Přeskočit na hlavní obsah

Vinařský fond

Přehled zákonných i nezákonných příjmů a výdajů Vinařského fondu za roky 2006 až 2018 z jeho výročních zpráv:


Kapitola a účetní položka2006-20182018201720162015201420132012201120102009200820072006
Odvody z vína 913-401 295 083 962 26 367 628 25 300 832 27 221 454 19 710 843 20 716 222 20 594 914 29 440 063 18 742 256 24 262 505 25 661 750 22 175 273 16 972 101 17 918 123
Odvody z vinice 913-403 65 000 508 5 217 501 5 234 243 5 284 901 5 097 049 4 842 521 4 820 901 5 005 664 4 542 413 5 017 724 5 239 560 5 261 669 4 879 869 4 556 495
Finanční podpora státu Mze §35 odst.1c) 691-100 457 961 394 37 236 389 37 236 389 39 692 897 31 777 128 32 492 195 32 001 177 40 817 850 32 346 947 35 691 661 39 953 849 32 739 719 28 774 511 37 200 682
Dotace ze státního rozpočtu 0
Dotace JMK §35 odst.1e) 691-200 63 200 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000 7 500 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000 2 700 000
Finanční příspěvek kraje 0
Dary 648-200 100 000
0 50 000


50 000

Dědictví 0
Tržby za zboží 604-100,604-200 5 059 205 110 505 108 397 16 000 260 812 71 958 836 728 1 172 918 979 722 877 066 457 200 27 900 140 000
Úroky §35 odst. 1j) 662-100 8 273 775 176 654 7 607 17 182 147 346 208 479 398 688 254 284 301 701 348 596 420 480 1 818 585 2 160 481 2 013 692
Penále §35 odst.1k) 644-100 3 582 892 258 482 -96 655 333 057 100 453 170 696 133 383 245 208 223 261 230 156 194 685 488 603 567 660 733 906
Příjmy Fondu (dle Zákona) 898 261 737 74 367 158 72 790 813 77 615 490 62 093 630 63 502 071 63 785 790 80 935 986 64 636 299 71 427 707 79 927 523 65 561 748 56 494 622 65 122 898
Výnosy (dle Výročních zpráv) 680 901 978 46 742 661 52 589 743 56 214 817 53 424 693 52 362 311 52 147 035 56 233 370 72 940 792 66 763 662 76 421 502 83 868 652 5 545 805 5 646 936
Zákonná Podpora státu (se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů Fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k). 440 300 343 37 130 769 35 554 424 37 922 593 30 316 502 31 009 876 31 784 613 40 118 136 32 289 352 35 736 046 39 973 674 32 822 029 27 720 111 27 922 216
Rozdíl (Podpora státu Vyplaceno mínus Vypočítáno) 17 661 051 105 620 1 681 965 1 770 304 1 460 626 1 482 319 216 564 699 714 57 595 -44 385 -19 825 -82 310 1 054 400 9 278 466
Podpora státu (ověřeno z MZe dle InfoZ). 246 364 583
39 130 000
37 236 389 39 692 897 31 777 128 32 492 195 32 001 177 40 817 850 32 346 947
Podpora marketingu 913-410 65 872 614 3 969 006 6 876 995 5 001 318 4 354 445 5 684 704 6 790 423 3 853 818 5 030 102 4 267 355 3 295 559 3 043 697 1 108 218 12 596 975
Informace veřejnosti o vinohradnictví a vinařství 913-411 33 208 603 3 010 671 2 840 719 1 695 311 2 889 444 2 141 868 2 043 672 3 161 072 4 312 068 1 837 426 3 403 320 2 910 865 277 440 2 684 727
Podpora rozvoje vinařství a turistiky 913-412 74 630 902 7 109 271 7 185 629 6 881 230 5 565 565 6 991 222 7 217 757 11 581 166 6 299 395 4 212 863 2 756 696 2 225 755 995 088 5 609 266
Provozní náklady 75 711 983 6 638 526 6 179 193 6 456 667 6 166 105 5 991 310 5 569 848 5 827 268 5 697 985 5 602 608 5 395 055 5 351 847 5 289 766 5 545 805
Výdaje celkem 249 424 102 20 727 474 23 082 536 20 034 526 18 975 559 20 809 104 21 621 700 24 423 324 21 339 550 15 920 252 14 850 630 13 532 163 7 670 511 26 436 774
Rozdíl (Příjmy mínus Legální výdaje) 648 837 634 53 639 684 49 708 277 57 580 964 43 118 071 42 692 967 42 164 090 56 512 662 43 296 749 55 507 455 65 076 893 52 029 585 48 824 111 38 686 124
Mimo svůj předmět činnosti % 72,2% 72% 68% 74% 69% 67% 66% 70% 67% 78% 81% 79% 86% 59%
Na svou zákonnou činnost % 27,8% 28% 32% 26% 31% 33% 34% 30% 33% 22% 19% 21% 14% 41%
z toho: podpory % 15,6% 15% 19% 15% 16% 20% 22% 19% 18% 12% 8% 8% 4% 28%
z toho: informace % 3,7% 4% 4% 2% 5% 3% 3% 4% 7% 3% 4% 4% 0% 4%
Jen provoz % 8,4% 8,9% 8,5% 8,3% 9,9% 9,4% 8,7% 7,2% 8,8% 7,8% 6,7% 8,2% 9,4% 8,5%
Jen provoz vs. zákonné příjmy % 8,8% 9,0% 8,9% 8,7% 10,4% 9,9% 8,8% 7,3% 8,8% 7,8% 6,7% 8,1% 9,7% 11,9%

