Přeskočit na hlavní obsah

Aktuální údaje o rozloze tuzemských vinic 2021


Přestože výroční zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nebyla letos výjimečně vydaná už před začátkem prázdnin, ale bude zveřejněná až v říjnu, můžeme díky údajům registru vinic aktualizovat údaje o tuzemských vinicích roku 2021 již dnes.

Ke konci roku 2021 bylo registrováno 17 865,8 hektarů révo vinnou osázených vinic, 13 998 jejich pěstitelů, o téměř 650 méně, než v předchozím roce, a 1 869 výrobců vína, méně, než v roce 2020 i 2019. 

Více než dvě třetiny obhospodařované plochy vinic patřily odrůdám moštovým bílým, jejichž plocha se zvyšuje, necelá jedna třetina odrůdám moštovým modrým a zanedbatelný podíl necelé 0,5 % připadl na stolní a podnožové odrůdy a na šlechtitelský materiál. Produkční potenciál Česka byl 18 504,3 hektarů.

Pokles zájmu

Nejenže vloni klesl počet pěstitelů, klesl také jejich zájem o výsadbu nových vinic. Pro rok 2021 byla stanovena kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu vinic ve výši 180,7 ha. Ve stanoveném termínu požádalo o povolení 173 pěstitelů na výměru 139,7 ha a uvedená kvóta zůstala nevyužitá i po prodloužení termínu příjmu žádostí. Přestože okamžitě využitelná plocha pro výsadbu byla přibližně 440 ha, i s novou výsadbou bylo vysázeno 268,2 ha nových vinic, o 28 ha méně než v minulém roce.

Populární odrůdy

Mezi nejčastěji vysazované odrůdy révy vinné patřila s 31,9 ha stále Pálava. Z ostatních bílých odrůd pak Rulandské bílé na ploše 18,9 ha a s 18,2 ha Ryzlink vlašský a z modrých odrůd pak s 10,9 ha Merlot. Mezi PIWI odrůdami kraloval s 18,3 ha Hibernal. Výměra ploch s PIWI odrůdami byla na konci roku 783 hektarů, což bylo ve srovnání s rokem 2020 o 43 ha více, jejich podíl na obhospodařované ploše činil 4 %. Nejpěstovanější odrůdou v této skupině byl už zmíněný Hibernal s aktuální plochou 384 ha, následovaný odrůdou Solaris na 149, 9 ha. 

Z celkové výměry vinic bylo v systému ekologického vinohradnictví registrováno 1 083 ha s podílem 6 %. Průměrné stáří nejvíce pěstovaných odrůd je 22 let.

Největší vinice

K největším vinařským obcím podle plochy osázených vinic patřily podobně jako v letech předešlých s 771 ha Velké Bílovice, následované Valticemi s 595 ha, Mikulovem s 518 ha, Čejkovicemi s 518 ha, Novosedly mají 427 ha, Dolní Dunajovice 424 ha, Velké Pavlovice 363 ha, Vrbovec 332 ha a Sedlec 295 ha. Ve vinařské oblasti Čechy je se 109 ha největší obcí Mělník. 

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

Češi mají o víno zájem stále stejný. Spíš malý

Údaje o tuzemské spotřebě alkoholu pravidelně vzbuzují vášně, neboť nás údajně posouvají na nelichotivá místa zemí s jeho největší konzumací. V roce 2019 hlásal titulek ČTK , že „Spotřeba alkoholu od roku 2008 mírně klesla“ a zpráva dále citovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví : „V Česku se spotřebuje 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, což nás v mezinárodním srovnání zařazuje na nelichotivé druhé místo ve spotřebě alkoholu v Evropě.“ Skutečnost Před několika málo dny zveřejnil  Český statistický úřad , který jediný tyto údaje zjišťuje, nejnovější data o domácí spotřebě potravin včetně alkoholu. Spotřeba čistého lihu v roce 2021 byla podle něj 9,7 litru na osobu a rok, stejná jako v předchozím roce a nejnižší za posledních deset let. To představuje 163,26 litrů piva, vína a lihovin na osobu a rok a za celou zemi pak 17 144 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů. Rozpory Spotřeba vína – míněno vína z révy vinné, ne ovocného vína – mnoho let osciluje kolem 17 litrů na osobu a rok

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř