Přeskočit na hlavní obsah

Potravinářská inspekce o víně 2021


Státní zemědělská a potravinářská inspekce se s veřejností podělila o výsledky loňských kontrol vína. Podle finančního objemu zákazů víno mezi potravinami nejenže jako každý rok obsadilo s velkým náskokem chmurné první místo, ale letošním objemem zlomilo desetiletý rekord.

V roce 2021 provedla Inspekce 3 696 kontrolních vstupů do 2 303 provozoven za účelem prověření požadavků na produkci a prodej výrobků z révy vinné. Během těchto kontrol byla v 712 kontrolních materiálech popsána minimálně jedna nevyhovující skutečnost a tedy 1/5 daných kontrol byla nevyhovující.

Víno v laboratoři

Za účelem laboratorní analýzy Inspekce odebrala 869 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 122 šarží a tedy 14 % nevyhovělo právním předpisům, povoleným enologickým postupům a omezením. Dále byly u 20 šarží zatříděných vín ověřovány základní parametry (celkový a skutečný obsah alkoholu, bezcukerný extrakt, hustota, obsah cukru, kyselost atd.) a porovnávány s hodnotami předloženými při zatřídění. 

Z těchto 20 šarží neodpovídaly naměřené hodnoty s hodnotami při zatřídění u 4 šarží. Nejpočetnější zjištění byly senzoricky nevyhovující parametry jako například oxidáza, nežádoucí těkavé látky – octovatění vína, vada po oxidu siřičitém aj. Dalším nedostatkem byly odlišné údaje o na etiketě uváděném a skutečném obsahu alkoholu anebo údaje o zbytkovém obsahu cukru.

Nedostatky

V jakostních parametrech byly zjištěné nedostatky v případě překročení povoleného limitu obsahu těkavých kyselin a celkového obsahu oxidu siřičitého. Dále byly zjištěny nepovolené enologické postupy, a to v případě překročení limitu pro zvyšování přirozeného obsahu alkoholu ve výrobku (nadlimitní přídavek cukru do moštu nebo rmutu) a překročení limitu v případě použití kyseliny sorbové (tj. konzervantu). 

Závažná zjištění, tedy falšování produktu, byla zjištěna v 17 případech, a to u šarží vín původem z České republiky, Bulharska, Slovenska a Rakouska. Tato vína obsahovala zakázaný přídavek exogenní vody, neodpovídající geografický původ, nepovolený přídavek syntetického glycerolu, sacharózy a sacharinu.

Celkem bylo hodnoceno 1 349 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 314 šarží nevyhovělo právním předpisům, což představuje 23,3 % nevyhovujících šarží ze všech hodnocených šarží. V porovnání s 155 nevyhovujícími šaržemi v roce 2020 se jedná o výrazný nárůst.

Nebalené víno

V roce 2021 Inspekce obdržela celkem 2 814 hlášení příjmu nebaleného vína, což představuje 4 312 šarží v celkovém množství 62 646 939 litrů. Nejčastěji se jednalo o nebalené víno původem z Maďarska, Itálie, Španělska, Argentiny, Slovenska, Rakouska a Moldavska.

V laboratoři byly analyzovány vzorky z 228 šarží nebaleného vína v celkovém objemu 3 643 844 litrů, z nichž nevyhověly celkem 4 šarže nebalených vín. Ve dvou případech bylo zjištěno závažné porušení právních předpisů, tj. falšování produktů, a to u nebaleného vína původem z Rakouska (nepovolený přídavek exogenní vody) a nebaleného vína původem z Bulharska (nepovolený přídavek syntetického glycerolu). Dále bylo ve dvou případech zjištěno, že údaj uvedený v průvodním dokladu o skutečném obsahu alkoholu se neshoduje s výslednou naměřenou hodnotou.

Vinotéky

Druhé podstatné zaměření kontrolní činnosti směřovalo na prověření zákonných podmínek při prodeji vína spotřebiteli, tedy prodeji vína sudového, čepovaného, rozlévaného a vína v obalu určeném pro spotřebitele. Zásadní pohled tak byl upřen na prodejce vín vystupujících v pozici „vinotéky-stáčírny“, kteří svým chováním obcházeli zákonný prodej sudového vína.

Opatření Inspekce

Za loňský rok uložila Inspekce celkem 11 285 zákazů v celkové výši téměř 59 milion korun. Největší finanční objem zákazů ve výši více než 36 milionů byl uložen v oboru víno, což je nejvíc za posledních deset let a jedenapůlkrát víc, než v každém z předchozích dvou let.
 
Rok Kontrolováno Nevyhovělo Zákaz prodeje Roční produkce vína

ks ks mil. Kč tis. hl
2021 1 349 314 36,4 579
2020 1 144 155 14,8 590
2019 1 036 260 14,4 481
2018 1 300 311 33,5 681
2017 1 531 275 14,1 635
2016 1 436 561 4,5 617
2015 1 536 531 14,8 819
2014 1 041 452 2,2 382
2013 1 134 415 13,3 635
2012 888 278 3,7 470
2011 945 319 4,3 650
 

Nejčtenější

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř

Asijský škůdce je i v Česku. Ničí také víno

Je také původem z Asie, jako koronavirus, ale tenhle nepřítel neničí lidem zdraví, ale víno. Kněžice mramorovaná , Halyomorpha halys, ploštice z čeledi kněžicovitých. V místech zavlečení je schopná konzumovat šťávy jabloní, hrušní, broskvoní, révy vinné nebo různých bobulovin, ze zeleniny vyhledává rajčata, papriky, brukvovité a tykvovité rostliny a mnohé jiné. Při sání poškodí pokožku plodů, což může vést k sekundárním infekcím znehodnocujícím plod. Při výrobě vína sekret podrážděných a rozmačkaných jedinců kněžice ukrytých mezi bobulemi hroznů aromaticky zcela znehodnotí vylisovaný mošt. Původ a rozšíření Domovinou kněžice mramorované je východ Asie, ale od přelomu 20. a 21. století byl zaznamenán její výskyt v Severní Americe. V Evropě se zdají být místem prvního výskytu Lichtenštejnsko a Švýcarsko od roku 2004, odkud se ploštice zřejmě dále šířila do Itálie, Německa a Francie. V roce 2013 byla poprvé zaznamenána v Maďarsku, v letech 2015 až 2017 na Balkáně, v roce 2016 v J

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.