Nejčtenější

Kolik keřů révy viné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic.
S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol:
Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol:
Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčís…

Vinařství Neoklas koupil slovenský miliardář a stává se dvojkou mezi českými producenty

Na nákupech v Šardicích Tuzemská divize investiční skupiny FPD Group slovenského miliardáře Antona Siekela, které už patří Vinařství Mutěnice, 15. dubna formálně završila proces, na jehož základě koupila za stovky milionů korun společnost Neoklas ze Šardic na Hodonínsku, vinařství s 345 hektary vinic a značkami Vinný sklep Sovín a Augustiniánské sklepy.  Skupina FPD Group tím vstoupila mezi největší tuzemské vinařské společnosti jako jsou Bohemia Sekt, Zámecké vinařství Bzenec nebo Znovín Znojmo a podle svých slov se stává tuzemskou dvojkou.
"Doposud jsme se soustředili na import a stáčení kvalitních vín za příznivé ceny. S akvizicí Neoklasu rozšiřujeme zásadním způsobem naše produktové portfolio o vína moravského původu. Činíme tak zejména s ohledem na raketově rostoucí spotřebu právě moravského vína," uvedl Tomáš Šupa z FPD Group.
Expanze na tuzemském trhu i v zahraničí Skupina chce dále expandovat nákupem dalších vinic i vinařství, její vizí je obhospodařování až 1000 h…

Víno ve skleněných demižonech je v Česku populární a také levné

Podle Vinařství Mutěnice rostou obliba i prodej vína v pětilitrových skleněných demižonech o desítky procent ročně a souvisí s několika faktory. Velmi vstřícná cena ve vztahu ke kvalitě, když v obchodních řetězcích jej lze zakoupit i za 24 Kč za litr, průhledný obal, který vyhovuje určitému typu zákazníků a navíc fakt, že po zkonzumování vína zůstane spotřebitelům praktický skleněný soudek, který je možné využít například pro domácí ovocné šťávy. Cena vína z demižonů a z lahví Vinařství Mutěnice je součástí Vinařské skupiny Vinifera, která je s 25 milionů litrů prodaného vína a ročními tržbami 750 milionů Kč podle svých slov současnou dvojkou na trhu, chce dále růst a být nejen tuzemskou jedničkou, ale i klíčovým dodavatelem vína ve střední Evropě.

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar.
Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar.

Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký, ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční.
Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoři výběrový…

Podpora pro nově vysazované vinice

Podpory na pořízení sazenic pro nové vinice Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond bude v rámci programu Zemědělec poskytovat podporu také na pořízení sazenic révy vinné související s výsadbou nových vinic. Novou výsadbou vinic se rozumí výsadba révy vinné, vysazená na základě uděleného povolení pro novou výsadbu dle čl. 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nebo z práv z rezervy udělených podle čl. 85 k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a převedených do povolení pro novou výsadbu dle čl. 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Splnění podmínky výsadby nových vinic se prokáže doručením rozhodnutí o registraci vinice a rozhodnutím o povolení výsadby vystaveného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.