Přeskočit na hlavní obsah

Nejvýnosnější rok Bohemia Sektu


Kdo zalistoval loňským žebříčkem největších producentů vína ví, že absolutní jedničkou je Bohemia Sekt z německého koncernu Henkell International. Ani souhrnná produkce pěti následujících vinařství jeho produkci nepřekoná. Ještě před šesti sedmi lety byla na špici jiná konstelace, ta už se ale dnes zdá být historií. Před několika dny zveřejněné výsledky hospodaření za rok 2021 však dávají důvod nahlédnout na produkci Bohemia Sektu v širší perspektivě.

Loňské tržby vinařství byly rekordní a těsně atakovaly hranici 1,8 miliardy korun. Ve srovnání s 1,2 miliardy korun roku 2012 jsou o 50 % vyšší, ale desetiletý růst nebyl kontinuální, poklesy v jednotkách procent zaznamenala společnost v letech 2016 a 2019. Zato počet lahví dodaných do tržní sítě se zvyšoval stále, z 24 milionů v roce 2012 narostl na současných o třetinu vyšších 32 milionů.

Bez lihovin

Co tyto lahve obsahovaly? Pomiňme lihoviny, jejichž roční prodané množství kolem 17 tisíc hektolitrů vedlo staroplzeneckého producenta na sklonku roku 2016 k prodeji vodek Nordic Ice, Pražská vodka a ginu Dynybyl sousední likérce Stock Plzeň-Božkov. Jako sice okrajovou, ale tradiční obnovil Bohemia Sekt ve svém závodu v Mikulově produkci aperitivu Metropol, ale i prodeje v této kategorii klesají z 1,7 tisíce hektolitrů v roce 2018 na současný 1 tisíc hektolitrů.

Vlajkovou lodí Bohemia Sektu jsou sekty a perlivá vína, jejichž prodeje setrvale rostou. Ještě v roce 2012 opustilo brány Starého Plzence 86 tisíc hektolitrů bublinek, ale v loňském roce už to bylo téměř dvojnásobných 157 tisíc hektolitrů. Také produkce tichých vín vzrostla z 70 tisíc hektolitrů v roce 2012 na 80 tisíc hektolitrů v roce 2021, vrchol 88 tisíc hektolitrů v roce 2017 však Bohemia Sekt nikdy nepřekonal a v roce 2020 dokonce zažil propad na 78 tisíc hektolitrů. Celkově ve všech kategoriích se tak zvýšily prodeje ze 176 tisíc hektolitrů v roce 2012 na 238 tisíc hektolitrů v roce 2021, za deset let rovněž o třetinu víc.

Cena stagnuje

Výše uvedené údaje dávají nahlédnout na cenu produkce Bohemia Sektu. Desetiletá průměrná velkoobchodní cena jednoho litru všech produktů bez rozlišení, bez spotřební daně a bez daně z přidané hodnoty je 76 korun za litr, přičemž ta loňská byla 75 korun za litr, obdobně jako 74 korun v roce 2013 a 2014. Ve světle všudypřítomné inflace je tato cenová stagnace pozoruhodná, ve srovnání s cenami ostatních vinařů ale nepřekvapí. Podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu je průměrná desetiletá cena jakostních vín 35 korun za litr a průměrná desetiletá cena šumivých a přívlastkových vín 89 korun za litr. Pokud v tomto období ceny některých vinařských produktů rostly, pak zejména v levnější kategorii jakostní vína, ale rozhodně se nezvýšily ceny šumivých ani přívlastkových vín.

Zajímavý je nárůst podílu prodejů vín sesterských společností Bohemia Sektu z koncernu Henkell International jako jsou Prosecco Mionetto, Cava Freixenet, vína z Schloss Johammisberg a mnoho dalších. Pokud jich v roce 2015 Bohemia Sekt prodal 28 tisíc hektolitrů, přibližně 4 miliony lahví, pak vloni to už bylo 63 tisíc hektolitrů, 9 milionů lahví, a podíl prodejů zahraniční produkce koncernu tím vzrostl z jedné sedminy na více než čtvrtinu. Oproti tomu export Bohemia Sektu klesl z 1,8 milionu lahví vína v roce 2012 na pouhých 0,22 milionu lahví v roce 2021.

