Přeskočit na hlavní obsah

Nové apelace i vinice, populární odrůdy i statistiky. Čeho se dočkali příznivci vína v uplynulém vinařském roce

Bilanční situační a výhledová zpráva s podtitulkem Réva vinná přináší každoročně integraci vinařských statistik a údajů z více tuzemských úřadů a po porovnání s čísly z předchozích vydání vyplývá z té nejnovější několik zaznameníhodných novinek.
Přibylo apalecí, opět na Moravě, v Čechách zůstává stále jediná, mělnická, z roku 2015. 

Apelace

Počet spolků, které svoje vína sami zatřiďují a používají pro jejich označení zkratku VOC nebo V.O.C. - vína originální certifikace - stoupl ze sedmi na kulatých deset, když nejstarší VOC Znojmo zahajuje desátý rok své činnosti.

VOC Slovácko

Od srpna 2016 je novou apelací VOC Slovácko se sídlem v Josefově, kterou lze přiznávat pouze vínům vyrobeným z odrůd Muškát moravský, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské modré a Frankovka. Členská vinařství objevíte kliknutím na název apelace.
Na podzim roku 2016 získalo povolení přiznávat označení vína originální certifikace VOC Hustopečsko. Pod tímto označením lze zatřiďovat odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín červený a Rulandské modré, z nichž lze vyrábět vína jako samostatné odrůdy, v případě bílých odrůd lze vyrábět kupáž ze dvou nebo tří odrůd a v případě odrůdy Rulandské modré lze vyrábět vína rosé a klaret.

VOC Hustopečsko

Vína VOC Hustopečsko mohou vyrábět vinaři, kteří mají své sídlo v katastrálním území obcí Hustopeče, Křepice, Kurdějov, Nikolčice, Popice, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice a Velké Němčice. Členy apelace najdete zde.

VOC Kraví Hora

Nyní nejmladší VOC Kraví Hora získalo rozhodnutí Ministerstva zemědělství v srpnu 2017 a je jediným VOC spolkem v České republice, který vyrábí vína VOC pouze z jedné odrůdy - André, z jedné vinařské obce - Bořetice u Hustopečí, a pouze z jedné viniční trati - Kraví Hora. Oprávnění používat označení VOC Kraví Hora mají současní členové spolku, s nimiž se seznámíte na tomto místě.
Pokud si někteří příznivci vína nedokáží vždy vzpomenout na všech šest vinařských podoblastí, budou to mít s desítkou novodobých tuzemských apelací ještě obtížnější a tyto budou muset o jejich pozornost bojovat o to usilovněji.

Odrůdy

Skladba tuzemských vinic se ve srovnání s předchozím rokem nijak výrazně nezměnila. Z bílých odrůd jsou na více než tisíci hektarech vysázené stále Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský, z modrých Svatovavřinecké a Frankovka. S výjimkou Müller Thurgau a Ryzlinku rýnského rozloha vinic s ostatními jmenovanými odrůdami mírně poklesla.
Z těch ve vinicích nejméně zastoupených na popularitě získávají Cabernet Franc, Blauburger, Cabernet Cortis, Alibernet nebo Dornfelder z modrých a Johanniter, Aurelius, Kerner, Solaris, Hibernal, ale i Sylvánské zelené z bílých. Úplný přehled najdete v části Fakta.

Vinice

Rozloha tuzemských vinic začala mírně stoupat, na čemž mají mimo obnovy vyklučených vinic podíl nová pravidla pro povolování výsadby, platná od 1. ledna 2016, která mírně uvolnila platná omezení a umožňují každoročně novou výsadbu vinic o ploše rovnající se 1% plochy vinic s moštovými odrůdami k 31. 7. předchozího vinařského roku. 
Pro Česko tato kvóta představuje 178 hektarů a v roce 2016 byla beze zbytku vyčerpána. V roce 2017 byl zájem menší, kdy bylo sice podáno celkem 194 žádostí na plochu necelých 153 hektarů, ale bezchybných bylo nakonec 187, což představovalo celkovou plochu 148 hektarů.
Z rozboru aktuální struktury vinic dle jejich velikosti a počtu pěstitelů lze vysledovat, že 70% z celkové výměry vinic je soustředěno v ucelených vinicích nad 1 hektar, ale ze souboru pěstitelů je to jen u 4% z vedených pěstitelů. Na druhé straně 4% vinic o výměře do 0,1 hektaru jsou v držení 43% z celkového počtu pěstitelů. Dochází tedy ke koncentraci velkých vinic u malého počtu velkých pěstitelů, z nichž o jedné takové akvizici jsme napsali zde, další zaznamenali tady a o jedné drobnější, ale za pohádkovou cenu píšeme zde.

Sklizeň

Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2016 sklizeno celkem 75 905 tun hroznů révy vinné, tedy o 16% méně než v roce předchozím. Průměrný výnos hroznů révy vinné se pohyboval na úrovni 4,8 t/ha. Že je to ve srovnání se světem, ale i se sousedním Německem stále velmi málo, jsme už také psali.

