Přeskočit na hlavní obsah

Aktuální údaje o rozloze tuzemských vinic 2021


Přestože výroční zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nebyla letos výjimečně vydaná už před začátkem prázdnin, ale bude zveřejněná až v říjnu, můžeme díky údajům registru vinic aktualizovat údaje o tuzemských vinicích roku 2021 již dnes.

Ke konci roku 2021 bylo registrováno 17 865,8 hektarů révo vinnou osázených vinic, 13 998 jejich pěstitelů, o téměř 650 méně, než v předchozím roce, a 1 869 výrobců vína, méně, než v roce 2020 i 2019. 

Více než dvě třetiny obhospodařované plochy vinic patřily odrůdám moštovým bílým, jejichž plocha se zvyšuje, necelá jedna třetina odrůdám moštovým modrým a zanedbatelný podíl necelé 0,5 % připadl na stolní a podnožové odrůdy a na šlechtitelský materiál. Produkční potenciál Česka byl 18 504,3 hektarů.

Pokles zájmu

Nejenže vloni klesl počet pěstitelů, klesl také jejich zájem o výsadbu nových vinic. Pro rok 2021 byla stanovena kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu vinic ve výši 180,7 ha. Ve stanoveném termínu požádalo o povolení 173 pěstitelů na výměru 139,7 ha a uvedená kvóta zůstala nevyužitá i po prodloužení termínu příjmu žádostí. Přestože okamžitě využitelná plocha pro výsadbu byla přibližně 440 ha, i s novou výsadbou bylo vysázeno 268,2 ha nových vinic, o 28 ha méně než v minulém roce.

Populární odrůdy

Mezi nejčastěji vysazované odrůdy révy vinné patřila s 31,9 ha stále Pálava. Z ostatních bílých odrůd pak Rulandské bílé na ploše 18,9 ha a s 18,2 ha Ryzlink vlašský a z modrých odrůd pak s 10,9 ha Merlot. Mezi PIWI odrůdami kraloval s 18,3 ha Hibernal. Výměra ploch s PIWI odrůdami byla na konci roku 783 hektarů, což bylo ve srovnání s rokem 2020 o 43 ha více, jejich podíl na obhospodařované ploše činil 4 %. Nejpěstovanější odrůdou v této skupině byl už zmíněný Hibernal s aktuální plochou 384 ha, následovaný odrůdou Solaris na 149, 9 ha. 

Z celkové výměry vinic bylo v systému ekologického vinohradnictví registrováno 1 083 ha s podílem 6 %. Průměrné stáří nejvíce pěstovaných odrůd je 22 let.

Největší vinice

K největším vinařským obcím podle plochy osázených vinic patřily podobně jako v letech předešlých s 771 ha Velké Bílovice, následované Valticemi s 595 ha, Mikulovem s 518 ha, Čejkovicemi s 518 ha, Novosedly mají 427 ha, Dolní Dunajovice 424 ha, Velké Pavlovice 363 ha, Vrbovec 332 ha a Sedlec 295 ha. Ve vinařské oblasti Čechy je se 109 ha největší obcí Mělník. 

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.