Přeskočit na hlavní obsah

VOC na startu, na vrcholu nebo tápající?


Vína originální certifikace, často označovaná jako vína z apelací, zveřejnila prostřednictvím ministerstva zemědělství objem své produkce v roce 2018. Nejvíc pochází z nejstarší, nejméně z nejmenší a z nejnovější není žádné, v tom ale není jediné.

Rozhodnutí označovat svou vybranou produkci zkratkou VOC nově získal spolek VOC Mutěnice, v loňském roce ještě spolek VOC vinice Velké Pavlovice a počet těchto soukromých apelací tím vzrostl na 13. Tedy na víc než dvojnásobek státních apelací.

Produkce

Všech devět VOC spolků s větší než nulovou produkcí ohlásilo objem 4,1 tisíce hl vyrobeného vína. Na celkové domácí produkci roku 2018 o objemu 681 tisíc hl to představuje podíl 0,6 %.

Ve srovnání s rokem 2017 produkce VOC o desetinu stoupla. Na nárůstu mají podíl VOC nováčci, tradiční spolky produkující vína VOC nejméně pět předchozích let, vyrobily stejně jako v roce 2016 a o 8 % více, než v předchozím roce. Toto hodnocení se vztahuje k sektoru VOC jako celku a jednotlivá VOC se pochopitelně liší.

Srovnání

Letošní a vlastně každoroční premiant Znojmo roste, ale ne bez přerušení. Méně než v roce 2013 vyrobili v následujících dvou letech a i mezi roky 2016 a 2018 zaznamenali propad. Nelze přehlédnout, že ve srovnání s ostatními nahrává jeho postupnému růstu sepjetí s nejbohatším územním celkem, jehož je jednou z nejvýznamnějších výkladních skříní (ale Znojmo k lákadlům regionu přidalo i Znojemské pivo). Stejný potenciál by proto mohly mít třeba VOC Brno, Praha nebo Dycky Most!.

Obdobnou výhodu má nebo by mohl mít Mikulov, kterému podle produkce i délky existence stále patří druhá příčka. Jeho VOC produkce přesto od rekordního roku 2016 o 30 % klesla a v letech 2014 a 2015 byla nižší než v roce 2013.

Souběžně vzniklé VOC Modré Hory z roku na rok o 27 poklesly a produkcí se vyrovnaly roku 2013.

Produkce slovácké VOC Blatnice zůstala v roce 2018 na úrovni roku 2017, což je o 20 % méně, než v roce 2016.

Celkovým objemem ji dohánějící o tři roky mladší VOC Valtice zaznamenaly v roce 2018 ve srovnání s předchozím rokem pokles o 15 %, i tak však o polovinu překonaly produkci prvního roku své existence.

Produkce VOC Pálava, VOC Slovácko a VOC Bzenec za rok 2018 byla srovnatelná a pohybovala se od 110 do 135 hektolitrů vína. Vína z nejmenší VOC Kraví Hora bylo ve srovnání s rokem 2017 také méně, ze 14 hektolitrů kleslo na 13 hektolitrů. VOC Mělník za druhý rok své existence ani VOC Hustopečsko za oba roky nevykázaly žádnou VOC produkci.

Zatříděné víno (l) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Celkem
VOC Znojmo 250 737 224 912 240 507 190 332 179 744 204 543 1 290 775
VOC Mikulov 38 756 41 022 55 205 11 525 17 969 24 012 188 489
VOC Modré Hory 29 343 40 321 19 336 21 790 21 533 29 012 161 335
VOC Blatnice 21 588 21 692 27 052 9 020 13 720 5 120 98 192
VOC Valtice 31 776 37 525 21 350 0 0 - 90 651
VOC Pálava 13 400 - 8 685 - 5 400 9 082 36 567
VOC Mělník - 7 507 - - - - 7 507
VOC Kraví Hora 1 340 1 425 - - - - 2 765
VOC Hustopečsko - - - - - - 0
VOC Slovácko 12 000 - - - - - 12 000
VOC Bzenec 11 027 - - - - - 11 027
VOC Mutěnice - - - - - - 0
VOC Vinice Velké Pavlovice - - - - - - 0
Celkem 409 967 374 404 372 135 232 667 238 366 271 769 1 899 308

Co z toho plyne

Zdá se, že uvedená čísla představují poučení.

Za stávajících podmínek nebude produkci VOC upřednostňovat současná generace a možná ani příští. I po deseti letech existence soukromých apelací jí stošedesátkrát snadněji prodáte vína pod státní apelací, jakostní, s přívlastkem, s uvedením viniční tratí nebo vinařské podoblastí.

Pokud se rozhodnete k VOC produkci, připravte si k její propagaci opravdu velkou kupu peněz nebo ještě větší hromadu vlastního času a originálních marketingových nápadů. 

Pokud peníze ani čas nemáte, zajděte na radnici a zeptejte se, na kolik by si dlouhodobě cenila své propagace vaším vínem. A nezkoušejte triky jako Břeclavsko, zvolte Břeclav; Břeclav má bankovní účet, Břeclavsko ne.

Nevěřte tuzemským úřadům, že název vaší soukromé apelace v Evropě ochrání a zařadí ke svým už chráněným státním apelacím; ze třinácti současných VOC stále má to štěstí jedna jediná.

Neriskujte s vinařským nebo fantazijním názvem apelace, vsaďte na název města, nejméně okresního, ale krajské nebo hlavní se hodí ještě víc.

Vinařským zákonem a ekonomickou logikou paradoxně než Vína vznikla spíš Města Originální Certifikace.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

České vinařství v roce 2023

Produkce Produkce všech domácích vinařství dosáhla vloni nejnižší úrovně posledních let, 697 tisíc hektolitrů vína. Ve srovnání s 1 102 tisíci hektolitry rekordního roku 2017 o víc než třetinu méně. Pokles výroby pokračuje po celou tuto dobu s výjimkou malého nevýznamného nárůstu v kovidovém roce 2021. Podíl tuzemských hroznů révy vinné s touto produkci však úplně nekoreluje. Zatímco v rekordním roce 2017 pocházelo z tuzemské sklizně 642 tisíc hektolitrů vína a ze zahraniční 460 tisíc hektolitrů s vzájemným poměrem 3:2, v roce 2023 bylo z domácích vinic 486 tisíc hektolitrů a ze zahraničních 211 tisíc hektolitrů s poměrem 7:3. Produkce z tuzemských vinic klesla o čtvrtinu, zatímco z dovozových o víc než polovinu. Vinice Připočteme-li k produkci vína i zanedbatelnou produkci moštů a ostatních výrobků jako jsou burčáky a podobně a přepočteme-li ji výlisností, dopočteme se nejen celkové roční sklizně z tuzemských vinic, ale také jejich hektarových výnosů. Plocha tuzemských plodných vinic

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho