Přeskočit na hlavní obsah

Vinařský ročník 2023 globálně


John Barker, generální ředitel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), která letos slaví sté výročí své existence, prezentoval v závěru dubna předběžné vinařské výsledky roku 2023. Česko je opět v první dvacítce konzumentů vína a opět jen díky chybě.

Vinice

Plocha všech světových vinic znovu klesla a od roku 2022 se snížila o 0,5 % na 7,2 milionu hektarů. Tento trend, pozorovaný již třetí rok po sobě, byl způsoben rušením vinic v hlavních vinařských oblastech na obou polokoulích.

Produkce

Extrémní klimatické podmínky a rozšířené houbové choroby vážně ovlivnily sklizeň mnoha vinic po celém světě, což vyústilo v historicky nejnižší globální produkci vína ve výši 237 milionů hektolitrů a tedy 10 % pokles oproti roku 2022, což je nejnižší produkce od roku 1961.

Spotřeba

Celková spotřeba vína v roce 2023 se odhaduje na 221 milionů hektolitrů, což znamená pokles o 2,6 % oproti již tak nízkým hodnotám roku 2022. Prudký nárůst výrobních a distribučních nákladů způsobený inflačními tlaky vedl ke zvýšení cen vína pro spotřebitele, kteří se už tak potýkali se sníženou kupní silou. Navzdory těmto problémům prokázalo několik hlavních trhů odolnost.

Mezinárodní obchod s vínem

Mezinárodní obchod s vínem v roce 2023 byl rovněž výrazně ovlivněný růstem cen. Přestože celkový objem vyvezeného vína klesl na 99 milionů hektolitrů, byl kompenzován vysokou hodnotou 36 miliard eur. Průměrná cena za litr exportovaného vína dosáhla rekordní výše 3,62 eura za litr.

V žebříčku konzumace zůstalo Česko s objemem 2,2 milionů hektolitrů vína na dvacáté pozici za Švýcarskem a Rakouskem. Do tohoto sousedství nás však přivádí chyba ministerstva zemědělství, které do OIV v posledních letech odesílá údaj Českého statistického úřadu o celkové spotřebě vína včetně vína ovocného. To se ale na celkové spotřebě podílí nezanedbatelnou jednou pětinou a po jeho odečtení by čeští příznivci vína z hroznů révy vinné z této skupiny vypadli.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.