Přeskočit na hlavní obsah

Středa ve Sněmovní, zpráva v zapomnění


Bylo to hezké středeční dopoledne 23. září 2020, kdy se na 38. schůzi zemědělského výboru Poslanecké sněmovny sešlo tucet poslanců mimo jiné i k projednání a posouzení výroční zprávy Vinařského fondu za rok 2019. Dozorčí rada Fondu na jednání scházela, chyběli její předseda i místopředseda, pasivně neboť mlčky se účastnil pouze její jeden jediný člen, poslanec Josef Kott. Ani on o zákonem požadovaném výsledku posouzení projednávané výroční zprávy Dozorčí radou Fondu nepromluvil.

Také předseda Rady Fondu, odcházející jihomoravský hejtman, na svou účast tradičně rezignoval, stejně tak místopředseda, dříve odešlý jihomoravský hejtman a nyní zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Ani oni poslancům nepředložili výsledek o zákonem požadovaném schválení předkládané výroční zprávy Radou Fondu. Zastoupit se oba nechali ředitelem Fondu, který jako autor zprávy by měl být podle zákona Radou, Dozorčí radou a Poslaneckou sněmovnou kontrolován.

Kontemplace nad tímto bodem jednání přítomným trvala 27 minut, z nichž 20 minut patřilo projevu ředitele Fondu a jeho reakcím na v následující rozpravě vznesené dotazy a náměty. Šest lidí využilo zbylých sedm minut, nikdo z nich se však nezeptal na jedinou věc týkající se projednávané výroční zprávy.

Rozprava

Přítomný náměstek ministra zemědělství pochválil Fond za vyšší návštěvnost webu, za kladný výrok auditora a za organizaci soutěže vín. I zlínská poslankyně Fond pochválila, stabilní hodnota znalosti 66 % je podle ní úctyhodná a domnívá se, že když je taková stabilní podpora, tak samozřejmě znalostní úroveň lidí je a že se v podstatě obracíme od zahraničí k nám.

Také poslanec a exministr zemědělství poděkoval Fondu a ocenil rozšířený záběr v rámci sociálních sítí. Dal na zvážení, zda by nebylo dobré si "vytáhnout" data o prodeji vín s konkrétními značkami a zda nesrovnávat například spotřebu pesticidů v jiných státech, odkud se do Česka nejvíce dováží víno. Na to by podle něj mohl konzument v nějaké míře slyšet, protože "cenová válka je drsná."

Poslanec zvolený za Jihomoravský kraj se ředitele Fondu dotázal, jestli má Fond nějakou predikci toho, jak se bude vyvíjet spotřebitelské chování.

Schůzi a výboru předsedající se zeptal, jak hodnotí naši vinaři letošní rok a ještě probíhající letošní sklizeň z hlediska kvality.

Posledního tazatele zvoleného v Královéhradeckém kraji zajímal názor ředitele Fondu na povinné kvóty na pultech řetězců a zda by si to komodita vína také zasloužila.

Usnesení

Ředitelovy názory a odpovědi nevzbudily žádnou pozornost a dvanáct přítomných poslanců jednohlasně přijalo toto usnesení: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově Jaroslava Machovce, ředitele Vinařského fondu, a po rozpravě bere na vědomí Výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2019

A tím její jepičí pobyt na půdě Poslanecké sněmovny skončil, na plénum se na rozdíl od výročních zpráv České televize, Českého rozhlasu a mnoha dalších, nikdy a ani letos nedostala. Titul Zpráva, kterou poslanci nečtou jí tak patří zcela po právu. A to si její projednání a posouzení vlastním zákonem sami uložili.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.