Přeskočit na hlavní obsah

Brněnský Concours Mondial de Bruxelles za pětTyhle dva miliony neodešly z Brna do Suchohrdel u Miroslavi nijak okatě, tím pozoruhodnější je příjemce a důvod odeslání.

V roce 2020 se v Brně konala renomovaná putovní vinařská soutěž Concours Mondial de Bruxelles. Jejímu organizátorovi, soukromé belgické společnosti Vinopres ze Saint-Gilles, poskytl z veřejných prostředků pomoc český státní fond. Prostřednictvím zajištění organizace této veřejnosti nepřístupné mezinárodní soutěže prý totiž bude propagované tuzemské vinařství a vinohradnictví, což je srozumitelný, i když ne moc konkrétní cíl.

Zajištění organizace přišlo Ministerstvu zemědělství podřízený Vinařský fond na pět milionů korun, z nichž polovinu poskytl jako mimořádnou dotaci Jihomoravský kraj.

O nejlepším není pochyb

Za zajištění organizace si dva z pěti milionů na základě této, této a této smlouvy připsala společnost tehdejšího obchodního a marketingového ředitele Svazu vinařů a jeho dnešního prezidenta a místopředsedy Rady Vinařského fondu. Té Rady, která o dvou milionech pro něj rozhodla bez výběrového řízení přičiněním hlasů členů nominovaných Svazem vinařů.

Ve výroční zprávě Vinařského fondu za rok 2020 není o těchto platbách ani o jejím adresátovi žádná zmínka. Kromě toho se společnost s původním názvem attri s.r.o. před schvalováním účetní závěrky fondu a jeho výroční zprávy přejmenovala ještě v únoru 2021 na dnešní wine studio s.r.o. A v červenci byl její jediný vlastník zvolený prezidentem Svazu vinařů a v srpnu ho jemu podřízený ředitel Svazu vinařů nominoval do Rady Vinařského fondu, jehož členem se stal v říjnu.

Že nominanti Svazu vinařů v Radě Vinařského fondu odhlasují podpory fondu pro vinařské soutěže Svazu vinařů, je rutina, nad kterou se už nikdo včetně Dozorčí rady fondu nepozastaví. Ale že tito nominanti schválí peníze fondu na pomoc s organizací cizí vinařské soutěže firmě funkcionáře Svazu vinařů, je novinka.

Absence cílů a jejich kontrol

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2013 zjistil, že Vinařský fond většinou nestanovuje výchozí a cílové hodnoty propagace, nekontroluje je, vyhodnocuje je nesprávným nebo zavádějícím způsobem a nezjišťuje, jak velký a zda vůbec měla propagace vliv na naplňování stanovených cílů a jaký byl její dopad a přínos.

I to je důvod, proč by mělo Ministerstvo zemědělství nebo Dozorčí rada fondu vyhodnotit vliv pětimilionové pomoci belgickému organizátorovi na výchozí a cílovou hodnotu propagace tuzemského vinařství a vinohradnictví, tedy dvaceti tisíc státem registrovaných vinařů a pěstitelů.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.