2. srpna 2017

Vinařská informační agentura: jedna zpráva týdně za 30 tisíc kus

Vedle veřejnoprávních informačních agentur Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář působí v Česku ještě jedna veřejná agentura, specializovaná na vinařství a vinohradnictví. David mezi Goliáši.
Sídlí v Brně, její zaměstnance lze spočítat na prstech jedné ruky a za zpracování informací může ročně utrácet od skoro nic do téměř pěti desítek milionů korun, když o rozpočtu v tomto intervalu si rozhoduje sama.
Peníze ji na to musí podle zákona a pod hrozbou exekuce dávat sami vinaři a pěstitelé, a ze státního rozpočtu a většinou i z rozpočtu Jihomoravského kraje ji platí rovněž daňoví poplatníci.

Co říkal Hašek

Tou agenturou je Vinařský fond a jak z jeho loňských webových stránek víme, všechny své zprávy zveřejňuje na jediném místě, na webu wineofczechrepublic.cz v sekci Aktuality Pro tisk
Michal Hašek, až do sklonku loňského roku předseda rady fondu, na konci listopadu 2016 uvedl, že se fond nemůže "fakticky zbavovat kontroly nad činností, resp. způsobem výkonu činnosti, která dle § 31 odst. 4 Zákona spadá do jeho gesce," čímž mínil právě agenturní činnost fondu. Oprávněně lze proto očekávat, že zveřejňované informace budou z dílny fondu.
Jenže nejsou. V roce 2016 bylo pod trojnásobně více informacemi než samotný fond podepsáno Národní vinařské centrum a pod ještě více komunikační agentura Omnicom. 
Sám fond byl jako zdroj uvedený u pouhé jedné sedminy zveřejněných informací - ale ve třech čtvrtinách těchto případů byli jako jejich spoluautoři uvedeni také Omnicom a o něco méně i Národní vinařské centrum.

Od relativních počtů k absolutním

Jak je známě ze zde dostupných údajů, agenturní činnost fondu je hubená, zato spotřebované zdroje jsou spíš obtloustlé. 
Od roku 2005 do roku 2015 fond zveřejnil 428 zpráv - průměrně jen 39 za rok - za které zaplatil 36 milionů korun, což představuje překvapivých 84 tisíc korun za jednu zprávu.
Ale zlepšuje se. Od roku 2012 do roku 2015 jich postupně vydal 43, 36, a vloni a předloni 64. Nejefektivěji informoval v roce 2014, kdy ho jedna zpráva vyšla na 33,5 tisíce korun.

Srovnání předchozích let

Rok 2016 byl měřeno počtem zpráv horší, na webu jich je zveřejněných 57, a podle hospodaření lepší, protože jedna zpráva stála o třetinu méně než vloni, tedy 30 tisíc korun, celkem všechny 1,7 milionu korun. 
Tím se dvanáctiletý průměr mírně zlepšil, protože na rok připadá zpráv malinko přes 40 s průměrnou cenou už méně než 78 tisíc korun😏.

Informace 2005 - 2016 2016 2015 2014 2013 2012
Informace Kč 37 709 232 1 695 311 2 889 444 2 141 868 2 043 672 3 161 072
Počet informací 485 57 64 64 36 43
Kč/informace 77 751 29 742 45 148 33 467 56 769 73 513

O čem se píše

Samostatným tématem je výběr zpráv, které vinařská agentura na webu fondu publikuje a které si lze snadno a přehledně projít zde.
Téměř polovina zpráv je věnována úspěchům tuzemských vinařů na vybraných zahraničních soutěžích. Tyto zprávy ovšem neberou v potaz celkové výsledky a také se nevěnují všem významným soutěžím. 
Téměř pětina zpráv patří výsledkům tuzemských soutěží. Ale také ne všem, jen několika málo vybraným.
Zbývající zprávy reflektují pár veletrhů, sporadicky výzkumy trhu, politiku a zbyde místo i na zvířátka na konec.
Zprávy tak informují zejména o událostech, které sám fond finančně podpořil svými granty. Vinařská agentura tím za veřejné peníze z větší části propaguje především svou vlastní činnost a své klienty. Na objektivní vinařské zpravodajství už prostor, energie ani peníze nejsou.

