Přeskočit na hlavní obsah

VOC na startu, na vrcholu nebo tápající?


Vína originální certifikace, často označovaná jako vína z apelací, zveřejnila prostřednictvím ministerstva zemědělství objem své produkce v roce 2018. Nejvíc pochází z nejstarší, nejméně z nejmenší a z nejnovější není žádné, v tom ale není jediné.

Rozhodnutí označovat svou vybranou produkci zkratkou VOC nově získal spolek VOC Mutěnice, v loňském roce ještě spolek VOC vinice Velké Pavlovice a počet těchto soukromých apelací tím vzrostl na 13. Tedy na víc než dvojnásobek státních apelací.

Produkce

Všech devět VOC spolků s větší než nulovou produkcí ohlásilo objem 4,1 tisíce hl vyrobeného vína. Na celkové domácí produkci roku 2018 o objemu 681 tisíc hl to představuje podíl 0,6 %.

Ve srovnání s rokem 2017 produkce VOC o desetinu stoupla. Na nárůstu mají podíl VOC nováčci, tradiční spolky produkující vína VOC nejméně pět předchozích let, vyrobily stejně jako v roce 2016 a o 8 % více, než v předchozím roce. Toto hodnocení se vztahuje k sektoru VOC jako celku a jednotlivá VOC se pochopitelně liší.

Srovnání

Letošní a vlastně každoroční premiant Znojmo roste, ale ne bez přerušení. Méně než v roce 2013 vyrobili v následujících dvou letech a i mezi roky 2016 a 2018 zaznamenali propad. Nelze přehlédnout, že ve srovnání s ostatními nahrává jeho postupnému růstu sepjetí s nejbohatším územním celkem, jehož je jednou z nejvýznamnějších výkladních skříní (ale Znojmo k lákadlům regionu přidalo i Znojemské pivo). Stejný potenciál by proto mohly mít třeba VOC Brno, Praha nebo Dycky Most!.

Obdobnou výhodu má nebo by mohl mít Mikulov, kterému podle produkce i délky existence stále patří druhá příčka. Jeho VOC produkce přesto od rekordního roku 2016 o 30 % klesla a v letech 2014 a 2015 byla nižší než v roce 2013.

Souběžně vzniklé VOC Modré Hory z roku na rok o 27 poklesly a produkcí se vyrovnaly roku 2013.

Produkce slovácké VOC Blatnice zůstala v roce 2018 na úrovni roku 2017, což je o 20 % méně, než v roce 2016.

Celkovým objemem ji dohánějící o tři roky mladší VOC Valtice zaznamenaly v roce 2018 ve srovnání s předchozím rokem pokles o 15 %, i tak však o polovinu překonaly produkci prvního roku své existence.

Produkce VOC Pálava, VOC Slovácko a VOC Bzenec za rok 2018 byla srovnatelná a pohybovala se od 110 do 135 hektolitrů vína. Vína z nejmenší VOC Kraví Hora bylo ve srovnání s rokem 2017 také méně, ze 14 hektolitrů kleslo na 13 hektolitrů. VOC Mělník za druhý rok své existence ani VOC Hustopečsko za oba roky nevykázaly žádnou VOC produkci.

Zatříděné víno (l) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Celkem
VOC Znojmo 250 737 224 912 240 507 190 332 179 744 204 543 1 290 775
VOC Mikulov 38 756 41 022 55 205 11 525 17 969 24 012 188 489
VOC Modré Hory 29 343 40 321 19 336 21 790 21 533 29 012 161 335
VOC Blatnice 21 588 21 692 27 052 9 020 13 720 5 120 98 192
VOC Valtice 31 776 37 525 21 350 0 0 - 90 651
VOC Pálava 13 400 - 8 685 - 5 400 9 082 36 567
VOC Mělník - 7 507 - - - - 7 507
VOC Kraví Hora 1 340 1 425 - - - - 2 765
VOC Hustopečsko - - - - - - 0
VOC Slovácko 12 000 - - - - - 12 000
VOC Bzenec 11 027 - - - - - 11 027
VOC Mutěnice - - - - - - 0
VOC Vinice Velké Pavlovice - - - - - - 0
Celkem 409 967 374 404 372 135 232 667 238 366 271 769 1 899 308

Co z toho plyne

Zdá se, že uvedená čísla představují poučení.

Za stávajících podmínek nebude produkci VOC upřednostňovat současná generace a možná ani příští. I po deseti letech existence soukromých apelací jí stošedesátkrát snadněji prodáte vína pod státní apelací, jakostní, s přívlastkem, s uvedením viniční tratí nebo vinařské podoblastí.

Pokud se rozhodnete k VOC produkci, připravte si k její propagaci opravdu velkou kupu peněz nebo ještě větší hromadu vlastního času a originálních marketingových nápadů. 

Pokud peníze ani čas nemáte, zajděte na radnici a zeptejte se, na kolik by si dlouhodobě cenila své propagace vaším vínem. A nezkoušejte triky jako Břeclavsko, zvolte Břeclav; Břeclav má bankovní účet, Břeclavsko ne.

Nevěřte tuzemským úřadům, že název vaší soukromé apelace v Evropě ochrání a zařadí ke svým už chráněným státním apelacím; ze třinácti současných VOC stále má to štěstí jedna jediná.

Neriskujte s vinařským nebo fantazijním názvem apelace, vsaďte na název města, nejméně okresního, ale krajské nebo hlavní se hodí ještě víc.

Vinařským zákonem a ekonomickou logikou paradoxně než Vína vznikla spíš Města Originální Certifikace.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

Češi mají o víno zájem stále stejný. Spíš malý

Údaje o tuzemské spotřebě alkoholu pravidelně vzbuzují vášně, neboť nás údajně posouvají na nelichotivá místa zemí s jeho největší konzumací. V roce 2019 hlásal titulek ČTK , že „Spotřeba alkoholu od roku 2008 mírně klesla“ a zpráva dále citovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví : „V Česku se spotřebuje 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, což nás v mezinárodním srovnání zařazuje na nelichotivé druhé místo ve spotřebě alkoholu v Evropě.“ Skutečnost Před několika málo dny zveřejnil  Český statistický úřad , který jediný tyto údaje zjišťuje, nejnovější data o domácí spotřebě potravin včetně alkoholu. Spotřeba čistého lihu v roce 2021 byla podle něj 9,7 litru na osobu a rok, stejná jako v předchozím roce a nejnižší za posledních deset let. To představuje 163,26 litrů piva, vína a lihovin na osobu a rok a za celou zemi pak 17 144 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů. Rozpory Spotřeba vína – míněno vína z révy vinné, ne ovocného vína – mnoho let osciluje kolem 17 litrů na osobu a rok

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř