Přeskočit na hlavní obsah

Svatomartinské 2021


Podle zpřesněných odhadů Vinařského fondu letos vinaři Svatomartinským vínem naplnili 2 344 000 lahví, což představuje 17,5 tisíce hektolitrů. Celková loňská produkce tuzemských vín dosáhla 589 tisíc hektolitrů a podle odhadů má být ta letošní o 2 procenta vyšší, tedy 601 tisíc hektolitrů. Podíl Svatomartinského na celkové domácí produkci jsou necelá tři procenta.

Poslední údaj o tuzemské konzumaci zveřejnil statistický úřad v loňském prosinci za rok 2019, a to 1 837 tisíc hektolitrů vína, nejvíc za uplynulých šest let. Měli-li by příznivci stejnou chuť na víno i letos, dosáhl by podíl Svatomartinského na celkové domácí konzumaci necelé jedno procento.

Tržby

K propagaci Svatomartinského na brněnském náměstí Svobody, V.I.P akci v Brně a v Senátu nakoupuje Vinařský fond od vinařů Svatomartinské za režijní cenu 50 korun včetně DPH. Jeho doporučená minimální velkoobchodní cena byla 50 korun bez DPH, tedy 67 korun za litr. Pokud by se za tuto cenu prodala celá letošní produkce, přinesla by vinařům tržby 117 milionů korun.

Podmínky pro označení Svatomartinské odpovídají nárokům kladeným státem a mezinárodními institucemi pro chráněné označení původu zapisované do registru Evropské komise, ale toto domácí označení jím není, je pouze ochrannou známkou. I tak je jeho podobnost zejména s tuzemským systémem vín originální certifikace nepřehlédnutelná. Pokud současných čtrnáct VOC oblastí vyprodukuje ročně něco přes 4 tisíce hektolitrů VOC vín, jejichž doporučená cena většinou překračuje 140 korun za lahev, pak jejich prodeje s ani ne jednoprocentním podílem na celkové produkci přinesou tržby 80 milionů korun.

Tak či tak jsou jednodenní mohutně propagované Svatomartinské, které se před Martinem prodávat nesmí a o které po Martinovi zájem prudce klesá, i skromně propagovaná VOC vína srovnatelnou jehlou v kupce sena.

Mladá vína

Mnohem déle a tedy více mohou přitahovat pozornost vína označená jako mladá. Ta, stejně jako Svatomartinské, také pocházejí z aktuální sklizně a s tímto označením se mohou prodávat nejen do konce roku, ve kterém proběhla sklizeň použitých hroznů, ale i kdykoli před svátkem svatého Martina. Někteří producenti proto ani neprodukují mladá vína pod značkou Svatomartinské, ale právě s označením „mladé víno.“

Konkurence

Na jednu stranu je to tradiční zákonem a mezistátními dohodami chráněný výraz, na druhou stranu jsou však k jeho užití zákonem stanovené podmínky, zejména pak nezbytnost kontroly jakosti mladých vín Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Přestože tato povinnost platí od doby registrace tradičního výrazu „mladé víno“ Evropskou komisí, výstrahu před jejím neplněním inspekce adresovala vinařům poprvé právě letos a právě těsně před Martinem. Producenti již vyrobeného, nalahvovaného a do obchodů rozvezeného vína označeného na etiketách jako mladé proto museli tato inspekcí dosud nekontrolovaná vína do poslední lahve a pod hrozbou pokut urychleně stáhnout z prodeje. Produkci zrovna tak mladého jenže Svatomartinského, jehož jakost schválení inspekcí nepodléhá, tak letos odpadla objemnější konkurence jako na zavolanou.

Nejčtenější

Peníze slíbené, vyplacené, chybějící

Žadatelům o podpory Vinařský fond každoročně přislíbí několik milionů korun. Ne všichni žadatelé projekt zrealizují a ne všichni, kteří jej dokončí, splní podmínky fondu a v důsledku toho jsou jim skutečně vyplacené podpory zkrácené. Přestože přislíbené a skutečně vyplacené podpory jsou z logiky věci přibližně o rok posunuté, v dlouhém časovém horizontu se tento rozdíl stírá. Polovina Co tedy pohled do rozhodnutí o podporách a do výročních zpráv se skutečně vyplacenými podporami nabízí. V období 2008 až 2020, za které jsou oba údaje spolehlivě ověřitelné, fond obdržel žádosti na projekty ve výši 570 milionů korun a na základě rozhodnutí členů jeho Rady přislíbil žadatelům 320 milionů korun, něco přes polovinu. A ve stejném období všem žadatelům, kteří projekt dokončili a podali vyúčtování, vyplatil 150 milionů, o 170 milionů méně, tedy necelou polovinu přislíbené částky, a o 420 milionů méně, než původně požadovali. Pětina Na příjmech fondu, které za tuto dobu dosáhly téměř 940 milionů

Kolik keřů révy viné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

11.11. v 11 hodin na dosah: mrtvé husy, mladá vína, a my žijeme

Tradiční, leč novodobý svátek mladých vín řečených Svatomartinská klepe na dveře a za nimi už ve více než dvou milionech lahví čeká 387 vzorků vín, které tuto etiketu ponesou. Nejen na brněnském Svatomartinském koštu se 11.11. v 11 hodin tato vína poprvé otevřou a jejich příznivci si je na mnoha vhodných místech ve stejný čas vychutnají s čím dál tím oblíbenější a možná už i známější Svatomartinskou husou. Jenže Na letošního Martina 11.11. tomu je přesně sto let, kdy na bojištích 1. světové války zavládlo příměří. Toto příměří, které ukončilo boje na západní frontě války a které vstoupilo v platnost šest hodin poté, kdy ho v soukromém jídelním vagonu maršála Ferdinanda Focha mezi 5:12 a 5:20 po třech dnech vyjednávání podepsali všichni zúčastnění, tedy 11. listopadu 1918 v 11 hodin pařížského času, nese podle místa, kde vagon zastavil, název Příměří z Compiègne , Armistice of Compiègne, Armistice de Rethondes nebo německy Waffenstillstand von Compiègne. Kromě opečených hus a p