Přeskočit na hlavní obsah

Zdá se, že světová produkce vína v roce 2023 bude nejmenší za posledních 60 let


Mezinárodní organizace pro révu a víno představila první odhady světové produkce vína v roce 2023.

V Evropské unii se očekává nízký objem produkce. Itálie a Španělsko zaznamenávají výrazný pokles oproti roku 2022 v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které vedly k plísním a suchu. Francie se v roce 2023 stane největším světovým producentem s objemem mírně nad svým pětiletým průměrem.

První prognózy sklizně v USA naznačují, že objem produkce bude nejen vyšší než v roce 2022, ale také nad průměrem posledních let.

Na jižní polokouli jsou očekávání objemu produkce vína výrazně nižší než v roce 2022. Austrálie, Argentina, Chile, Jihoafrická republika a Brazílie byly silně ovlivněné nepříznivými povětrnostními podmínkami. Výjimkou je Nový Zéland, což je jediná země s úrovní produkce v roce 2023 nad svým pětiletým průměrem.

Na základě informací shromážděných o devětadvaceti zemích, které se v roce 2022 podílely na celosvětové produkci 94 %, se světová produkce vína bez šťáv a moštů v roce 2023 odhaduje v rozmezí 241,7 až 246,6 milionů hektolitrů, přičemž střední odhad činí 244,1 mhl. Což znamená pokles o 7 % ve srovnání s již tak podprůměrným objemem roku 2022.

Letošní údaj je však třeba prozatím brát s rezervou, neboť informace z některých velkých zemí jako například Čína zatím ještě nejsou k dispozici. Rovněž vysoká volatilita objemů produkce pozorovaná v posledních letech jak na úrovni jednotlivých zemí, tak na regionální úrovni činí prognózu ještě obtížnější.

Jednalo by tak se o nejmenší produkci od roku 1961 (214 mhl), což je dokonce méně než historicky malý objem produkce v roce 2017 (248 mhl). Tento negativní scénář lze přičíst výraznému poklesu v hlavních vinařských zemích na obou polokoulích. Zatímco na jižní polokouli zaznamenaly Austrálie, Argentina, Chile, Jihoafrická republika a Brazílie meziroční výkyvy mezi -10 % a -30 %, na severní polokouli jsou to Itálie, Španělsko a Řecko, které nejvíce utrpěly špatnými klimatickými podmínkami během vegetačního období. Příznivé klimatické podmínky, které vedly k průměrným nebo nadprůměrným objemům, zaznamenaly pouze USA a několik zemí EU, jako je Německo, Portugalsko a Rumunsko.

Extrémní klimatické podmínky - jako jsou brzké mrazy, silné deště a sucho - opět výrazně ovlivnily produkci světových vinic. V kontextu klesající celosvětové spotřeby a vysokých zásob v mnoha regionech světa by však očekávaná nízká produkce mohla na světový trh přinést rovnováhu.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.