrol byla nevyhovující).

Nedostatky

V rámci kontrolních vstupů bylo za účelem laboratorní analýzy odebráno dle analýzy rizika 760 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 120 šarží (tj. 16 % z odebraných šarží) nevyhovělo právním předpisům.

Nejčastěji byly zjištěny choroby a vady jako jsou například oxidáza, nežádoucí těkavé látky – octovatění vína, nežádoucí biologické procesy – druhotná fermentace, pelargoniový tón, myšina a plíseň. Dále byly zjištěné nedostatky při ověřování údajů uvedených na etiketách vín (lišily se údaje o skutečném obsahu alkoholu, údaje o zbytkovém obsahu cukru a ročnících sklizně), ale také nepovolené enologické postupy, a to v případě překročení limitu v případě použití kyseliny sorbové (tj. konzervantu) nebo obsahu mědi.

Nedostatky v jakostních a bezpečnostních parametrech byly zjištěné v případě překročení povoleného limitu obsahu těkavých kyselin, překročení limitu přetlaku v lahvi pro danou kategorii produktu a překročení limitu celkového obsahu oxidu siřičitého (alergenní látka).

Nevyhovující

Závažná zjištění, tedy falšování produktu, byla zjištěná v 17 případech, a to u šarží vín původem z České republiky, Itálie, Španělska a Bulharska. Tato vína i tzv. burčáky obsahovaly nepovolený přídavek exogenní vody (5x), nepovolený přídavek syntetického glycerolu (5x), nepovolený přídavek syntetických aromat (4x), nepovolené slazení výrobku (2x) a neodpovídající geografický původ (1x).

Dále bylo v rámci těchto vstupů na místě hodnoceno 753 šarží výroků z révy vinné, z nichž 198 šarží (tj. 26 % z hodnocených šarží) nevyhovělo právním předpisům (nejčastěji v neodpovídajícím či zavádějícím značení).

Celkem tedy bylo hodnoceno 1 515 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 318 šarží nevyhovělo právním předpisům, což představuje 21 % nevyhovujících šarží ze všech hodnocených šarží. V porovnání s rokem 2022 se jedná o pokles nevyhovujících záchytů.

Dovozy

Zaměření kontrolní činnosti v roce 2023, s ohledem na výrobky z révy vinné, směřovalo zejména na kontrolu „dovozů“ nebalených vín ze zahraničí (států Evropské unie a třetích zemí). Předpokladem byl fakt, že zhruba 70 % zkonzumovaného vína v Česku pochází ze zahraničí. V rámci tohoto zaměření bylo laboratorně prověřeno 115 šarží nebalených vín o objemu téměř 2 mil. litrů, z nichž nevyhověla 1 šarže.

Dále inspekce ověřovala, zda nejsou stáčená nebo sudová vína nabízena k prodeji spotřebiteli se zavádějícími údaji – s označením původu „Prosecco“ (povoleno pouze pro balená vína původem z Itálie, nikoli vína sudová nebo stáčená) nebo „Champagne“ aj.

V rámci kontroly bylo inspektory provedeno celkem 104 kontrolních vstupů, přičemž 38 z těchto kontrolních vstupů obsahovalo minimálně jednu nevyhovující skutečnost. V 15 případech bylo kvalifikováno porušení – protiprávní způsob prodeje sudového vína (v případě perlivého vína často se zneužitím CHOP „Prosecco“) a ve 3 případech kvalifikována nekalá obchodní praktika.

Maloobchod

Druhé podstatné zaměření kontrolní činnosti směřovalo na prověření zákonných podmínek při prodeji vína spotřebiteli, tedy prodeji vína sudového, čepovaného, rozlévaného a vína v obalu určeném pro spotřebitele. Zásadní pohled tak byl upřen na prodejce vín vystupujících v pozici „vinotéky-stáčírny“, kteří svým chováním obcházeli zákonný prodej sudového vína.

S těmito subjekty bylo v roce 2023 zahájeno 42 správních řízení s návrhem na uložení sankce v celkové výši 1 445 tis. Kč. Pravomocně skončeno pak bylo 40 správních řízení s uložením sankce v celkové výší 1 262 tis. Kč. Celkem bylo, od účinnosti povinnosti prodeje sudového vína v provozovně příjemce nebo výrobce, za protizákonný prodej sudového vína pravomocně skončeno 270 správních řízení s uložením sankce v celkové výši 6 327 tis. Kč (zahrnuje i řadu dalších prohřešků).

Systém databanky analytických hodnot vín

Evropskou databanku analytických hodnot vín podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 spravuje a koordinuje Společné výzkumné středisko při EK v belgickém Geelu.

Hlavním účelem databanky je shromažďování dat izotopového rozboru etanolu a vody úředně odebraných vzorků hroznů zpracovaných na víno v souladu s výše uvedenými nařízeními. Data se dle platné legislativy získávají referenčními metodami převzatými ze Sborníku oficiálních metod Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV).

Zástupci SZPI figurují jako delegáti pracovních skupin EK v záležitosti databanky, konkrétně správy databanky, izotopových metod a nových metod rozboru vína.

Soubor strukturovaných informací o původu a zpracování dvaceti databázových vzorků z ČR společně s výsledky laboratorních rozborů jsou každoročně poskytovány EK. SZPI v systému zajišťuje fyzikálně-chemický a izotopový rozbor vzorků, vkládání i odesílání dat do evropské databanky a plní rovněž koordinační funkci celého systému v České republice.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

České vinařství v roce 2023

Produkce Produkce všech domácích vinařství dosáhla vloni nejnižší úrovně posledních let, 697 tisíc hektolitrů vína. Ve srovnání s 1 102 tisíci hektolitry rekordního roku 2017 o víc než třetinu méně. Pokles výroby pokračuje po celou tuto dobu s výjimkou malého nevýznamného nárůstu v kovidovém roce 2021. Podíl tuzemských hroznů révy vinné s touto produkci však úplně nekoreluje. Zatímco v rekordním roce 2017 pocházelo z tuzemské sklizně 642 tisíc hektolitrů vína a ze zahraniční 460 tisíc hektolitrů s vzájemným poměrem 3:2, v roce 2023 bylo z domácích vinic 486 tisíc hektolitrů a ze zahraničních 211 tisíc hektolitrů s poměrem 7:3. Produkce z tuzemských vinic klesla o čtvrtinu, zatímco z dovozových o víc než polovinu. Vinice Připočteme-li k produkci vína i zanedbatelnou produkci moštů a ostatních výrobků jako jsou burčáky a podobně a přepočteme-li ji výlisností, dopočteme se nejen celkové roční sklizně z tuzemských vinic, ale také jejich hektarových výnosů. Plocha tuzemských plodných vinic

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho