Přeskočit na hlavní obsah

Brněnské karty brzy nově rozdané

Přidat popisek

Přestože se ministr zemědělství jako první na koronavirus pozitivně testovaný člen vlády nyní musí řídit pokyny hygieniků, podle říjnového vyjádření Vojtěcha Bílého, tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství, pět nových členů Rady Vinařského fondu jmenuje nejpozději v polovině prosince. To proto, že právě dnes skončil mandát pěti v listopadu roku 2016 jmenovaným členům Rady a k určení jejich nástupců má ministr podle mluvčího lhůtu šedesát dnů.

Dne 2. prosince 2016 také zanikne mandát současného předsedy Rady Vinařského fondu a končícího hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. Je možné, že jeho nástupcem bude Jan Grolich, podle koaliční dohody budoucí krajský hejtman.

Poslední zveřejněnou památkou na předsednické působení končícího hejtmana v čele Rady fondu je jeho zmínka na červnovém jednání, „že by bylo dobré podpořit nějakým způsobem malé a střední vinaře.“ O konkrétním způsobu podpory mělo být rozhodnuto po vyhodnocení dotazníkového šetření, jak pandemie Covid-19 zasáhla tuzemské vinařství. Podle zveřejněných výsledků míra negativních dopadů významně nesouvisí s velikostí vinařských producentů a nelze tak říci, že by velká vinařství dodávající své produkty například do supermarketů, které nebyly nikdy uzavřeny, byla postižena podstatně méně.

Ruce k dílu

O myšlence podpořit vinaře se tehdy v červnu nehlasovalo, uvedená myšlenka padla až v závěrečné diskusi. Podle teprve od června 2017 zveřejňovaných usnesení Rady jich až do posledního zaznamenaného jednání z června 2020 Rada fondu hlasováním přítomných přijala celkem 391. Dosluhující předseda Rady fondu u z nich 249 chyběl a jeho aktivní účast na činnosti fondu tak dosáhla 36 %, nejméně ze všech členů Rady.

Nadřízený

Prací předsedy Rady fondu není jen řízení jednání Rady, jeho zásadní působností je role odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydávaným fondem. Těch fond každoročně vydá šest set až osm set, v roce 2018 dokonce téměř dva a půl tisíce. Není známo, že by kdy předseda fondu napadené rozhodnutí fondu v odvolacím řízení zrušil. Rozdíl oproti obdobnému rozhodování ministra zemědělství, který je odvolacím orgánem v případech rozhodnutí vydávaných Ministerstvem zemědělství, je nepřehlédnutelný. Zrušující rozhodnutí ministra zemědělství, která vrací řízení zpět na začátek, nebývají výjimkou a odůvodnění takových zrušení jsou precizní a pro další postup návodná.

Odpovědnost

Sám Miroslav Šimek se kuriózně necítil být v Radě fondu zástupcem Jihomoravského kraje. Jím vedený Jihomoravský kraj opakovaně zdůrazňoval, že hejtman ve fondu působí jako samostatná fyzická osoba, která s funkcí jihomoravského hejtmana nemá žádnou spojitost.

To ovšem za působení končícího hejtmana nebránilo Jihomoravskému kraji poskytovat každoročně fondu finanční podporu v souhrnné čtyřleté výši 22 a půl milionu korun, o 3 a půl milionu korun vyšší, než poskytlo předchozí Michalem Haškem reprezentované vedení kraje. Stejnou sumou musí podle zákona činnost fondu z veřejných prostředků podpořit stát a Jihomoravský kraj tím každoročně zvýší příjmy fondu o významnou jednu šestinu.

Musíme si pomáhat

Ke reprezentaci kraje hejtman využívá i víno. "Vybraná vína získají certifikát Víno Jihomoravského kraje 2020 a budeme je poté využívat k prezentačním účelům Jihomoravského kraje nejen u nás, ale zejména při zahraničních cestách, abychom tam ukázali přednosti našich regionálních vín. Jihomoravská vína svou kvalitou a charakterem patří bezesporu k tomu, čím se může náš region pochlubit," řekl na sklonku léta hejtman Šimek. 

Jihomoravský kraj do zahraničí nevozí jen víno, často také hradí náklady na dopravu na zahraniční cesty pracovníkům fondu jako například na portugalský festival Vinho Verde v Portu, do Lvova, Říma, Manchesteru, Bruselu nebo Tatarstánu. 

Oproti tomu Vinařský fond pravidelně přispívá i milionovými částkami sdružení Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje, jehož je Jihomoravský kraj členem, poskytuje jí bezplatně na její akce lahve vína a přispívá rovněž přímo Jihomoravskému kraji šestimístnými částkami například na prezentaci moravských vín a na další akce.

Nástupce

Je pravděpodobné, že Jihomoravský kraj, který Šimek podle svého názoru ve fondu nezastupoval, byl s jeho působením i tak spokojený. Pokud by nebyl, může za splnění zákonných předpokladů ten kdo člena nominoval navrhnout ministrovi jeho odvolání.

Zdá se, že nový nominant, který z řad současných krajských zastupitelů nynějšího předsedu Rady fondu nahradí, bude mít snadnou výchozí pozici. Překonat svého předchůdce loajalitou, účastí na jednáních rady fondu a samostatným nezávislým úsudkem by nemělo být těžké.

Nejčtenější

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.