Přeskočit na hlavní obsah

Češi mají o víno zájem stále stejný. Spíš malý


Údaje o tuzemské spotřebě alkoholu pravidelně vzbuzují vášně, neboť nás údajně posouvají na nelichotivá místa zemí s jeho největší konzumací. V roce 2019 hlásal titulek ČTK, že „Spotřeba alkoholu od roku 2008 mírně klesla“ a zpráva dále citovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví: „V Česku se spotřebuje 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, což nás v mezinárodním srovnání zařazuje na nelichotivé druhé místo ve spotřebě alkoholu v Evropě.“

Skutečnost

Před několika málo dny zveřejnil Český statistický úřad, který jediný tyto údaje zjišťuje, nejnovější data o domácí spotřebě potravin včetně alkoholu. Spotřeba čistého lihu v roce 2021 byla podle něj 9,7 litru na osobu a rok, stejná jako v předchozím roce a nejnižší za posledních deset let. To představuje 163,26 litrů piva, vína a lihovin na osobu a rok a za celou zemi pak 17 144 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů.

Rozpory

Spotřeba vína – míněno vína z révy vinné, ne ovocného vína – mnoho let osciluje kolem 17 litrů na osobu a rok a vloni byla podle statistiků 17,17 litrů, celkem tedy 1 803 tisíc hektolitrů. Ale Mezinárodní organizace pro révu a víno letos o prázdninách zveřejnila podle údajů dodaných ministerstvem zemědělství odhad české konzumace v roce 2021 o objemu 2 300 tisíc hektolitrů vína. O více než čtvrtinu vyšší.

Pokud například Český rozhlas citoval v roce 2020 údaj Svazu vinařů České republiky, že v roce 2018 vypil každý průměrný občan České republiky necelých 22 litrů vína za rok, pak se zmýlil. Statistici uvádějí, že spotřeba vína v tomto roce byla 17,11 litrů na osobu a rok. O čtvrtinu méně. A i pokud bychom připustili, že by vinaři souhlasili se zahrnutím produkce ovocných vín do své produkce, byla by v roce 2018 celková konzumace vína 20,4 litrů na osobu a rok, sice o víc než tři litry vyšší, ale stále o 1,5 litrů nižší, než tvrdil Svaz vinařů.

Trendy

Pokud se chceme věnovat relativním a absolutním údajům o konzumaci vína, musíme mít na paměti počet obyvatel. Přitom počet obyvatel kolísá a loňský střední stav 10 500 850 obyvatel byl nejnižším za posledních deset let. Sporným bodem také bývá konzumace turistů. Bezpochyby by to byl zajímavý údaj, ale k dispozici není, neboť statistici získávají data pouze od domácích respondentů.

Komu věřit

Pozoruhodné je porovnání údajů o spotřebě čistého alkoholu podle tuzemských statistiků a podle Světové zdravotnické organizace, která globální srovnání provádí každých pět let, naposledy v roce 2018. Podle WHO byla tehdy česká spotřeba čistého alkoholu 14,4 litrů na osobu a rok, z toho 1,5 litru na černém trhu, tedy dokonce ještě vyšší, než shora citovaný údaj Ministerstva zdravotnictví. Čeští statistici ale vycházejí ze svých dotazníkových šetření, která nutně obsahují data o konzumaci na oficiálním i na černém trhu. Podle nich byla 9,93 litru na osobu a rok. O třetinu nižší.

Neméně zajímavé jsou údaje Ministerstva zemědělství. To například v situační a výhledové zprávě pro uvedlo jako nejnovější údaj domácí spotřeby vína o objemu 2 174 tisíc hektolitrů vína za rok 2019. Přitom tento údaj nezjišťuje a může se opřít pouze o statistická data. Ale statistici uvádějí v roce 2019 celkovou konzumaci 1 837 tisíc hektolitrů. O nepřehlédnutelnou osminu méně.

Nejoblíbenější je

Pomiňme tedy nespolehlivé zdroje dat a ještě se podívejme na porovnání loňské domácí konzumace piva, vína a lihovin. Ve srovnání podle objemu čistého alkoholu jsou s 46 % první pivo, s 29 % druhé lihoviny a s 25 % třetí víno. Pokud pořadí srovnáme podle vypitého množství, s 83 % kraluje pivo, s 13 % je druhé víno a lihoviny se 4 % jsou třetí. Víno tak na první příčce není v žádném ohledu.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

České vinařství v roce 2023

Produkce Produkce všech domácích vinařství dosáhla vloni nejnižší úrovně posledních let, 697 tisíc hektolitrů vína. Ve srovnání s 1 102 tisíci hektolitry rekordního roku 2017 o víc než třetinu méně. Pokles výroby pokračuje po celou tuto dobu s výjimkou malého nevýznamného nárůstu v kovidovém roce 2021. Podíl tuzemských hroznů révy vinné s touto produkci však úplně nekoreluje. Zatímco v rekordním roce 2017 pocházelo z tuzemské sklizně 642 tisíc hektolitrů vína a ze zahraniční 460 tisíc hektolitrů s vzájemným poměrem 3:2, v roce 2023 bylo z domácích vinic 486 tisíc hektolitrů a ze zahraničních 211 tisíc hektolitrů s poměrem 7:3. Produkce z tuzemských vinic klesla o čtvrtinu, zatímco z dovozových o víc než polovinu. Vinice Připočteme-li k produkci vína i zanedbatelnou produkci moštů a ostatních výrobků jako jsou burčáky a podobně a přepočteme-li ji výlisností, dopočteme se nejen celkové roční sklizně z tuzemských vinic, ale také jejich hektarových výnosů. Plocha tuzemských plodných vinic

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho