Přeskočit na hlavní obsah

Fakta

Vinohradnictví

Ukazatel MJ 2018 2017 2016 2015 2014
Produkční potenciál vinic ha 18 655,09 18 662,61 18 486,34 19 663,45 19 633,47
z toho

osázená plocha vinic ha 18 067,93 17 903,30 17 737,12 17 677,85 17 611,44
vyklučená plocha vinic ha 118,31 170,41 157,75 58,86 70,9
plocha s právem na opětovnou výsadbu vinic ha 226,07 252,49 384,83 599,99 656,27
práva na výsadbu ve státní rezervě ha - - - 1 326,75 1 294,86
povolení pro novou výsadbu ha 178,00 177,90 132,43 - -
povolení pro opětovnou výsadbu ha 64,78 158,51 75,40 - -
Zaregistrovaných pěstitelů
17 613 17 892 18 193 18 304 18 414
Plocha plodných vinic haVinohradnictví a vinařství

Ukazatel MJ 2018 2017 2016 2015 2014
Plocha plodných vinic 1) (bez tříletých vinic) tis. ha 15,9 15,8 15,8 15,8 15,8
Hektarový výnos 1) t/ha 6,51 5,05 4,80 5,73 4,03
Počáteční zásoba k 1.8. 2) tis. hl 794 731 920 705 850
Domácí výroba 2) tis. hl 681 635 617 819 382
Dovoz suroviny a vína tis. hl 1 404 1 608 1 405 1 594 1 651
Celková nabídka tis. hl 2 879 2 974 2 942 3 118 2 883
Spotřeba tis. hl 2 052 2 073 2 150 2 091 1 980
Vývoz vína tis. hl 79 107 61 107 198
Konečná zásoba k 31. 7. 2) tis. hl 748 794 731 920 705
Soběstačnost 2, 3) % 33,2 30,6 28,7 39,2 19,3
Rentabilita bez dotací 4) % 1,3 2 -7 7 -5
Sklizeň hroznů révy vinné t 103 704 79 744 75 905 90 608 63 533


Poměry

Ukazatel MJ 2018 2017 2016 2015 2014
Obyvatelstvo osob 10 626 430 10 589 526 10 565 284 10 542 942 10 524 783
Domácí výroba / obyvatel l/osobu 6,4 6,0 5,8 7,8 3,6
Domácí výroba – Vývoz vína / osobu l/osobu 5,7 5,0 5,3 6,8 1,7
Spotřeba / osobu l/osobu 19,3 19,6 20,3 19,8 18,8
Podíl domácí produkce na konzumaci % 29,3% 25,5% 25,9% 34,1% 9,3%
Podíl vývozu na domácí produkci % 11,6% 16,9% 9,9% 13,1% 51,8%
Sklizeň hroznů révy vinné tis. t 90 84 81 108 50
Hektarový výnos I. t/ha 6,52 5,05 4,80 5,73 4,02
Hektarový výnos II. t/ha 5,65 5,31 5,15 6,84 3,19

Poznámka: 

1)Údaje ČSÚ
2)Pro vinařský rok 2014/15 zásoba podle ÚKZÚZ, pro vinařský rok 2015/16 domácí výroba a konečná zásoba odhad ÚKZÚZ
3)Meziroční index u soběstačnosti a rentability je vyjádřen v procentních bodech, tj. rozdílem %
4)Údaje SV ČROdrůdová skladba registrovaných vinic MJ 2018 2017 2016 2015 2014
Veltlínské zelené ha 1 653,87 1 620,52 1 639,83 1 663,14 1 645,62
Müller Thurgau ha 1 498,52 1 514,36 1 546,92 1 545,90 1 539,61
Ryzlink rýnský ha 1 341,59 1 313,20 1 242,28 1 225,99 1 244,18
Ryzlink vlašský ha 1 168,46 1 186,95 1 188,27 1 195,73 1 207,50
Rulandské šedé ha 984,80 962,28 951,53 912,49 890,17
Sauvignon ha 975,24 963,01 937,04 943,61 940,10
Chardonnay ha 961,69 935,77 920,53 897,12 873,88
Rulandské bílé ha 792,32 796,86 803,40 811,83 816,86
Tramín červený ha 710,31 701,05 686,33 657,87 644,35
Pálava ha 594,08 549,42 494,08 452,05 417,38
Muškát moravský ha 451,49 443,88 429,41 425,76 416,94
Hibernal ha 301,06 275,97 227,45 193,74 187,86
Neuburské ha 287,91 285,76 293,82 301,16 316,32
Sylvánské zelené ha 166,40 156,44 146,79 139,74 136,58
Veltlínské červené rané ha 155,87 165,47 169,08 181,62 168,68
Solaris ha 106,33 89,12 66,86 53,16 45,85
Irsai Oliver ha 99,08 101,02 90,04 89,82 89,91
Kerner ha 65,19 62,81 60,69 53,46 51,98
Muškát Ottonel ha 55,24 55,68 60,47 63,40 63,06
Aurelius ha 49,32 53,02 54,56 52,56 34,77
Děvín ha 30,86 28,99 28,18 27,30 25,89
Johanniter ha 25,63 24,50 19,27 16,89 13,26
Malverina ha

11,72 11,54 10,07
Savilon ha
15,28


ostatní ha 253,87 228,59 203,44 127,32 181,96
Celkem moštové bílé ha 12 750,65 12 529,56 12 271,97 12 119,54 11 962,77Frankovka ha 1 079,25 1 101,36 1 119,88 1 141,77 1 141,77
Svatovavřinecké ha 1 053,80 1 085,28 1 138,84 1 175,65 1 175,65
Zweigeltrebe ha 752,80 749,55 762,82 768,96 768,96
Rulandské modré ha 728,39 720,27 720,99 717,52 717,52
Modrý Portugal ha 566,07 583,39 593,21 604,55 604,55
Cabernet Sauvignon ha 232,38 235,77 237,47 238,41 238,41
André ha 208,38 217,55 223,24 237,52 237,52
Cabernet Moravia ha 192,92 194,18 194,34 194,25 194,25
Dornfelder ha 154,70 147,78 145,15 142,43 142,43
Merlot ha 125,42 122,84 117,00 117,18 117,18
Neronet ha 37,25 36,14 35,71 35,74 35,74
Alibernet ha 25,70 25,45 25,37 24,32 24,32
Cabernet Cortis ha 20,92 16,72 14,07 12,51 12,51
Blauburger ha 10,17 6,24 7,16 6,65 6,65
Regent ha 10,00 10,02 8,36 8,44 8,44
Fratava ha 6,31 8,46 6,23 7,37 7,37
Agni ha 5,59 5,60 5,57 5,29 5,29
Laurot ha 5,05 5,04 5,01 4,84 4,84
Roesler ha 4,58 4,31 4,12 4,01 4,01
Sevar ha 4,50 4,52 4,20 4,18 4,18
Ariana ha 2,95 2,94 2,92 3,00 3,00
Dunaj ha 2,49 2,25 2,19 2,10 2,10
Acolon ha 2,17 2,09


Cabernet Franc ha

3,22 2,56 2,56
ostatní ha 36,26 34,50 31,85 32,67 32,67
Celkem moštové modré ha 5 270,92 5 324,93 5 411,42 5 494,44 5 494,44
Zdroj: ÚKZÚZ; Pozn.: pokud tabulka neuvádí žádné číslo, nejsou osázené plochy.