Skládání účtů

Stejně jako na začátku článku zmíněné veřejné mediální instituce musí i Vinařský fond každoročně předložit Poslanecké sněmovně svou výroční zprávu. Ta musí mimo jiné obsahovat přehled činností vykonávaných fondem s uvedením vztahu k účelu poskytnuté, případně vydané informace - které ovšem kromě zpráv zveřejňovaných na webu její čtenář hledá marně. 
Výroční zpráva 2016 ale zmiňuje i smlouvu uzavřenou se Svazem vinařů "k zabezpečení informování veřejnosti ohledně skutečností souvisejících s vinařstvím a vinohradnictvím v oblasti vzdělávání aj. Pravidelné reporty (statistická data, změny v legislativě apod.) byly distribuovány vinařům.
Tato smlouva je ovšem v rozporu s listopadovým přesvědčením Michala Haška a ani informace určené vinařům nejsou "informováním veřejnosti," protože "veřejnost" je bezpochyby mnohem početnější, než adresáti Vinařského věstníku, jehož prostřednictvím Svaz vinařů veřejnost informuje.

Poslanecká kontrola

Předpokládáme, že poslancům tato odchylka od vymezení zákonem při kontrole neunikne. I když fond výdaje na informační činnost prostřednictvím Svazu vinařů - správně - nepočítá za náklady na vlastní agenturní činnost. 
Přesto pesimistovi na závěr jedná pochybnost zbývá. Totiž zda vůbec poslanci výroční zprávu fondu a tím i celý Vinařský fond zkontrolují. 
Po zásahu kancléře Petra Kynštetra v lednu letošního roku musela totiž k dosavadní kontrole všech výročních zpráv Vinařského fondu počínaje rokem 2004 Kancelář Poslanecké sněmovny konstatovat, že "záznamy o projednání a posouzení výročních zpráv Vinařského fondu Poslaneckou sněmovnou neexistují."

14. července 2017

Červnové zahraniční medaile pro tuzemská vína

Rekordní červen

Námi soustavně sledovaných mezinárodních soutěží uspořádali organizátoři v letošním červnu šest, z nich bylo pět evropských - a z nich jedna tuzemská - a jedna asijská. 
Z celkových šesti jich pět proběhlo podle pravidel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) a s její záštitou.
Protože domácí medaile z tuzemské soutěže nezapočítáváme, získali zahraniční medaile domácí vinaři na třech z nich.
Ve srovnání s květnem, kdy bylo na sledovaných soutěžích uděleno soutěžícím vínům deset a půl tisíce medailí, byly červnové soutěže menší a medailí na nich rozdáno osmnáct set.
Z nich jich do Česka patří 59 - jen o 15% méně, než květnových 71 - z toho byly 4 Velké zlaté, 46 Zlatých, 5 Stříbrných a 4 Bronzové. Z uvedených čísel je patrný mnohonásobně vyšší podíl na celkových ziscích ve srovnání s předchozím měsícem a v relativním srovnání dosáhl - i bez medailí z domácí soutěže - svého letošního rekordu.

