Přeskočit na hlavní obsah

Spotřební daň a dvě třetiny dovozů? Devět desetin zkonzumovaného vína pochází od domácích vinařů


S diskusí nad zavedením spotřební daně pro tichá vína zakořenila ve veřejném prostoru informace, že se tuzemská vína podílejí na domácí spotřebě jednou třetinou a dovozová vína dvěmi, což by odpovídalo jejich podílu na platbách případné spotřební daně. Není to přesné, není to pravda.

Podle Českého statistického úřadu se v letech 2015 až 2021 v Česku zkonzumovalo 12,5 milionů hektolitrů vína.

Podle informací Registru vinic při Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském vyprodukovali tuzemští vinaři v letech 2015 až 2021 celkem 4,9 milionů hektolitrů vína z tuzemských hroznů a 6,5 milionů hektolitrů ze zahraniční suroviny, dohromady 11,4 milionů hektolitrů. Jen samotný Bohemia Sekt, patřící německé rodinné firmě Henkel Freixenet, vyrobil v tomto období 1,2 milionů hektolitrů vína, víc než desetinu domácí produkce. Na dovozy pak dle statistik ČSÚ a ÚKZÚZ zbývá 1,1 milionu hektolitrů vína.

Vinohradníci a vinaři

Hovoříme-li o tuzemských vinicích a tedy zemědělství, pak se jejich úroda na domácí spotřebě podílí ne jednou třetinou, ale dvěma pětinami, 39 %. Samotných domácích pěstitelů a jejich sklizně se ale případná spotřební daň nijak nedotkne.

Hovoříme-li o spotřební dani a tedy potravinářství, podíleli by se na ní domácí vinaři z 91 % a devět procent výnosu spotřební daně by zajistila importovaná vína a zahraniční vinaři, resp. jejich dovozci.

Tento výsledek ale zpochybňují importní a exportní statistiky Celní správy převzaté ČSÚ a zveřejňované Státním zemědělským a intervenčním fondem. Podle nich bylo v letech 2015 až 2021 saldo zahraničního obchodu s vínem 9 milionů hektolitrů vína včetně suroviny pro jeho výrobu, kupodivu však ani tuna vinných hroznů moštových. Spolu s uvedenou produkcí z tuzemských hroznů 4,9 milionů hektolitrů a konzumací 12,5 milionů hektolitrů by to znamenalo, že do osobních tuzemských a bezcelních zahraničních archivů přibylo nezkonzumovaných 1,4 milionů hektolitrů vína. Pak by na domácí vinaře připadlo ne 91 %, ale 82 % podílu na spotřební dani z vína a na zahraniční vinaře a jejich import ne devět, ale dvojnásobných 18 %. Že je mediálně propíraná jedna třetina od devíti nebo i osmi desetin na hony vzdálená však není pochyb.

Víno dnes celníky nezajímá

Nicméně ke kvalitě uváděných oficiálních čísel je třeba uvést, že v silách Registru vinic není předávaná hlášení o uvedených objemech kontrolovat, že statistici zjišťují data o spotřebě vína pouze výběrovým šetřením, a že Celní správa je sice důkladná a kapacitně vybavená, ale právě s ohledem na nulovou spotřební daň a její nulový výnos není tiché víno její prioritou a kontroly směřuje do komodit s výraznějším přínosem veřejných prostředků.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Výživové hodnoty na etiketách vín zatím stále ještě dobrovolně

Jaká je energetická hodnota vína Až dodneška je uvádění výživových hodnot dobrovolné, ale od 13. prosince je pro většinu výrobců povinné uvádět sedm údajů, a to energetickou hodnotu, tuky a z nich nasycené mastné kyseliny, sacharidy a z nich cukry, bílkoviny a sůl . Základních sedm povinných údajů mohou producenti dobrovolně doplnit o mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, polyalkoholy, škrob, vlákninu, vitaminy a minerální látky .  Pro vína tato povinnost neplatí a uvádění výživových hodnot zatím zůstává dobrovolné, stejně jako je ještě dobrovolné do čtvrtečního schválení novely vinařského zákona senátem a jejího následného podpisu prezidentem značení vín jednotným logotypem . Protože ale výjimka platí pro nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2 % obj., nelkoholická vína uváděná do oběhu po 13. prosinci už všechny povinné výživové hodnoty mít musí.