České víno

Vztah mezi uvedenými čísly významně určuje tuzemská produkce Bohemia Sektu. Ta za posledních sedm let osciluje kolem 173 tisíc hektolitrů vína za rok s výjimkou roku 2017, kdy dosáhla 200 tisíc hektolitrů, aby v následujících dvou letech propadla na 158 tisíc hektolitrů. Limitem tohoto růstu mohou být kromě poptávky rozloha a úrodnost vinic, nakoupená surovina nebo kapacita výroby. Bylo by jistě zajímavé vědět, jestli sklizeň z vinic Bohemia Sektu víc odpovídá tuzemskému průměru kolem 5 až 6 tun na hektar, nebo násobnému německému 12 až 13 tun.

Zisk

Ať už noví majitelé německé mateřské společnosti, děti Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, výnos českých vinic kritizují nebo se s ním smíří, bude jim hospodaření tuzemské dcery nadále přinášet zisk. V dubnu, ještě před loňským listopadovým dělením dědiců dle zásady „meine Pizza, dein sekt,“ odeslal Bohemia Sekt do Německa 450 milionů korun podílu na svém zisku. Za celé desetileté období od roku 2012 do roku 2021 dosáhl vyplacený podíl na zisku 2,095 miliardy korun. Při 279 milionech prodaných lahví tak příznivci tuzemské jedničky zaplatili německé matce 7,5 koruny z každé prodané lahve, přesně jednu desetinu její velkoobchodní ceny.

Nejčtenější

Největší vinařství roku 2022

Podle nejčerstvějších údajů Registru vinic vloni vyprodukoval domácí vinařský průmysl z domácích hroznů celkem 528 tisíc hektolitrů vína, včetně zahraniční suroviny pak 1 312 tisíc hektolitrů. Kdo jsou největší producenti a jak se ve srovnání s loňskem změnila jejich produkce? Žebříček stále vede vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní v držení dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která z loňské úrovně mírně poklesla na letošních 171,8 tisíc hektolitrů. Výrazný růst zažili producenti Zámecké vinařství Bzenec a Templářské sklepy Čejkovice, vzrostla i produkce Château Valtice - Vinné sklepy Valtice, úrovně roku 2020 ale ještě nedosáhla. První dvacítku s 6,1 tisíci hektolitry a dalším poklesem oproti předchozím dvou letům uzavírá Vinaria. Podobné, jen v absolutních číslech mnohem vyšší poklesy zasáhly Znovín Znojmo, vinařství Bronislav Vajbar, Vinařství Neoklas Šardice, Vinný dům, Vinařství Krist, Víno Hruška, Vinselekt Michlovský i Patria

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.

Výnos tuzemských vinic zůstal i přes dobrý ročník nízký

Podle aktuální zprávy spolku Svaz vinařů byla loňská sklizeň révy vinné ve srovnání s loňským rokem vyšší o 1,4 tuny na hektar když průměrný výnos dosáhl 6,6 tuny na hektar. Hektarový výnos Podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar, je hektarovým výnosem. Podle údajů Svazu vynařů se ani po pěkné loňské sklizni průměrný hektarový výnos příliš nezměnil a za všechny vinohradnické oblasti se pohybuje okolo 5,5 tuny na hektar. Pokud vezmeme v potaz zákonné omezení výnosu na čtrnáct tun z hektaru spojené s nemožností použít hrozny pro výrobu jakostních a zemských vín při jeho překročení a zohledníme, že i přísněji regulované tuzemské apelace omezují hektarový výnos na sedm tun, nelze se znovu než podivit, proč je tuzemský hektarový výnos tak nízký , ve srovnání se sousedním Německem méně než poloviční. Vstupní data Data pro zveřejněnou analýzu získali její autoř