Přeskočit na hlavní obsah

Valtické Vinařství Obelisk začíná od základů

Stavba začala

Zatímco webové stránky nového valtického Vinařství Obelisk zůstávají beze změny v přípravné fázi, samotná stavba vinařství už začala. Po lednové a únorové demolici bývalé pohraniční roty Valtice - Celní úřad se bagry pod původní stavbou zakously do země a vyhloubily základovou jámu. Se stavbou sousedí vinice vinasřtví, kterým se zemní práce opatrně vyhýbají.
Vlastník nového Vinařství Obelisk, významný jihomoravský průmyslník a majitel stejnojmenné čtyřistapadesátihektarové obory na území katastrů obcí Lednice, Rakvice a Podivín, dohodnul pro výstavbu vysoké tempo.
Demolice Celňáku
Suť po únorové demolici

Vyhloubená základová jáma se strážní věží v pozadí
Vinice v sousedství stavby
Valtické výhledy