Přeskočit na hlavní obsah

Rok vinařských jednání se zveřejněným obsahem

Loňské červnové jednání Rady Vinařského fondu přineslo definitivní zlom a změnilo zaběhnutou tradici. Proti sice byli dva členové, ale ostatních sedm přítomných hlasovalo pro a Rada Fondu se usnesla na zveřejňování zápisů ze svých jednání na webu Fondu.
Fond se tím po všech letech tajemnosti, mlčenlivosti a odmítání zápisy poskytovat zařadil k institucím, které o své činnosti veřejnost dlouhodobě informují.
Protože Fond nedávno zveřejnil zápis z letošního červnového jednání Rady Fondu, je to příležitost k jedné pozoruhodné roční rekapitulaci. Podle zákona jmenuje ministr zemědělství devět členů Rady z jedenácti na návrh vinohradnických a vinařských sdružení. Desátého člena Rady jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva a jedenáctého z řad zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Poprvé dvě sdružení

Při jmenování současných členů Rady před dvěma roky prolomil tehdejší ministr zemědělství exkluzivitu Svazu vinařů ČR, jehož personální návrhy jako jediného sdružení vyslyšeli od roku 2004 všichni předchozí ministři. V současné Radě zasedají čtyři členové jmenovaní na návrh Vinařské asociace ČR. Z návrhu Svazu vinařů ČR vzešlo v současné Radě zbývajících pět členů.
Protože zápisy obsahují také záznamy o účasti členů na jednání i o jejich případném odchodu nebo příchodu v průběhu jednání, nabízí se rekapitulace, na kolika usneseních ze všech přijatých se každý člen Rady účastnil. A jak svou účastí na jednáních hájí zájmy sdružení, na jehož návrh byl jmenovaný. Ale také zájmy státu a Jihomoravského kraje.

Kdo (ne)hlasuje

Od loňského 15. do letošního 13. června jednala Rada celkem desetkrát a přijala 105 usnesení. Rozhodování o málo víc než třetině, o 37 % z nich, se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje. Zástupce státu byl účastný téměř na dvou třetinách usnesení, na 65 %.
Členové nominovaní Svazem vinařů se na všech usneseních podíleli účastí 80 % a zástupci Vinařské asociace 71 %.
U každého ze všech 105 usnesení Rady byl pouze jediný její člen. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů.
Pokud by panoval v Jihomoravském kraji, na ministerstvu zemědělství nebo v jednotlivých vinařských sdruženích pocit, že Vinařský fond nerespektuje vždy i jejich zájmy, může být příčinou i docházka jejich zástupců na jednání Rady Fondu.
Připomeňme, že Jihomoravský kraj přispěl vloni Fondu pěti miliony, stát třiceti sedmi, vinaři dvaceti pěti a pěstitelé pěti miliony korun.