Medailisté

Na slovenské soutěži Muvina 2017 uspělo celkem 31 producentů, na daleké čínské Shanghai International Wine Challenge 2017 bodovala 2 tuzemská vinařství a na blízké maďarské Vinagora 2017 celkem 3 vinařství.
Kliknutím na název soutěže se zobrazí přehledná mapa se všemi oceněnými vinařstvími a v jejich detailu uvedenými i ostatními zahraničními soutěžemi, na nichž získali v posledních dvou letech některou z medailí.
Competition

Grand Gold Gold Silver Bronze Total Producer
Mondial du Chasselas 2017Muvina 2017 Czechia
4 44

48 31
Shanghai International Wine Challenge 2017 Czechia


2 4 6 2
Citadelles du Vin 2017Vinagora 2017 Czechia

2 3
5 3
Oenoforum 2017Czechia Total

4 46 5 4 59 3,3%
World Total

21 750 463 545 1 779


10. července 2017

První 3 měsíce se sudovým vínem podle nového zákona

Schéma možností prodeje vína spotřebitelům
Zdroj: ÚKZÚZ
Od 1. dubna platí novela vinařského zákona, která mimo jiné zavedla definici sudového vína a nutnou registraci provozoven výrobců nebo příjemců sudového vína, kteří jediní ho nyní mohou prodávat, v registru vedeném ÚKZÚZ v Oblekovicích. 
Schéma nového způsobu prodeje sudovky ukazuje ilustrační obrázek. Praktické shrnutí povinností producentů sudového vína i jeho prodejců podle této vinařské novely uvádí ÚKZÚZ zde.
Také Svaz vinařů přišel se svou troškou do mlýna a na konci června zveřejnil nezávazný návod, jak při prodeji sudovky postupovat.
Registrace je pro stávající prodejny sudového vína dobrovolná až do 30. září a už od 1. dubna povinná pro provozovny, které s jeho prodejem začaly právě až po 1. dubnu. 
Co tedy lze ze seznamu provozoven prodávajících sudové víno po třech měsících fungování registru vyčíst?

Morava registruje

V registru je po třech měsících přes dvě stě dvacet provozoven. Lze očekávat, že s blížícím se koncem dobrovolné lhůty k registraci počet požadavků na registraci poroste. 

4. července 2017

Vyladěno na léto: cesta k vinaři i do sklepa na jeden klik

Hledat podle názvů

Nový mikulovský
Hotel Ryzlink
Vložte do hledácího pole největší tuzemské vinařské mapy Wine of Czechia | Víno z Česka i jen část názvu vinařství nebo hotelu a ihned se vám nabídnou možnosti, které Vašemu zadání na mapě odpovídají.
Napište třeba jen "ryzli" a mapa Vám ihned nabídne nový Hotel Ryzlink, ulici Ryzlinkovou v Libni a stejnou ve Velkých Bílovicích. 
Vyhledávání je novinkou na léto jak dělanou. Skutečně stačí napsat "herzán" nebo "zámecké" a v nabídce se hned ukazuje všech pět vinařství, která mají toto příjmení nebo přídavné jméno ve svém názvu.

Chybí?

Jestli nějaké místo - třeba vinaře, sklep, pension, hotel nebo vinotéku - na mapě postrádáte, prostě ho přidejte!
Vyhledávání samozřejmě funguje stejně výkonně na mobilu, tabletu i stolních počítačích a i vyhledávání podle adresy a nalezení trasy zůstávají stále stejně funkční.

3. července 2017

Včera za tisíc, dneska zadarmo

Podpora za podporu

Na našem facebooku jsme nedávno upozornili, že Vinařský fond v dubnu zveřejnil Info pro příjemce podpory – pořadatele vinařských akcí, ve které poukázal na povinnost zveřejnit výměnou za jeho finanční podporu  loga fondu v místě podporované akce. Současně přímo z této informace vedl odkaz na eshop soukromé firmy, kde byl a stále je ke koupi banner splňující tuto podmínku - za 1000 Kč
Poté, co tato nevídaná marketingová podpora vyplavala na povrch, fond v Info pro příjemce podpory z 27. června oznámil, že vydal nový plakát velikost A1 s požadovanými logy - který je zdarma
Stovkám organizátorů v budoucnu podpořených akcí tímto konečně ušetřil nadbytečné stovky tisíc. Ale vsázet se, jestli se bude revanšovat i jejich předchůdcům, které už k nákupu tisícovkového banneru s úspěchem svedl, nebudeme.