Přeskočit na hlavní obsah

Svatomartinské 2020. Ohlédnutí první


Už nějaký čas je svátek svatého Martina dobrým důvodem dát si husu či kachnu a víno. Vína za tím účelem nalahvovaná používají ochrannou známku Svatomartinské, husy ten den snědené nemají ochrannou známku žádnou, svatomartinské se jim ale říká také. Je už opět po Martinovi a jednoho může napadnou otázka, čeho se zkonzumovalo víc.

Víno

Najít úplnou odpověď nelze, přesné statistiky prodejů vína a hus nebo kachen s touto značku nejsou, řádovou odpověď ale můžeme najít. Majitel ochranné známky Svatomartinské uvádí, že se v předchozích letech každoročně vyrobily přes 2 miliony lahví Svatomartinského vína, letos odhadl, že se na trh dostane okolo 1,75 milionů lahví. Jejich prodejní cena se každoročně pohybuje mezi 60 až 100 korunami za lahev.

Husy

Pro obchod s drůbeží existují statistky zahrnující dovoz a vývoz, ne však domácí produkci. Pokud bychom pominuli reexport a přijali předpoklad, že co se doveze, to se zde sní, a co se zde vychovalo, to se jako dražší vyveze, můžeme potřebné údaje vypočítat ze Zpráv o trhu publikovaných SZIF. 

Vloni i předloni se do Česka dovezlo 10,5 tisíce tun kachen, hus a jejich dílů, z toho od září do listopadu, kdy je měsíční import oproti předchozímu období více než dvojnásobný, to bylo vloni 4,7 tisíce tun a předloni 4,9 tisíce tun s nákupní cenou od 60 do 75 korun za kilo. Pokud by stejný podíl dovozu připadl i na letošek, představovaly by podzimní před- a svatomartinské prodeje 4 tisíce tun kachen a hus. Kampaň k jejich konzumaci nikdo nedělá.

Srovnání

Sečteno a podtrženo: na svatého Martina byly letos nachystané asi 4 miliony kilogramů kachen a hus, jejichž velkoobchodní prodej vynesl 240 milionů korun, a přibližně 1,3 milionu kilogramů Svatomartinského vína, jehož velkoobchodní prodej vynesl 80 milionů korun. 

Značka Svatomartinské víno byla zaregistrovaná v roce 1995 a od roku 2005, kdy byla produkce těchto vín ve srovnání s dneškem zanedbatelná, je její propagace hrazená z peněz daňových poplatníků, vloni 4,5 milionu korun. Než se tak stalo, v roce 2004, se na podzim za přibližně 140 milionů dovezlo 3,2 milionu kilogramů kachen a hus. Dnes je podzimní podíl na jejich celoročním dovozu asi 45 %, tehdy byl dokonce přes 60 %. Svatomartinské víno se nyní na celkové roční domácí spotřebě 2 miliony hektolitrů podílí přibližně 0,7 %. 

Koho těší kampaň

Na podzim se zkrátka vypije pětatřicetkrát více vína nesvatomartinského nejen proto, že na jednu láhev Svatomartinského připadnou čtyři kilogramy svatomartinské husy nebo kachny, ale proto, že kdy jindy by se čtvrtletí odpovídající čtvrtinový podíl zkonzumoval. Bez reklamy. Vítěz vinařské kampaně Svatomartinské je zřejmý. A to ji ani nepotřebuje.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

Češi mají o víno zájem stále stejný. Spíš malý

Údaje o tuzemské spotřebě alkoholu pravidelně vzbuzují vášně, neboť nás údajně posouvají na nelichotivá místa zemí s jeho největší konzumací. V roce 2019 hlásal titulek ČTK , že „Spotřeba alkoholu od roku 2008 mírně klesla“ a zpráva dále citovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví : „V Česku se spotřebuje 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, což nás v mezinárodním srovnání zařazuje na nelichotivé druhé místo ve spotřebě alkoholu v Evropě.“ Skutečnost Před několika málo dny zveřejnil  Český statistický úřad , který jediný tyto údaje zjišťuje, nejnovější data o domácí spotřebě potravin včetně alkoholu. Spotřeba čistého lihu v roce 2021 byla podle něj 9,7 litru na osobu a rok, stejná jako v předchozím roce a nejnižší za posledních deset let. To představuje 163,26 litrů piva, vína a lihovin na osobu a rok a za celou zemi pak 17 144 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů. Rozpory Spotřeba vína – míněno vína z révy vinné, ne ovocného vína – mnoho let osciluje kolem 17 litrů na osobu a rok

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř