Přeskočit na hlavní obsah

Brněnské karty brzy nově rozdané

Přidat popisek

Přestože se ministr zemědělství jako první na koronavirus pozitivně testovaný člen vlády nyní musí řídit pokyny hygieniků, podle říjnového vyjádření Vojtěcha Bílého, tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství, pět nových členů Rady Vinařského fondu jmenuje nejpozději v polovině prosince. To proto, že právě dnes skončil mandát pěti v listopadu roku 2016 jmenovaným členům Rady a k určení jejich nástupců má ministr podle mluvčího lhůtu šedesát dnů.

Dne 2. prosince 2016 také zanikne mandát současného předsedy Rady Vinařského fondu a končícího hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. Je možné, že jeho nástupcem bude Jan Grolich, podle koaliční dohody budoucí krajský hejtman.

Poslední zveřejněnou památkou na předsednické působení končícího hejtmana v čele Rady fondu je jeho zmínka na červnovém jednání, „že by bylo dobré podpořit nějakým způsobem malé a střední vinaře.“ O konkrétním způsobu podpory mělo být rozhodnuto po vyhodnocení dotazníkového šetření, jak pandemie Covid-19 zasáhla tuzemské vinařství. Podle zveřejněných výsledků míra negativních dopadů významně nesouvisí s velikostí vinařských producentů a nelze tak říci, že by velká vinařství dodávající své produkty například do supermarketů, které nebyly nikdy uzavřeny, byla postižena podstatně méně.

Ruce k dílu

O myšlence podpořit vinaře se tehdy v červnu nehlasovalo, uvedená myšlenka padla až v závěrečné diskusi. Podle teprve od června 2017 zveřejňovaných usnesení Rady jich až do posledního zaznamenaného jednání z června 2020 Rada fondu hlasováním přítomných přijala celkem 391. Dosluhující předseda Rady fondu u z nich 249 chyběl a jeho aktivní účast na činnosti fondu tak dosáhla 36 %, nejméně ze všech členů Rady.

Nadřízený

Prací předsedy Rady fondu není jen řízení jednání Rady, jeho zásadní působností je role odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydávaným fondem. Těch fond každoročně vydá šest set až osm set, v roce 2018 dokonce téměř dva a půl tisíce. Není známo, že by kdy předseda fondu napadené rozhodnutí fondu v odvolacím řízení zrušil. Rozdíl oproti obdobnému rozhodování ministra zemědělství, který je odvolacím orgánem v případech rozhodnutí vydávaných Ministerstvem zemědělství, je nepřehlédnutelný. Zrušující rozhodnutí ministra zemědělství, která vrací řízení zpět na začátek, nebývají výjimkou a odůvodnění takových zrušení jsou precizní a pro další postup návodná.

Odpovědnost

Sám Miroslav Šimek se kuriózně necítil být v Radě fondu zástupcem Jihomoravského kraje. Jím vedený Jihomoravský kraj opakovaně zdůrazňoval, že hejtman ve fondu působí jako samostatná fyzická osoba, která s funkcí jihomoravského hejtmana nemá žádnou spojitost.

To ovšem za působení končícího hejtmana nebránilo Jihomoravskému kraji poskytovat každoročně fondu finanční podporu v souhrnné čtyřleté výši 22 a půl milionu korun, o 3 a půl milionu korun vyšší, než poskytlo předchozí Michalem Haškem reprezentované vedení kraje. Stejnou sumou musí podle zákona činnost fondu z veřejných prostředků podpořit stát a Jihomoravský kraj tím každoročně zvýší příjmy fondu o významnou jednu šestinu.

Musíme si pomáhat

Ke reprezentaci kraje hejtman využívá i víno. "Vybraná vína získají certifikát Víno Jihomoravského kraje 2020 a budeme je poté využívat k prezentačním účelům Jihomoravského kraje nejen u nás, ale zejména při zahraničních cestách, abychom tam ukázali přednosti našich regionálních vín. Jihomoravská vína svou kvalitou a charakterem patří bezesporu k tomu, čím se může náš region pochlubit," řekl na sklonku léta hejtman Šimek. 

Jihomoravský kraj do zahraničí nevozí jen víno, často také hradí náklady na dopravu na zahraniční cesty pracovníkům fondu jako například na portugalský festival Vinho Verde v Portu, do Lvova, Říma, Manchesteru, Bruselu nebo Tatarstánu. 