Bilance výroby a spotřeby vína

Podle odhadů vinařského roku 2016/2017, který skončil 31.7.2017, stoupla domácí spotřeba vína z 2,091 milionů hektolitrů na 2,15 milionů hektolitrů, klesla domácí produkce vína z 0,819 milionů hektolitrů na 0,631 milionů hektolitrů, a export domácího vína také opět klesl z 0,107 milionů hektolitrů na 0,061 hektolitrů, když v roce 2012/2013 byl více než pětinásobný - 0,328 hektolitrů.
I přes klesající export tuzemského vína se snížil podíl domácí produkce na celkové konzumaci z loňské třetiny (34,1%) na letošní čtvrtinu (26,5%). Všechny údaje opět naleznete v části Fakta.

Obchod s vínem a jeho ceny

Protože zahraniční obchod s vínem a dosahované ceny v zahraničním obchodě i u tuzemských producentů sledujeme samostatně, omezíme se v tomto odstavci jen na stručné konstatování, že dovoz suroviny a vína, pravidelně uzavírající desítku nejvíce dovážených zemědělských komodit a naprosto nezbytný pro uspokojení domácí poptávky, ve srovnání s loňským rokem klesl z 1,594 milionů hektolitrů na 1,405 milionů. Tento pokles ale způsobila relativně vysoká počáteční zásoba, tedy předloňská ještě neprodaná domácí produkce.

Prameny

Uváděné údaje pocházejí ze zdrojů Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Českého statistického úřadu, za jejichž zpracováním stojí Ivana Součková z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Miroslav Račický z ÚKZÚZ.

Nejčtenější

Aktuální údaje o rozloze tuzemských vinic 2020

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský právě vydal výroční zprávu za rok 2020, která obsahuje mimo jiné přehled registrovaných vinic tak, jak je eviduje jeho Registr vinic ve Znojmě-Oblekovicích. Osázená plocha vinic je podle údajů ÚKZÚZ v posledních letech kolísavá. Oproti roku 2019, kdy činila 18 189 hektarů, je nižší o 264 hektarů. V roce 2020 bylo vysázeno 296 hektarů nových vinic a současně bylo vyklučeno 172 hektarů starých vinic. Nová výsadba V roce 2020 byla stanovená kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu ve výši 181 hektarů a všem 174 žadatelům bylo plně vyhověno. Nejvíce vysazovanými odrůdami byly Pálava s 32 hektary, Ryzlink rýnský s 31 hektary a Veltlínské zelené s 21 hektary, následované Rulandským modrým s plochou 14 hektarů. Z PIWI odrůd se nejvíce s téměř 15 hektary sázel Hibernal. Na zkušební vinici ÚKZÚZ o velikosti 5 hektarů v k.ú. Znojmo na viniční trati Načeratický kopec se na ploše 33 tisíc metrů čtverečních probíhají pokusy registrace a odlišnost

Výroční zpráva: návod na čtení

Tento týden dostali poslanci Poslanecké sněmovny k dispozici výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2020, kterou každoročně musí, tak jako výroční zprávy České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře a mnoha dalších, projednat a posoudit, a před tím přečíst. Tak jako vždy se poslanci ke kontrole postaví liknavě a proto následuje jednoduchý čtenářský návod, který jim jejich asistenti prozatím upírají. K ověření, zda je hospodaření Vinařského fondu souladu se zákonem, postačí nalistovat tabulku s přehledem příjmů a výdajů, strana 30, z níž lze s kalkulačkou v ruce zjistit toto: Za prvé: Rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou poskytovány, jak je v tabulce označené, podle § 31 odst. 4 vinařského zákona a činily 17 milionů korun. Třikrát víc, 52 milionů korun, vynaložil Fond na Komunikační kampaň a Propagace na základě smluv, kde odkaz na zákon chybí jednoduše proto, že zákon takové výdaje Fondu neumožňuje . Za druhé:  Jestliže za rok 2020 Fond nelegálně utratil 52 milionů, ta

Černý trh a poctivý vinař z Břeclavska

Boj proti černému trhu s vínem vypukl s novelou vinařského zákona 1. dubna 2017. Už jsou to plné čtyři roky, kdy stát s cílem sklidit ročně miliardový benefit na černý trh zaklekl. Tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý sice dnes tvrdí, že " snižování daňových úniků nebylo stanoveno jako cíl novely vinařského zákona ," ale tehdejší vláda Bohuslava Sobotky s Andrejem Babišem jako ministrem financí to viděla přesně obráceně. V příloze svého lednového usnesení z roku 2016 uvedla: " V neposlední řadě jsou navržené změny v souvislosti s rozsáhlými daňovými úniky rovněž nutné z hlediska účinného fiskálního dozoru. Podle kvalifikovaného odhadu probíhá zhruba pětina trhu s vínem v České republice v rámci šedé ekonomiky. Při konzumaci přibližně 2 mil. hl jde o objem 0,5 mil. hl vína za rok. Průměrná cena dovozu nebaleného vína je 15 Kč za 1 litr, zatímco následná cena realizace prodeje je zhruba 65 Kč za 1 litr, což činí zisk kolem 50 Kč za 1 litr. To odpovídá obje