Oproti tomu Vinařský fond pravidelně přispívá i milionovými částkami sdružení Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje, jehož je Jihomoravský kraj členem, poskytuje jí bezplatně na její akce lahve vína a přispívá rovněž přímo Jihomoravskému kraji šestimístnými částkami například na prezentaci moravských vín a na další akce.

Nástupce

Je pravděpodobné, že Jihomoravský kraj, který Šimek podle svého názoru ve fondu nezastupoval, byl s jeho působením i tak spokojený. Pokud by nebyl, může za splnění zákonných předpokladů ten kdo člena nominoval navrhnout ministrovi jeho odvolání.

Zdá se, že nový nominant, který z řad současných krajských zastupitelů nynějšího předsedu Rady fondu nahradí, bude mít snadnou výchozí pozici. Překonat svého předchůdce loajalitou, účastí na jednáních rady fondu a samostatným nezávislým úsudkem by nemělo být těžké.

Nejčtenější

Aktuální údaje o rozloze tuzemských vinic 2020

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský právě vydal výroční zprávu za rok 2020, která obsahuje mimo jiné přehled registrovaných vinic tak, jak je eviduje jeho Registr vinic ve Znojmě-Oblekovicích. Osázená plocha vinic je podle údajů ÚKZÚZ v posledních letech kolísavá. Oproti roku 2019, kdy činila 18 189 hektarů, je nižší o 264 hektarů. V roce 2020 bylo vysázeno 296 hektarů nových vinic a současně bylo vyklučeno 172 hektarů starých vinic. Nová výsadba V roce 2020 byla stanovená kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu ve výši 181 hektarů a všem 174 žadatelům bylo plně vyhověno. Nejvíce vysazovanými odrůdami byly Pálava s 32 hektary, Ryzlink rýnský s 31 hektary a Veltlínské zelené s 21 hektary, následované Rulandským modrým s plochou 14 hektarů. Z PIWI odrůd se nejvíce s téměř 15 hektary sázel Hibernal. Na zkušební vinici ÚKZÚZ o velikosti 5 hektarů v k.ú. Znojmo na viniční trati Načeratický kopec se na ploše 33 tisíc metrů čtverečních probíhají pokusy registrace a odlišnost

Výroční zpráva: návod na čtení

Tento týden dostali poslanci Poslanecké sněmovny k dispozici výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2020, kterou každoročně musí, tak jako výroční zprávy České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře a mnoha dalších, projednat a posoudit, a před tím přečíst. Tak jako vždy se poslanci ke kontrole postaví liknavě a proto následuje jednoduchý čtenářský návod, který jim jejich asistenti prozatím upírají. K ověření, zda je hospodaření Vinařského fondu souladu se zákonem, postačí nalistovat tabulku s přehledem příjmů a výdajů, strana 30, z níž lze s kalkulačkou v ruce zjistit toto: Za prvé: Rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou poskytovány, jak je v tabulce označené, podle § 31 odst. 4 vinařského zákona a činily 17 milionů korun. Třikrát víc, 52 milionů korun, vynaložil Fond na Komunikační kampaň a Propagace na základě smluv, kde odkaz na zákon chybí jednoduše proto, že zákon takové výdaje Fondu neumožňuje . Za druhé:  Jestliže za rok 2020 Fond nelegálně utratil 52 milionů, ta

Černý trh a poctivý vinař z Břeclavska

Boj proti černému trhu s vínem vypukl s novelou vinařského zákona 1. dubna 2017. Už jsou to plné čtyři roky, kdy stát s cílem sklidit ročně miliardový benefit na černý trh zaklekl. Tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý sice dnes tvrdí, že " snižování daňových úniků nebylo stanoveno jako cíl novely vinařského zákona ," ale tehdejší vláda Bohuslava Sobotky s Andrejem Babišem jako ministrem financí to viděla přesně obráceně. V příloze svého lednového usnesení z roku 2016 uvedla: " V neposlední řadě jsou navržené změny v souvislosti s rozsáhlými daňovými úniky rovněž nutné z hlediska účinného fiskálního dozoru. Podle kvalifikovaného odhadu probíhá zhruba pětina trhu s vínem v České republice v rámci šedé ekonomiky. Při konzumaci přibližně 2 mil. hl jde o objem 0,5 mil. hl vína za rok. Průměrná cena dovozu nebaleného vína je 15 Kč za 1 litr, zatímco následná cena realizace prodeje je zhruba 65 Kč za 1 litr, což činí zisk kolem 50 Kč za 1 litr. To odpovídá obje